Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος συλλογής: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  


Βρέθηκαν: 1273 αποτελέσματα. (64 Σελίδες)
<< 1  2    3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2022 To εργαλείο της Δέουσας Εκτίμησης (άρθρο 6 παρ. 3-4 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και η εφαρμογή του στην Ελλάδα Γαλάνης, Παναγιώτης Α.
2016 Tο θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές για τη διαχείριση των πλημμυρών σε ευρω-ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Χ.
2019 U.N.E.S.C.O., πολιτιστικά αγαθά και εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης Παυλάτος, Ευάγγελος Α.
2013 Unesco και προστασία πολιτιστικών αγαθών: η περίπτωση των αυτοχθόνων λαών Παπαχαραλάμπους, Ελένη
2021 «Αξιολόγηση στρατηγικών ευκαιριών και απειλών Ελλάδας και Τουρκίας κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο σχετικά με την επίτευξη ή μη σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, παρά τα έτη κοινής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ» Νάκος, Αριστείδης Ν.
2021 «Η εφαρμογή των κανόνων του ΔΑΔ στις σύγχρονες αεροπορικές και πυραυλικές επιχειρήσεις. Case studies: επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και η ένοπλη σύρραξη (αεροπορικές επιχειρήσεις) στο Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020» Ζορμπάς, Χαρίλαος Α.
2021 «Η κυβερνοάμυνα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις: διδάγματα από την εμπειρία τρίτων χωρών» Καραγεώργος, Νικόλαος Α.
2017 «Θρησκευτική» και «κοσμική» τρομοκρατία: συγκριτική ανάλυση των οργανώσεων Al-Qaeda και ΕΤΑ Λαπαδάκης, Κωνσταντίνος Χ.
2021 «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 "σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης» Παπαδάκη, Γεωργία Π.
1997 «Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας (ΜΟΕΑ): η περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων» Χατζηαντωνίου, Αικατερίνη Θ.
2020 «Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε διεθνές επίπεδο: μια θεωρητική χαρτογράφηση» Σαδανά, Γεωργία Ο.
2021 «Όψεις της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ε.Ε.: κοινωνική συνοχή, εσωτερική ασφάλεια, γεωπολιτικά ζητήματα και μελλοντικές εξελίξεις» Μάλλιος, Δημήτριος Β.
2021 «Τα οφέλη της πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας (Civil-Military Cooperation) στο διεθνές πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Management) και η συμβολή της στην αποφυγή διεθνών κρίσεων» Ηλίας, Νικόλαος Μ.
2020 «Το ζήτημα της «καλύτερης νομοθέτησης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η ελληνική ανταπόκριση» Χατζηξενοφών, Μαρία Χ.
2019 Αειφόρες, υπεύθυνες και κοινωνικές επενδύσεις: μια υπόθεση «δούναι και λαβείν» στο πεδίο του περιβάλλοντος Κτίστη, Αλεξάνδρα Γ.
Αερομεταφορές και κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλαδή-Ευσταθοπούλου, Μαριάνθη
2011 Αλβανική εξωτερική πολιτική στον ΟΗΕ στην περίοδο του ψυχρού πολέμου Jorgji, Jordan
2014 Αλλαγή νομικού χαρακτηρισμού μιας ποινικά κολάσιμης πράξης μέσα από την εκτίμηση έμμεσων αποδεικτικών μέσων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Λέκαι, Έλμπα Ι.
2005 Αμερικάνικες αντιλήψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης μετά το 1989 Κοντός, Μιχάλης
2011 Αμερικάνικη Πολιτική Ταυτότητα. Οι πολιτισμικές μεταβλητές στις διεθνείς σχέσεις Κραββαρίτης, Ευάγγελος
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο