Library SitePandemos Repository
 

View Collection Data

Member of: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Found: 5837 results. (292 Pages)
<< 1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >>

Date Title Author
2023 Η Μέση Ανατολή κατά τη δεκαετία του 1980 Μπονορόπουλος, Βασίλειος Κ.
2023 Η πορεία μετασχηματισμού της δομής και της οργανωσιακής κουλτούρας των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων από το 19ο αιώνα στον 21ο: μαθήματα και επισημάνσεις Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Α.
2023 Η αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές Σωτηρίου, Χρίστος Κ.
2023 Η επιρροή των μελών στις αποφάσεις της Ένωσης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τριτσετάκης, Δημήτριος-Μιχαήλ Ν.
2023 Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη βάσει του νέου ποινικού κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας με νομικής αρωγής Κουϊτώρος, Κωνσταντίνος Μ.
2023 Η κοινωνική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ: η περίπτωση του Δήμου Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης Τσολακίδης, Γεώργιος Ι.
2023 Οι έννοιες του πολιτικού και του κράτους στη σκέψη των Carl Schmitt και V.I. Lenin: αντιφάσεις και εσωτερικά όρια Νικολακόπουλος, Νικόλαος Π.
2023 Εφαρμογές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ΙSO 14001, EMAS ) για την δέσμευση CO2 στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Κυριατσούλης, Μιχαήλ Β.
2023 Η ευέλικτη εργασία και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα Κοντογιάννη, Ελισάβετ Ν.
2023 Η συμβολή των γυναικών στη διαχρονική μεταβολή του εργατικού δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τη πρόσφατη περίοδο Σταματοπούλου, Δήμητρα Γ.
2023 Το Καθολικό Βασικό Εισόδημα (ΚΒΕ) ως ενδεχόμενη συνιστώσα κοινωνικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση: προκαταρκτική έρευνα στον Δήμο Κορυδαλλού Καρατζάς, Κωνσταντίνος Θ.
2023 Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα: το «ψυχολογικό συμβόλαιο» των δημοσίων υπαλλήλων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες του ειαίου συστήματος κινητικότητας (Ν.4440/2016) Ανδρέου, Μαρία Σ.
2023 Στεγαστικές υπηρεσίες για ουσιοεξαρτημένα άτομα: Μία εμπειρική μελέτη αποτύπωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας Ζαρναβέλη, Αλεξάνδρα Τ.
2023 Συναίνεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα την περίοδο του «νεοφιλελευθερισμού»: διερεύνηση διεθνών παραδειγμάτων και της Ελληνικής περίπτωσης Ανδρέου, Παναγιώτα Π.
2023 Το φαινόμενο της Ισλαμοφοβίας: η περίπτωση των μουσουλμάνων γυναικών με μαντίλα Κώστα, Χριστίνα Ευθαλία Α.
2023 Προσεγγίσεις κατάτμησης των αγορών εργασίας και διερεύνηση της συσχέτισής τους με τους εργαζόμενους φτωχούς: θεωρία και μελέτη εμπειρικών επιπτώσεων Καραβάγιου, Αναστασία Α.
2023 «Ζητήματα εφαρμογής του δικαιώματος στην μη αυτοενοχοποίηση σε ποινικές διαδικασίες, υπό το πρίσμα της ενωσιακής δικαιοταξίας» Ξένος, Ιωάννης Χ.
2023 Η πορεία μετασχηματισμού της δομής και της οργανωσιακής κουλτούρας των Ενόπλων Δυνάμεων σκανδιναβικών κρατών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον 21ο αιώνα (Φινλανδία και Νορβηγία): μαθήματα και επισημάνσεις Φραγκούλης, Σταμάτιος Μ.
2023 Η εξάπλωση των ισλαμικών τρομοκρατικών ομάδων στη Μέση Ανατολή (Συρία, Ισραήλ-Ιορδανία-Λίβανος) Κυριακάκος, Κυριάκος Γ.
2023 Λίβανος και η σχέση με το Ισραήλ: ο ρόλος της Χεζμπολάχ Κουμαράς, Αλέξανδρος Κ.
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University