Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5909 αποτελέσματα. (296 Σελίδες)
<< 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2023 Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στις συνθήκες εργασίας και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων γυναικών στον τομέα της υγείας: η περίπτωση του Γ.Ν.Ν.Θ.Α η "Σωτηρία" Μπουλούγαρη, Σοφία Κ.
2023 Δεσμός και χαρακτήρας: συγκριτική ανάλυση στο πλαίσιο των στενών διαπροσωπικών σχέσεων Πανταλός, Εμμανουήλ Ν.
2023 Η αντιπαράθεση Heinrich–Moseley: πού δημιουργείται η αξία κατά τον Μαρξ Αυγέρης, Δημήτριος Β.
2023 Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Χορτάτου, Αναστασία Χ.
2023 Η συμβολή των κωδικών δεοντολογίας στην καλή διακυβέρνηση: η περίπτωση του κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων του δημοσίουτΤομέα Μανωλακάκη, Σοφία Σ.
2023 Μια κριτική ανάλυση των δημοσίων δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Ντεμερούκα, Γεωργία Π.
2023 Ο ρόλος των ανθρωπιστικών ΜΚΟ στη διαχείριση της αστεγίας στην Ελλάδα Καλαντζή, Αλεξάνδρα Ν.
2023 Οι εγγυήσεις δικαστικής προστασίας του ερήμην καταδικασθέντος εκζητουμένου στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης Παύλου, Χριστίνα Ι.
2023 Η Οδηγία 2014/42/ΕΕ για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων και η ενσωμάτωση της στο εσωτερικό δίκαιο Καράπα, Ευαγγελία Κ.
2023 Το πλαίσιο ορισμού νέων ευρώ-εγκλημάτων κατ’ άρθρο 83, παρ. 1 ΣΕΕ: η περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης Κατσίκας, Νεκτάριος-Γεώργιος Α.
2023 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και περάτωση των ποινικών ερευνών: άσκηση δίωξης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και αρχειοθέτηση Μανίνη, Ιερασία Δ.
2023 Αναζητώντας την συνταγματική ποιότητα του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Φλαριώτης, Γεώργιος Χ.
2023 Η ελληνική πολιτική για τη μουσουλμανική μειονότητα στη δυτική Θράκη και ο ρόλος της τουρκικής στρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης Μήτσου, Αικατερίνη Γ,
2023 Το δικαίωμα αποτελεσματικού ενδίκου μέσου στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας Κυθραιώτη, Ζαχαρένια Σ.
2023 Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος: ρωσικός αναθεωρητισμός και σύγχρονες προκλήσεις Σεγρεδάκη, Δέσποινα Π.
2023 Δικαιώματα των ανηλίκων δραστών– θυμάτων στην ποινική δίκη υπό το πρίσμα της ενωσιακής δικαιοταξίας Παναγάκου, Άννα Δ.
2023 Το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές, συνέπειες για την Ελλάδα Γεωργίου, Σπυρίδων Η.
2023 Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, κατά την προεδρία Donald J. Trump, και το πρίσμα της προεδρίας Joseph Robinette Biden JR Κεσίδης, Βασίλειος Σ.
2023 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: προς ένα νέο υπόδειγμα συνεννόησης – συνεργασίας – συνανάπτυξης Αλατάς, Νικόλαος Γ.
2023 Οι κινήσεις των μεγάλων δυνάμεων στην αρκτική γεωπολιτική σκακιέρα Τσίμπρης, Ιωάννης Θ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο