Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5922 αποτελέσματα. (297 Σελίδες)
<< 1  2  3  4    5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2020 H επίδραση του ελάχιστου μισθού στις εισοδηματικές ανισότητες Καλούδης, Πολυνίκης-Σπυρίδων Β.
2020 H επίδραση των μνημονίων στην οικονομική πολιτική στην τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, η περίοδος 2010-2018: η περίπτωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τζανουδάκη, Μαρία Ε.
2018 H ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων, συγκριτική επικόπηση των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ και των Κανόνων του Ρότερνταμ Κοντή, Ειρήνη Α.
2022 H κινηματική δράση για την Υγεία τον 20ο αι. στις Η.Π.Α. και την εποχή της Πανδημίας (Covid-19) Κωτσόπουλος, Γεώργιος Π.
2019 H λογιστική των χαρτοφυλακίων των ακινήτων και των χρεογράφων, ομοιότητες-διαφορές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ: η περίπτωση της Ελλάδας Τσέκου, Μαγδαληνή Β.
2022 H οπισθοχώρηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε επιμέρους κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και η αντιμετώπισή της από τα όργανα του Στρασβουργου Παναγόπουλος, Ιωάννης Κ.
2013 H προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη Ελλάδα Μαντέ, Γεωργία Δ.
2022 H στάθμιση ως μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ συνταγματικών δικαιωμάτων Δουλή, Μαρία Κ.
2023 H σχέση μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής μεγέθυνσης: μια εμπειρική προσέγγιση Κουϊμτζή, Αγγελική Α.
2017 Hoaxes και ψευδείς ειδήσεις: ο οικονομικός, κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος που δημιουργεί η ύπαρξή τους και η αναγκαιότητα επαλήθευσης της πληροφορίας Χαραλαμπίδου, Χριστίνα Δ.
2008-01 Homo audiovisualis: αισθητική των πολυμέσων και συναισθησία Φαρδή, Σοφία
2008 House trained you’ll never be: το σκανδιναβικό μοντέλο της άκρας δεξιάς Τσαγκρώνη, Βασιλική
2016 HR Logistics ως αποτελεσματικό εργαλείο στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Οργανισμών: η περίπτωση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. Χριστοπούλου, Χριστίνα Χ.
2022 Hybrid threats: expanding domains-cross domain effects Βακάκη, Αικατερίνη Ε.
2013 Το καθεστώς της ολοκληρωμένης διαχείρισης κοινών λεκανών απορροής στη νοτιοανατολική Ευρώπη : η διασυνοριακή διαχείριση του ποταμού Δρίνου Σταμούλη, Ευαγγελία
2014 Investigating the dimensionality of the Schwartz scale of human values: Evidence from the European Social Survey of 2002 for Greece and Slovenia Χαραλάμπη, Αναστασία Ν.
2018 Isaiah Berlin, Φιλελευθερισμός και Δημοκρατία Γερολυμάτος, Κωνσταντίνος Π.
2016 It Takes Two to Tango: H Liminoid κοινότητα της Milonga και η διαλεκτική της αγκαλιάς Γραμμενοπούλου, Ηλιάνα-Μαρία Σ.
2015 Jacques Rancière: μια ριζοσπαστική αναδιατύπωση των όρων εξασφάλισης της ισότητας και της ελευθερίας Πατεράκης, Νίκος Β.
2010 Jacques Tati : μιά κριτική ματιά στο Μοντέρνο : ο χώρος ως πλέγμα διασταυρούμενων πρακτικών και δράσεων Πατσιλινάκου, Δ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο