Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Παιχνίδια ανταγωνισμού, πρότυπα ανάπτυξης και στρατηγικής στις σφαιρίσεις (Ball Games)
Τίτλος:Competition games, patterns of development and strategy in Ball Games
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρούσσος, Χρήστος Ι.
Επιβλέπων:Τασόπουλος, Αναστάσιος
Θέματα:
Keywords:Σφαιρίσεις, J. Bernoulli, Shannon, Gould, εξέλιξη, θεωρία παιγνίων
Ball games, J. Bernoulli, Shannon, Gould, evolution, game theory
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Διαπιστώνεται καταρχήν κάποιο κενό τόσο στις σφαιρίσεις που διεξάγονται στην πραγματικότητα, όσο και στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία που λαμβάνεται υπόψη. Με δεδομένη την πρωτόγνωρη αύξηση της σημασίας που προσδίδεται στις σφαιρίσεις, κατά τη σύγχρονη εποχή σε όλα τα κράτη της γης, τίθεται το ζήτημα της εν λόγω ανάπτυξης και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας τους (cultural diversity). \r\nΦαίνεται πολύ συχνά να γίνεται σιωπηρώς παραδεκτό ότι συγκριτικά μόνον λίγοι και σταθεροί τύποι σφαιρίσεων υπάρχουν. Η παρούσα εργασία υποδεικνύει ότι υφίστανται πολύ περισσότερα εφικτά πρότυπα ανάπτυξης και στρατηγικής τους. Προτείνεται η εξέτασή τους εκ της σκοπιάς διαφόρων σημαντικών επιστημόνων που ενδιαφέρθηκαν, είτε κρίνεται πως έχουν να μας διαφωτίσουν σχετικώς με το θέμα, όπως ο πρωτοπόρος J. Bernoulli, o Cl. Shannon κι o S. J. Gould. Συνδέονται δια της ιστορίας των ιδεών τους για το λογισμό πιθανοτήτων, την εξελικτική θεωρία, το μαθηματικό προγραμματισμό, τη θεωρία παιγνίων κ.α. Κατατείνουμε στο ότι αιτήματα σαν αυτά του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό, ως προς της ισότητα και την καλύτερη μεταχείριση γυναικών κι ανδρών καταρχήν, μπορούν να ικανοποιηθούν ποικιλοτρόπως, ακόμη και δια μέσου απλών παραλλαγών των πλέον δημοφιλών σφαιρίσεων, που δείχνουν να επαναλαμβάνονται με σχεδόν στερεότυπους τρόπους. Επιπλέον διανοίγονται συναρπαστικά θεωρητικά ζητήματα ως προς ανταγωνιστικές σφαιρίσεις που δεν έχουν ακόμη χρονολογηθεί όπως για παράδειγμα με περισσότερες της μιας μπάλες, υπό άλλα απλά και συνάμα πιο ενδιαφέροντα συστήματα καταλογισμού πόντων κ.λπ.
Abstract:At first we find a gap both in the field of ball games that are taking place in reality and in the related to the topic literature that is taken into consideration. Given the unprecedented increase of the importance of the ball games, during the modern era, in all countries of the world, the question of the said development and their cultural diversity has arisen. It is often implicitly accepted that there are comparatively only few and stable types of ball games. The present study indicates that there are many more feasible Patterns of Development and Strategy. It is suggested that we examine them from the point of view of several acknowledged scientists who are interested in the ball games and can enlighten us regarding the issue, such as the pioneer J. Bernoulli, Cl. Shannon and S. J. Gould. They are connected through their ideas on the calculus of probabilities, the evolutionary theory, the mathematical programming, the game theory, etc. We conclude that demands such as those of the Olympic Charter and the European White Paper on Sports, concerning the equal and better treatment of women and men, can be variously satisfied, even through simple variations of the most popular ball games and their repeated stereotypically events. Furthermore exciting theoretical issues regarding competitive ball games that have not yet been dated, for example games with more than one balls, under other simple and yet most interesting scoring systems etc., have made their appearance.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 242-254
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_RoussosCh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο