Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5033 αποτελέσματα. (252 Σελίδες)
<< 1  2  3  4  5  6  7  8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2016 «Ηδονοβλεψίες και περιπατητές»: η διαμόρφωση του «αξιοθέατου» μέσα από τρία παραδείγματα ξεναγούμενων περιηγήσεων στην Αθήνα Παπαμιχελάκη, Αικατερίνη Γ.
2012 «Ηλεκτρονικό εμπόριο: η προοπτική της διαδικτυακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κλειδί σωτηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» Κολλιόπουλος, Γεώργιος
2017 «Θρησκευτική» και «κοσμική» τρομοκρατία: συγκριτική ανάλυση των οργανώσεων Al-Qaeda και ΕΤΑ Λαπαδάκης, Κωνσταντίνος Χ.
2021 «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 "σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης» Παπαδάκη, Γεωργία Π.
1997 «Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας (ΜΟΕΑ): η περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων» Χατζηαντωνίου, Αικατερίνη Θ.
2012 «Μητροπολιτική διακυβέρνηση: η διοικητική-πολιτική αναδιάρθρωση και οι προκλήσεις της. Η ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από το «μοντέλο» της Βαρκελώνης» Παπαϊακώβου, Άννα Ν.
2020 «Μια θετική ψυχολογική παρέμβαση για την προαγωγή της ευημερίας και της αυτό-αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς» Κλαδούρη, Μαρία
2008 «Μυρωδιές και Αρώματα στην Αθήνα του 19ου αιώνα»: Εκθεσιακός Σχεδιασμός Διαχείριση και Προβολή της Έκθεσης Σαλίμπα, Αλεξάνδρα
2013 «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» : σύγχρονη διάσταση του φαινομένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο Ράσκος, Γεώργιος Α.
2021 «Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελληνική κοινωνία» Παπαδάκη, Δάφνη Κ.
2021 «Ο ρόλος της χαρτογράφησης στη μελέτη του εγκλήματος και της ανασφάλειας: δυσχέρειες και προοπτικές» Μπάθα, Γιώργο Κ.
2020 «Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε διεθνές επίπεδο: μια θεωρητική χαρτογράφηση» Σαδανά, Γεωργία Ο.
2016 «Οι καλές πρακτικές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μοχλός περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δήμου Xανίων Αντωνίου, Δημήτριος Λ.
2022 «Οπτικός πολιτισμός και σχολικά εγχειρίδια: η περίπτωση των εξώφυλλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» Τζεδάκης, Ιωάννης Ν.
2021 «Όψεις της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ε.Ε.: κοινωνική συνοχή, εσωτερική ασφάλεια, γεωπολιτικά ζητήματα και μελλοντικές εξελίξεις» Μάλλιος, Δημήτριος Β.
2021 «Σημεία αρνησικυρίας και πολιτικές μετατροπής στην πολιτική υγείας: η περίπτωση της τελευταίας μεταρρύθμισης του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ν.4486/2017)» Σιμπερά, Κανέλλα-Νέλλη Π.
2012 «Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση και μελέτη του τρόπου Διοίκησης (Management) και λήψης αποφάσεων σε βάθος πενταετίας, δύο εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη χρήση αριθμοδεικτών και μετρητών ποιότητας (Balanced Scorecard).» Περίπτωση μελέτης: ΟΤΕ – Forthnet Κοκολάκη, Γεωργία Ι.
2019 «Σύγχρονες μέθοδοι δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση": το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η διαχείριση των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς και του ΟΠΣ/Σ.ΕΠ.Ε.» Χριστοδουλοπούλου, Γεωργία Α.
2021 «Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus και στάσεις απέναντι στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας: κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση στο θεωρητικό πλαίσιο των διομαδικών σχέσεων» Λιακόπουλος, Ιωάννης Θεοφάνης Δαυίδ Χ.
2021 «Τα οφέλη της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας (Civil-Military Cooperation) στο διεθνές πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Management) και η συμβολή της στην αποφυγή διεθνών κρίσεων» Ηλίας, Νικόλαος Μ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο