Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Μεταπτυχιακές εργασίες  


Βρέθηκαν: 5922 αποτελέσματα. (297 Σελίδες)
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2015 Το φαινόμενο του πατερναλισμού στην εργασία και η εμφάνισή του στους μετανάστες στην Ελλάδα Χαραλαμπίδου, Βασιλική Κ.
2022 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον κλάδο της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Χαραλαμπίδης, Γεώργιος Ι.
2015 Η σταδιακή διαμόρφωση του υφιστάμενου εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου θαλασσίων ενδομεταφορών επιβατών μεταξύ νησιωτικών λιμένων με την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές εντός των Κρατών – Μελών Χαραλαμπίδης, Γαβριήλ Χ.
2014 Investigating the dimensionality of the Schwartz scale of human values: Evidence from the European Social Survey of 2002 for Greece and Slovenia Χαραλάμπη, Αναστασία Ν.
2023 Η υψηλή στρατηγική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την ύστερη περίοδο και οι μεταβολές στους πολιτικούς της θεσμούς (235 μ.Χ.-395 μ.Χ.) Χαραλαμπάκης, Όθωνας Μ.
2020 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Χαραλαμπάκης, Αντώνιος Ν.
2010 Το αθηναϊκό Free Press ως οδηγός πόλης : πόσο προβάλλει την πολιτιστική δραστηριότητα και πόσο διαμορφώνει την ταυτότητα της πόλης Χαραλαμπάκη, Καλλιόπη
2015 Η εξωτερική αμέλεια στη γενική θεωρία του αδικήματος με το παράδειγμα του ποινικού δικαίου Χαντζηχρήστου, Μαρία-Παρασκευή Κ.
2011 Η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τις χρηματιστηριακέςσυναλλαγές Χαντζής, Ανδρέας
2017 Ε.Λ.Π. και φορολογιστική πρακτική: η περίπτωση των λογιστικών αρχείων και στοιχείων Χαντζή, Βασιλική Γ.
2020 Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη: ευρωπαϊκή πολιτική και εκπαιδευτικές εφαρμογές στην Ελλάδα Χαντζή, Αγνή Σ.
2015 Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στα νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου: αφορμή για συνεργασία και επίλυση των ζητημάτων ή αιτία σύγκρουσης και σστάθειας; Χαντζάκος, Δημήτριος Η.
2016 Clausewitz-ιανή και Ελληνορθόδοξη προσέγγιση του πολέμου: συγκριτική ανάλυση και ενδεχόμενη σύνθεση Χανιώτης, Αλέξανδρος Κ.
2024 Η εκπαίδευση του φροντιστή ηλικιωμένων ατόμων στην Ελλάδα:προσεγγίσεις, προβλήματα και προοπτικές Χανιωτάκη, Ειρήνη Ε.
2015 Το διεθνές και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Χανιωτάκη, Αικατερίνη Ι.
2010 Η νομολογιακή αντιμετώπιση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 48 Π.Κ.: τιμωρητικότητα ή δικαστικές πρακτικές Χανιαλάκη, Ιωάννα
2022 Οι πεποιθήσεις των ατόμων που τάσσονται κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού απέναντι στην Covid 19: μελέτη περίπτωσης οι υγειονομικοί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν Χανανία, Ελένη Α.
2007 Οι μετακλήσεις στον τομέα των θεαμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 2000 - 2007. Χαμπεσής, Δημήτρης
2017 Οι έρευνες για τη βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο: μεθοδολογικοί και επιστημολογικοί προσανατολισμοί Χαμαλέλη, Κατερίνα Δ.
2009 Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον: μέθοδοι ενσωμάτωσής της στην κοινωνική πολιτική των ελληνικών τραπεζών: δράση και πρακτικές Χαμάκου, Ελένη
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο