Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Διδακτορικές διατριβές  


Βρέθηκαν: 1177 αποτελέσματα. (59 Σελίδες)
<< 1  2  3    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2009 Από τη λογοτεχνική στην κινηματογραφική αφήγηση: ανατομία της κινηματογραφικής μεταφοράς της "Φόνισσας" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Δημητρομανωλάκη, Ελευθερία
2020 Από τη συνθήκη του Μάαστριχτ στην οικονομική κρίση: η εξέλιξη της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1992–2008 Καραϊσκάκης, Χρήστος Γ.
2013 Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος : το "άτομο" στο επίκεντρο της Ιστορίας Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850) Μπέλσης, Κωνσταντίνος Π.
1999 Από την πατριδογνωσία στη μελέτη του περιβάλλοντος: ανάλυση του περιεχομένου των βιβλίων "Εμείς και ο κόσμος" των τάξεων Α'-Β'-Γ'-Δ' του Δημοτικού σχολείου : διατριβή επί διδακτορία Διακογεωργίου, Αρχοντούλα Αντ.
2016 Από τις κοινωνικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις: ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Τσιλίκης, Χρήστος Α.
1997 Από τις παραδοσιακές τομεακές κοινοτικές παρεμβάσεις στην κοινή πολιτική "τοπικής ανάπτυξης" Παπακωνσταντινίδης, Λεωνίδας Αντ.
2015 Αποκαταστατική δικαιοσύνη και έγκλημα στην Ελλάδα: οι στάσεις των Ελλήνων δικαστικών λειτουργών Κονιδάρη, Αναστασία Σπ.
2010 Απόψεις του θεραπευτικού προσωπικού των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων για των επαγγελματικό τους ρόλο : διερεύνηση της "μοντέρνας προκατάληψης" και της "ιατρικοποίησης" στη θεραπευτική παρέμβαση Ηλιού, Κατερίνα
1991 Αραβικές εθνολογικές ομάδες στην Ελλάδα : επι τόπου κοινωνική έρευνα Majid Al-Ani, Muzahim
1997 Αρματολισμός, συγγενικά δίκτυα και εθνικό κράτος : οι ορεινές επαρχίες της Άρτας στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα Τζάκης, Διονύσης
2014 Αρμονική Κρίση: πνευματικές τεχνικές και πολιτικές στάσεις του πνευματικού κέντρου "Αρμονική Ζωή" απέναντι στην Ελληνική Οικονομική Κρίση: συμβολή στην ανθρωπολογική μελέτη της "εναλλακτικής" θρησκευτικότητας Ουλής, Δημήτριος Γ.
2012 Αρχαιολογώντας την terra desiderata: η Μεγάλη Ιδέα των αρχαίων υλικών καταλοίπων Παυλή, Καλλιόπη Γ.
2013 Αυτονομία και παρακίνηση στο χώρο της εργασίας : ο ρόλος τους στην ευημερία, την απόδοση των εργαζομένων και την καινοτομία Παπαχριστόπουλος, Κωνσταντίνος Ασ.
2008 Αφηγηματική και συμβολική ταυτότητα της μάρκας : οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις μέσα από τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μαρκών στην ελληνική πραγματικότητα Μηλιοπούλου, Γεωργία
15/12/2014 Αφήγηση και ταυτότητα στη χρόνια ασθένεια: το παράδειγμα της μητρότητας στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Εμμανουήλ, Σταύρος Γρ.
2014 Αφομοίωση και εθνική συνείδηση των μεταναστών: όψεις δικαίου και κοινωνικοπολιτικές παράμετροι: η κοινωνική πολιτική με ψυχολογική και παιδαγωγική θεώρηση Μαντζανάς, Μιχαήλ Κ.
2014 Βία και συναίνεση: το παράδειγμα του "ευρωκομμουνισμού": φιλοσοφικές απαρχές και σύγχρονες πολιτικές προεκτάσεις Σκολαρίκος, Κωνσταντίνος Δ.
1996 Βιασμός : θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των παραγόντων αναφοράς στην αστυνομία Τσιγκρής, Άγγελος Α., 1966-
2018 Βιομηχανία και πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα: η περίπτωση της οινοποιίας στη Θεσσαλία Φράγκος, Σπυρίδων Ι.
1999 Βιομηχανική αναδιάρθρωση, ευελιξία και δικτύωση στην περιοχή του Ελαιώνα Λάμπρου, Χρήστος
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο