Library SitePandemos Repository
 

View Collection Data

Member of: Διδακτορικές διατριβές  

Collection Member: Τμήμα Ψυχολογίας  


Found: 183 results. (10 Pages)
<< 1  2  3  4  5  6  7    8  9  10   >>

Date Title Author
2010 Προβληματική και εφαρμογές της επιστημονικά τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας Κουστένη, Ιωάννα Δ.
2021 Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους ή στρες: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ομαδικού ψυχο-εκπαιδευτικού προγράμματος Θετικής Ψυχολογίας Κοτσώνη, Αικατερίνη Θ.
2008-11 Προς μία «γνωστική θεωρία κοινωνικής συναλλαγής»: τα κίνητρα στη συναλλαγή και στη διαπραγμάτευση Αρβανίτης, Αλέξιος
2012 Προσλαμβανόμενη διαπροσωπική κυριαρχία εντός ιεραρχικών διαρθρώσεων : η εμπειρία της εξουσίας και οι συνέπειες της σε γνωστικές διεργασίες, στάσεις και συμπεριφορά Βασιλικός, Ερρίκος
2008 Προσομοίωση κοινωνικών συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών: η διερεύνηση της τοπολογίας στο μοντέλο πολλαπλών κανονιστικών ισορροποιών Κουλούρης, Ανδρέας Γ.
2019 Συγκριτική διερεύνηση του νευροψυχολογικού προφίλ ασθενών με υποτύπους καταθλιπτικής διαταραχής: προεκτάσεις για την πρόβλεψη ανταπόκρισης στη θεραπεία Καλογεράκου, Σταματίνα Α.
2020 Σύλλογοι ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συγγενών και φροντιστών στην Ελλάδα: εθνογραφική μελέτη με έμφαση στη διαχείριση της αλλαγής στο δημόσιο σύστημα υπηρεσιών Χονδρός, Παναγιώτης Χ.
2018 Συμβολή στη μελέτη της κλινικής του εφήμερου: όψεις του ψυχικού τραύματος και της διαδικασίας ανάκαμψης Φαρσαλιώτης, Στυλιανός Β.
2007 Σύνδρομο down και οικογένεια στην Ελλάδα: η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες τους: μια διεπιστημονική προσέγγιση Σιούτης, Στέργιος
2015 Συνεργατική μάθηση σε δυνητικές κοινότητες: κοινωνιολογικο-ψυχολογική & παιδαγωγική προσέγγιση Τζαναβάρης, Σπυρίδων Γ.
1996 Συνθήκες ανάδυσης του είδους συμπεριφοράς και του είδους διαπραγμάτευσης ώς στρατηγικών μειονοτικής επιρροής Προδρομίτης, Γεράσιμος
2013 Συστήματα αξιών και πρόσληψη εργασιακού περιβάλλοντος υποψηφίων στελεχών επιχειρήσεων: διαπολιτισμική μελέτη Πανταζή, Λαμπρινή B.
2020 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο απολαμβάνειν και εφαρμογή του σε ομαδικό πλαίσιο Χαρισιάδης, Αλέξανδρος Λ.
2013 Σχέση συνεργατικών στάσεων και συμπεριφορών: κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί-καταστασιακοί και προδιαθεσικοί παράγοντες Σωτηρίου, Πηνελόπη Κ.
2008-05 Σωματική κακοποίηση γυναικών από τον σύντροφο τους και η αντιμετώπιση του φαινομένου από την αστυνομία Γάτσας, Βασίλειος
2005 Τα κινούμενα σχέδια του Walt Disney και ο μικρόκοσμος των Πόκεμον : αναπαραστάσεις των παιδιών ηλικίας 8-12 ετών Σιούτας, Νίκος
2022 Το διαδίκτυο και οι δυνητικές κοινότητες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: οι απόψεις εκπαιδευτικών για το ρόλο του δυνητικού συνομιλητή (Chatbot) στη μαθησιακή διαδικασία Δημητριάδης, Γεώργιος Ε.
2016 Το κουκλοθέατρο ως μέσον αγωγής και θεραπείας Πάλμου-Κουλουμπή, Βασιλική Ι.
2015 Το παράλληλο πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα της πληροφορικής και οι επικρατούσες αντιλήψεις στη σχολική κοινότητα Βενέτης, Σταμάτιος Σ.
2004 Το πατρικό πρότυπο στην ελληνική οικογένεια : η αντίληψη που έχουν διαμορφώσει τα παιδιά της προεφηβικής... Κόντου, Μαρία
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University