Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5922 αποτελέσματα. (297 Σελίδες)
<< 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2006 Αλκοόλ και διαφήμιση: (ο ρόλος της διαφήμισης και η αγωγή υγείας) Κοντομάρη, Ελένη
2008 Αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό προφίλ των γυναικών στην Ελλάδα: ανάλυση με τη χρήση των στοιχείων της βάσης IPUMS Μπακατσέλος, Παναγιώτης
2014 Αλλαγή νομικού χαρακτηρισμού μιας ποινικά κολάσιμης πράξης μέσα από την εκτίμηση έμμεσων αποδεικτικών μέσων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Λέκαι, Έλμπα Ι.
2020 Αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες: εξηγώντας τη συμπονετική συλλογική δράση βάσει του εκτεταμένου Μοντέλου Κοινωνικής Ταυτότητας για τη Συλλογική Δράση (extended SIMCA), τον προσανατολισμό Κοινωνικής Κυριαρχίας (SDO) και τα συναισθήματα Σφονδύλης, Δημήτριος Π.
2022 Αλλοιώσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης: το παράδειγμα των προγραμματικών συμβάσεων Χίνης, Παναγιώτης Ε.
2017 ΑμεΑ ή γλωσσική μειονότητα; θύμα ή ενεργή μειονότητα; : το ζήτημα της κώφωσης και ο ρόλος του συναισθήματος στην επίτευξη της πλειοψηφικής υποστήριξης κατά τη μειονοτική επιρροή Παπαϊωαννίδου, Κωνσταντίνα Α.
2005 Αμερικάνικες αντιλήψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης μετά το 1989 Κοντός, Μιχάλης
2011 Αμερικάνικη Πολιτική Ταυτότητα. Οι πολιτισμικές μεταβλητές στις διεθνείς σχέσεις Κραββαρίτης, Ευάγγελος
2017 Αμερικάνικη υψηλή στρατηγική και οι σχέσεις της με την Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ ΠΠ επί Τρούμαν και Άιζενχάουερ Συμεωνίδου, Σοφία Π.
2015 Αμερικανική υψηλή στρατηγική και συγκεκαλλυμένη δράση, υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου Λούκα, Γεωργία Π.
2022 Αμεσες ξένες επενδύσεις, καθοριστικοί παράγοντες και οικονομική μεγέθυνση σε χώρες της Νοτίου Αμερικής Ανεμογιάννης, Λεωνίδας Μ.
2017 Αμοιβαία αναγνώριση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Νούλα, Σοφία-Ελένη Α.
2021 Αμοιβαία στερεότυπα κρεατοφάγων και vegans: ο ρόλος των γνωστικών, ιδεολογικών και ταυτοτικών παραγόντων στην διαμόρφωσή τους Παληγιάννη, Ευθυμία Γ.
2016 Αμυντική πολιτική, επιτελικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση εξοπλισμών στην Ελλάδα προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1934-1940) Βλάσσης, Κωνσταντίνος Δ.
2018 Αναβαλλόμενη φορολογία- θεωρητική προσέγγιση και διερεύνηση της σπουδαιότητάς της από ομάδες χρηστών Λυμπεροπούλου, Ουρανία Δ.
2007 Αναγκαστικές άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για λόγους δημόσιας υγείας Οικονόμου, Ξανθή
2020 Αναγνώριση άγνωστων προσώπων: μνήμη εργασίας και πολυαισθητηριακά ερεθίσματα Καραχάλιου, Ελευθερία-Ηλέκτρα Σ.
2012 Αναγνώριση κράτους στον 21ο αιώνα : σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Ουνανιάν, Μηνάς
2010 Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των τοπικών δομών : η περίπτωση του δήμου Αμαρουσίου Κλούρα, Σαπφώ
2017 Αναδοχή: νοηματοδοτώντας ξανά την οικογένεια. Τέσσερις μελέτες περίπτωσης Φυλακτού, Μαργαρίτα Γ.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο