Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5906 αποτελέσματα. (296 Σελίδες)
<< 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2017 Η πορεία προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και η σχέση της με την εγκληματικότητα: αφηγήσεις ζωής εξαρτημένων ατόμων Βάλβη, Ελένη Η.
2021 Η γονική σύγκρουση και οι περιορισμοί στον πατρικό ρόλο μέσα από το βίωμα των χωρισμένων πατέρων και οι απόψεις τους για τη συνεπιμέλεια Βαλεοντή, Ναταλία Κ.
2007-06 Οι στάσεις των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Βαλήλη, Αγγελική
2012 Η προστασία των αρχιτεκτονικών συνόλων στην Ελλάδα : δίκαιο και πρακτική Βαλιώτη, Αθηνά
2020 Συναισθηματική νοημοσύνη και management: μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε ξενοδοχειακές μονάδες εντός της Αθήνας Βαλληνδρά, Ιωάννα Γ.
2000 Κοινωνικές αναπαραστάσεις των κρατουμένων για το εγκληματικό φαινόμενο Βαλμά, Βασιλική
2017 Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα βάσει των Διεθνών Δυμβάσεων, του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Βαλμάς-Βλουτής, Κωνσταντίνος Π.
2019 Ανάλυση ανταγωνισμού σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος Α.
2015 Οπτικοακουστική παιδεία και ρατσισμός: η αναπαράσταση του ρατσισμού στις βραβευμένες μαθητικές ταινίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του διαγωνισμού " Ένας Πλανήτης… μια Ευκαιρία" 2012-2014. Βαλσαμίδης, Παύλος Α.
2011 Η απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κοινοτικό δίκαιο και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας Βαλτά, Βικτώρια
2021 Χωροχρονική κατανομή των καταλυμάτων Airbnb και οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης στην Αθήνα Βαλτάς, Δημήτριος Γ.
2017-2018 Σχέσεις στρατού και πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία: η περίπτωση του Φετουλάχ Γκιουλέν Βαμβακίδης, Χρήστος Δ.
2013 Προληπτική διπλωματία και το Κυπριακό Ζήτημα : η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών Βαμβακούση, Aικατερίνη Α.
2011 Διερεύνηση παραμέτρων κινδύνου ρευστότητας τραπεζών Βαμβούνη, Βασιλική
2007 Εγκλήματα κατά των καταναλωτών Βάνα, Σπυριδούλα
2014 Σύντομες συναντήσεις: Merleau-Ponty και Heidegger για την Τέχνη και τον Cézanne Βανδώρου, Παρασκευή Π.
2012 Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις της ρυθμιστικής παρέμβασης στο πεδίο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο- Προεκτάσεις τραπεζικού και ποινικού δικαίου Βαονάκης, Ιωάννης Ε.
2007-05 Η βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Ισημερινού, του Περού και της Βολιβίας Βαρβαρέσος, Κωνσταντίνος
2024 Κοινωνική και πολιτιστική συνταγογράφηση· πιλοτική έρευνα εκτίμησης της αποτελεσματικότητάς της από το επιστημονικό προσωπικό των φορέων επιλογής της Βαρβαρέσου, Φωτεινή Ι.
2021 Μελέτη κοινωνικού και πολιτισμικού αντικτύπου καλλιτεχνικών φεστιβάλ Βαρβεράκη, Ελένη Δ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο