Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Διδακτορικές διατριβές  


Βρέθηκαν: 1110 αποτελέσματα. (56 Σελίδες)
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
1989 "Μικρομεσαίοι" στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία : προέλευση, σύνθεση, κοινωνικός ρόλος των μικροπαραγωγών του δευτερογενούς τομέα (Τ.Δ.Τ.) 1950-1981 Λύτρας, Ανδρέας Ν.
1990 "Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε." : κατάσταση - προβλήματα - αιτίες - προοπτικές : διερεύνηση της δυνατότητας παρέμβασης τω εργαζομένων στην Ο.Α. μέσω της εκπροσώπησης τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων Λάϊνος, Γιάννης Σ.
2021 "Το πρόβλημα του νοήματος": ο Max Weber και ο Κορνήλιος Καστοριάδης για την κοινωνία ως νοηματικό σύμπαν Κτενάς, Γιάννης-Μάριος Δ.
1994 Environmental economics : a policy towards ecologically sustainable economic development / theory, modeling Μπίθας, Κωνσταντίνος Π.
2009 Greek economists and the quest for development: 1944-1967 Κακριδής, Ανδρέας
2013 Marketing ειδικών μορφών τουρισμού: οικοτουρισμός, η περίπτωση του νομού Ρεθύμνης Κρήτης Φραϊδάκη, Μαρία Ν.
2011 Poe, Lacan, Derrida : συνδεσμολογίες Ράπτης, Θεοχάρης
1987 Κοινωνικοοικονομικές δομές και πολιτικοί θεσμοί στην τουρκοκρατία : τα Θεσσαλικά Αμπελάκια (1770-1820) Νικολόπουλος , Ηλίας Ι.  
2017 The construction of the greek crisis in the public sphere: discourses and emotions (pathos) under critical perceptions Σεραφής, Δημήτριος Σ.
2012 The intergenerational integration of immigrants in the American Society : a quantitative study of attitudes and behaviors in the Greek American Community of New Jersey Stavrianidis, Panos G.
2013 Tαυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία: ανάγνωση της εθνικής ταυτότητας σε πεζογράφους που βίωσαν τη Μικρασιατική Καταστροφή και στους μεταψυχροπολεμικούς ομοτέχνους τους Θανασιά, Τριανταφυλλιά Λ.
2017 Virtual public art και νέες τεχνολογίες: καλλιτεχνική αλληλόδραση στον αστικό χώρο Κέκου, Εύα Μ.
2011 «Έχουμε τρεις τηλεοράσεις, dvd και video [...]» : μέσα επικοινωνίας και διαμόρφωση ταυτότητας Αλβανών μαθητών Κωνσταντίνου, Ιωσήφ Β.
2019 «Οι κοινωνικές θεωρίες της γνώσης και η σχετικότητα των εννοιών: φιλοσοφικές παραδοχές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις, υπό το πρίσμα των κονστρουκτιβιστικών αντιλήψεων για τη γνώση» Γκανέτσου, Σοφία-Χαρά Δ.
2019 Αγορά ακινήτων, σύγχρονες μορφές αστικοποίησης: η περίπτωση της μητροπολιτικής περιοχής Αθήνας-Αττικής και Βερολίνου Αναστασιάδης, Ιωάννης Σ.
2000 Αγροτική κρίση και κοινωνική διαμαρτυρία στην Πελοπόννησο, 1893-1905 Χουμεριανός, Μανώλης
1996 Αγροτική οικογένεια και κοινωνικός μετασχηματισμός : μελέτη μεταβολών της αγροτικής οικογένειας σε μια περιοχή της Α. Μακεδονίας Κυριαζούδης, Δημήτρης
2007 Αγωγή και εκπαίδευση στα ΜΜΕ : σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκα, Βασιλική
1964 Αι οικονομικαί και δημοσιονομικαί απόψεις του Πλήθωνος Σπέντζας, Σάββας Π.
2003 Αιμίλιος, ή, Η διαλεκτική των ορίων : το πρόβλημα της επικοινωνίας και η "ρουσωική λύση" Γκέκα, Πόλυ
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο