Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος συλλογής: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  


Βρέθηκαν: 1376 αποτελέσματα. (69 Σελίδες)
<< 1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2023 Βιώσιμος τουρισμός-Τα θετικά και τα αρνητικά της βιομηχανίας του τουρισμού υπό το πρίσμα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης των Μεσογειακών κρατών της Νότιας Ευρώπης Χατζηχρονόγλου, Αικατερίνη Θ.
2023 Η φυλετικοποίηση των θρησκευτικών μειονοτήτων: η εμπειρία νέων ανδρών και γυναικών μουσουλμάνων Τσιλιχρήστου, Αρετή Γ.
2023 Η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων μέσω κρυτονομισμάτων υπό το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο Πανούση, Ευαγγελία Α.
2023 Ελληνική δημόσια ψηφιακή διπλωματία: πρακτικές αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης από το Υπουργείο Εξωτερικών Αποστολοπούλου, Θεοδώρα Α.
2023 Οι κομματικοί σχηματισμοί στην Ελλάδα (1875-1909): στοιχεία σταθερότητας και λειτουργίας του εκλογικού συστήματος-εξωτερικές επιρροές Παπαναστασοπούλου, Αλεξάνδρα Γ.
2022 Συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για την επί μέρους οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και συγκεκριμένα Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Σύγκριση με αντίστοιχη συμφωνία Ελλάδας–Ιταλίας: αποτελέσματα, διαπιστώσεις, συμπεράσματα, προτάσεις Αγιομαυρίτης, Βασίλειος Κ.
2022 Η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη: από την υψηλή στρατηγική στην εφαρμοσμένη στρατηγική Λέτσας, Αλέξιος Δ.
2022 Η ρωσική πολιτική και τα φλέγοντα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας Γκορίτσας, Οδυσσέας Δ.
2022 Η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στη Μεσόγειο, 1981-2020: πολιτικές, οικονομικές, στρατηγικές διαστάσεις Τζανής, Δημήτριος Ε.
2022 Η ένταξη πλωτών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό σύστημα ενέργειας Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος Η.
2022 To εργαλείο της Δέουσας Εκτίμησης (άρθρο 6 παρ. 3-4 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και η εφαρμογή του στην Ελλάδα Γαλάνης, Παναγιώτης Α.
2022 Το καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης που θεσπίζει η Οδηγία 2004/35 και η εφαρμογή της στην Ελλάδα Ραϊσάκη, Σοφία Ν.
2022 Η Αφρική στο διεθνές σύστημα: ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων στη Μαύρη Ήπειρο Τσιβίκης, Αλέξανδρος Η.
2022 The special features of corporate governance in the energy sector. Challenges, risks and opportunities for the Directors and the Board. Assessment of the ESG factors. Κλειτσίκα, Μαρία Ε.
2022 Η Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ ως εργαλείο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης Αντωνοπούλου, Σοφία Γ.
2022 Ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ Νοδαράκης, Γεώργιος Κ.
2022 Η συμβολή της σύγχρονης πολιτικής ψυχολογίας και της γνωσιακής επιστήμης στη μελέτη της συμπεριφοράς του ηγέτη, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική Στάικος, Δημήτριος Κ.
2022 Το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/ 343. Συστηματική προσέγγιση και ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο Κωστούλα, Ελένη Ν.
2022 Η Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη: στρατηγικός σχεδιασμός για Συρία και Ελλάδα Παπαδόπουλος, Σάββας Δ.
2022 Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και ο ρόλος των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου Κουτσομπλιάς, Σεραφείμ Ι.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο