Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5798 αποτελέσματα. (290 Σελίδες)
<< 1  2  3  4  5  6  7  8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2016 Tο θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές για τη διαχείριση των πλημμυρών σε ευρω-ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Χ.
2020 Tο κίνημα της οικο-πολεοδομίας και οι χωρικές του επιπτώσεις στο επίπεδο της γειτονιάς: διεθνής ανασκόπηση και μελέτη περίπτωσης στην Αττική Μπαλαφούτη, Ελένη Κ.
2019 U.N.E.S.C.O., πολιτιστικά αγαθά και εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης Παυλάτος, Ευάγγελος Α.
2013 Unesco και προστασία πολιτιστικών αγαθών: η περίπτωση των αυτοχθόνων λαών Παπαχαραλάμπους, Ελένη
2014 Unleash the Classics Project: η επαναδιαπραγμάτευση της τέχνης του παρελθόντος από τη σύγχρονη σκηνή street art της Αθήνας Μιχαλάκη, Ελένη Ι.
2018 Urban journalism: Αθήνα του μέλλοντος. Σκιαγραφώντας το μέλλον τριών περιοχών της ελληνικής πρωτεύουσας Μπάρδης, Νικόλαος Θ.
2016 Video games και έμφυλες αναπαραστάσεις: οι στάσεις παικτριών απέναντι στον τρόπο αναπαράστασης του γυναικείου φύλου στα video games Συρίχα, Ουρανία Μ.
2023 Water scarcity and climate change in Greece: challenges and opportunities for agriculture in a CGE framework Πεντζερετζή, Αποστολία Π.
2022 Τρόποι και μέσα για την εδραίωση ενός πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας Καζάκος, Γεώργιος Λ.
2020 White Power Μουσική: διεθνείς εκφάνσεις της και η έκφρασή της στην Ελλάδα Οικονομίδης, Αλέξανδρος Ν.
2016 Xρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ως μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων Σαλμάν, Νάντια Τ.
2018 Zygmunt Bauman: ταυτότητες και ρευστή νεωτερικότητα Φιτσιάλου, Αικατερίνη Θ.
2023 « Απ΄ εδώ πέρασαν οι βάρβαροι ». Ηθικός πανικός και χουλιγκανισμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980 Ατσικνούδας, Αντώνιος- Άγγελος Ν.
2012 «Like a rolling stone», το άτομο που αναζητά την ταυτότητά του στο ροκ στίχο Αφέδρας, Γιάννης
2022 «Media reporting about behavioral changes needed until 2030: a content analysis of the news in the Greek digital ecosystem» Αποστολίδου, Μαρία Ε.
2019 «Stress and time management: αποτελέσματα της ορθολογικής διαχείρισής τους στην απόδοση των εργαζομένων και στην αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στην εξέλιξη των στελεχών. Η περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος» Γιουβρίτσα, Βασιλική Χ.
2021 «Αξιολόγηση στρατηγικών ευκαιριών και απειλών Ελλάδας και Τουρκίας κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο σχετικά με την επίτευξη ή μη σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, παρά τα έτη κοινής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ» Νάκος, Αριστείδης Ν.
2020 «Γιατί να θέλεις να το κρύβεις;» Κίνητρα και συνέπειες της αυτο-αποκάλυψης των Λ.Ο.Α. στο εργασιακό τους πλαίσιο Τζίκου, Ζωή
2020 «Διαμαρτυρία-πορεία-Μαντόνα»: παράφωνες επιτελέσεις του πολιτικού Ντελάκος, Απόστολος Κ.
2012 «Διανομή κερδών επιχειρήσεων που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και προβλήματα εφαρμογής τους» Μεϊδάνης, Δημήτριος Γ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο