Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου τελούμενες σε ένοπλες συρράξεις : η κρατική και ατομική ποινική ευθύνη σε κίνηση
Τίτλος:International responsibility for violations of humanitarian law : state and individual responsibility in motion
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε.
Θέματα:Ανθρωπιστικό δίκαιο
Πόλεμος (Διεθνές δίκαιο)
Humanitarian law
War (International law)
Keywords:διεθνής ευθύνη, erga omnes υποχρεώσεις, jus cogen, ρήτρα matens, επιβαρυμένη διεθνης ευθύνη, ατομική ποινική ευθύνη, διεθνές ποινικό δίκαιο, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, οικουμενική δικαιοδοσία, ποινική καταστολή, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, διεθνές ποινικό δικαστήριο για την πρώτην Γιουγκοσλαβία, Ειδικό Δικαστήριο για τη Σιέρρα Λεόνε, Σρεμπρένιτσα, Ευθύνη Ανωτέρου
international responsibility, humanitarian law, international criminal law, international criminal court, International criminal Tribunal for former Yougoslavia, Rwanda, genocide, war crimes, crimes against humanity
Ημερομηνία Έκδοσης:2004
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η γενοκτονία 800.000 αμάχων στη Ρουάντα, η εθνοκάθαρση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, στο Guantanamo, στις φυλακές Abu Graheb του κατεχόμενου Ιράκ, στο Κόσοβο, την Τσετσενία, οι επιθέσεις αυτοκτονίας –απάντηση σε άνισους πολέμους, με τη συνακόλουθη, ελλιπή και αποσπασματική, απόδοση ευθυνών, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, εκφράζουν τη στόχευση της παρούσας διατριβής. Οι μαζικές αυτές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου –τα εγκλήματα, δηλαδή, πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και η γενοκτονία- τελούνται από άτομα. Η σοβαρότητα, η έκταση και η συστηματικότητά τους, όμως, συνεπάγονται, παράλληλα, την εμπλοκή ενός ή περισσοτέρων κρατικών μηχανισμών, αποτελώντας το σημείο συνάντησης της διεθνούς κρατικής ευθύνης ,με την ατομική ποινική ευθύνη. Η συνάντηση αυτή αναλύεται διεξοδικά στη διατριβή, μέσα από την παράλληλη εξέταση γενικών κανόνων απόδοσης διεθνούς ευθύνης σε κράτη και καταλογισμού ποινικής ευθύνης σε άτομα, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην ιεραρχία. Αποφεύγεται κάθε απόπειρα διαμόρφωσης ενιαίου πλαισίου κανόνων διεθνούς ευθύνης κρατών και ατόμων, με κοινούς κανόνες καταλογισμού και συνεπειών, αντίθετα προάγεται η παράλληλη διερεύνηση που διατηρεί την αυτοτέλειά τους, αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδρασή τους, σ’ επίπεδο θεωρίας και πρακτικής. Στόχος της διατριβής, η επανεκτίμηση της θέσης της κρατικής ευθύνης στο υπό εξέταση πεδίο, μέσα από την ανάλυση της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας στις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου (από το Ιράκ του 2001, στο Ιράκ 2004) και μέσα από την παρουσίαση του αξιόλογο έργου των Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων (ΔΠΔΓ, ΔΠΔΡ, ΔΠΔ κ.α.), ώστε να επισημανθεί ο κίνδυνος χρησιμοποίησης της ατομικής ευθύνης ως προπέτασμα για να καλυφθεί η κρατική ευθύνη. Διαφορετικά κινδυνεύει η ίδια η αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου.
Abstract:The genocide of more than 800.000 civilians in Rwanda, ethnic cleansing in Bosnia and Herzegovina, violation of human dignity in the Occupied Palestinian Territories, in Guantanamo, in Iraqi prison of Abu Graheb, the suicide bombers –response to uneven wars, taken together with the deficient and selective approach of the international community, set the context of the present thesis. These serious violations of international humanitarian law –that constitute war crimes, crimes against humanity and genocide- are committed by individuals –de jure or de facto state organs- or private persons. However, due to their serious, large-scale and systematic character, they involve one or more state mechanisms, constituting the meeting point for both state responsibility and individual criminal responsibility. These two areas of international responsibility are examined in the thesis, without attempting to draw a unified code of rules of imputability and consequences for both states ad individuals, but rather in a way that acknowledges their autonomy, areas of convergence or even inter-dependence, in theory and practice. The aim of the present thesis is to re-evaluate the position of state responsibility when such violations occur, its role and special obligations (reparations, obligation to try or extradite those responsible) as well as the overall responsibility of the international community in response to such violations (UN, NATO, EU response from Iraq 2001 to Iraq 2004) and the examination of the impressive work and jurisprudence of international criminal tribunals (ICTY, ICTR, ICC, Special Court for Sierra Leone). Through an extensive and thorough examination of state practice and jurisprudence, the thesis purports to avoid the danger of using individual criminal responsibility as an excuse for states to evade their obligations and their responsibility, which would undermine the credibility of international law as such…
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2004
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 403-419
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12DID_Marouda_Ma application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο