Library SitePandemos Repository
 

View Collection Data

Member of: Διδακτορικές διατριβές  

Collection Member: Τμήμα Ψυχολογίας  


Found: 183 results. (10 Pages)
<< 1    2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>

Date Title Author
2020 Μελέτη της σχέσης μεταξύ ψυχοπαθολογίας, λειτουργίας οικογένειας και ποιότητας ζωής σε Αλβανούς μετανάστες στις Κυκλάδες Παντελίδου, Στέλλα Μ.
2020 Σύλλογοι ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συγγενών και φροντιστών στην Ελλάδα: εθνογραφική μελέτη με έμφαση στη διαχείριση της αλλαγής στο δημόσιο σύστημα υπηρεσιών Χονδρός, Παναγιώτης Χ.
2020 Η εκούσια αυτοβλαπτική συμπεριφορά στη στενή διαπροσωπική σχέση, υπό το πρίσμα της θεωρίας ιστοριών έρωτα: η περίπτωση του HIV/AIDS Μπερή, Μαρία Θ.
2020 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο απολαμβάνειν και εφαρμογή του σε ομαδικό πλαίσιο Χαρισιάδης, Αλέξανδρος Λ.
2019 Συγκριτική διερεύνηση του νευροψυχολογικού προφίλ ασθενών με υποτύπους καταθλιπτικής διαταραχής: προεκτάσεις για την πρόβλεψη ανταπόκρισης στη θεραπεία Καλογεράκου, Σταματίνα Α.
2019 Κοινωνιοψυχολογικοί μηχανισμοί διαχείρισης του τρόμου και της αβεβαιότητας : πειραματική διερεύνηση νέων τρόπων ρύθμισης της υπαρξιακής αγωνίας Αστρίτη, Παναγιώτα-Έρση Χ.
2019 Κοινωνιοψυχολογική ανάγνωση και παίγνια στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας στις κοινοβουλευτικές διαμάχες: οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις των τριών μνημονίων στην Ελλάδα Τάκας, Εμμανουήλ Χ.
2019 Πειραματική διερεύνηση της μηχανικής των «αναδυόμενων» σχέσεων: η ανάλυσητων σχέσεων μεταβατικότητας ως ένα πρόβλημα μη-διασυνδεδεμένωνσυναρτήσεων ενίσχυσης Μουστάκης, Ιωάννης Σ.
2019 Διομαδική επαφή και συλλογική δράση: γεφυρώνοντας δύο ανταγωνιστικές προσεγγίσεις για την κοινωνική αλλαγή Τσαντίλα, Αικατερίνη-Ελένη Δ.
2019 Κατασκευή ερωτηματολογίου γονεϊκότητας θετικής ψυχολογίας Κυριάζος, Θεόδωρος Α.
2018 Ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης καρδιολογικών ασθενών με προσωπικότητα τύπου D Τσιρίκος, Αντώνιος Α.
2018 Συμβολή στη μελέτη της κλινικής του εφήμερου: όψεις του ψυχικού τραύματος και της διαδικασίας ανάκαμψης Φαρσαλιώτης, Στυλιανός Β.
2018 Νοηματοδότηση της αυτοκτονικής πράξης: μια ιδιογραφική προσέγγιση μέσω της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης Πορίχη, Ευγενία Δ.
2018 Ο ρυθμός και η διάρκεια της επικοινωνίας βρέφους-μητέρας ως δείκτες δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς και αυτιστικών χαρακτηριστικών Παπουλίδη, Ασημένια Γ.
2018 Δεσμός, υπαρξιακή μοναξιά και κατάθλιψη στους ειδικευόμενους ιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων της Αθήνας Παπαγιάννη, Ευτυχία Δ.
2018 Μελέτη της τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών για την αρτηριακή υπέρταση Ευσταθίου, Βασιλική Π.
2018 Μετατραυματική ανάπτυξη, μετατραυματικό στρες και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην ασθένεια, σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού: διερεύνηση διαμεσολαβητικών και ρυθμιστικών παραγόντων Κολοκοτρώνη, Φιλίππα Ν.
2017 Ψυχική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κουδιγκέλη, Φανή Δ.
2017 Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στην αυτοσυμπόνια και εφαρμογή του σε ομαδικό πλαίσιο Καρακασίδου, Ειρήνη Θ.
2017 Μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία θεραπευτικής αλλαγής από την οπτική του πελάτη Ζύμνη, Αικατερίνη Σ.
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University