Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Διδακτορικές διατριβές  

Μέλος συλλογής: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  


Βρέθηκαν: 37 αποτελέσματα. (2 Σελίδες)
<<  1  2   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
2013 Το φύλο στον τρίτο τομέα : ζητήματα απασχόλησης και στερεοτύπων φροντίδας στις κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας του τρίτου τομέα Σπυριδάκη, Ελεάνα Ε.
2018 Το ζήτημα του κράτους στην πολιτική σκέψη του Μιχαήλ Μπακούνιν Σταυρουλάκης, Εμμανουήλ Ι.
2020 Τα ταξικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών εργατών και εργατριών σε εργοστάσια του Βόλου Καπραβέλου, Αλεξία Α.
2010 Στρατηγικές του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης : η περίπτωση του κλάδου μετάλλου Μπιθυμήτρης, Γιώργος
2007 Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο σχολείο και ενδεχόμενοι παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού τους Κλάδη-Κοκκίνου, Μαρία Κ.
2012 Οι συνέπειες της οικιακής εργασίας στις οικογενειακές σχέσεις και στις σχέσεις αλληλεγγύης των μεταναστριών : η περίπτωση των Ουκρανών εσωτερικών οικιακών εργατριών στην Αττική Ξυπολυτάς, Νικόλαος
2013 Οι μεταβολές στην εξέλιξη και στην κατανόηση της σταδιοδρομίας από τις Ρουμάνες μετανάστριες: από τις εργασίες στη Ρουμανία στις υπηρεσίες καθαρισμού στην Ελλάδα. Lazarescu, Daria Ioana Maria
2013 Οι κρατικές Υπηρεσίες Υγείας ως φορείς κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των οικονομικών μεταναστών Χαραλαμποπούλου, Αγγελική Χ.
2019 Οι επιπτώσεις των βασικών εννοιών, ορισμών και ταξινομήσεων που χρησιμοποιούνται στις έρευνες oικογενειακών προϋπολογισμών στη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των ερευνών Οικονομάκη, Μαρία Α.
2013 Ο θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και οι επιπτώσεις στη γυναικεία συμμετοχή στον ενεργό πληθυσμό Σκόμπα, Μαρία Ν.
2008 Ο θεσμός της Εσπερινής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 1998-2006 : η συμβολή του στην κοινωνική αναπαραγωγή Τσικαλάκη, Ιωάννα
2015 Νοηματοδοτήσεις των ασθενών για τον καρκίνο και θεραπευτικές προεκτάσεις Ζαμουρίδου, Παγώνα Α.
2008 Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της γήρανσης και της ζήτησης υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης : η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας Δρούμπαλης, Φώτης Π.
2022 Κοινωνική οικονομία και απασχόληση: η περίπτωση της Ελλάδας στη περίοδο της κρίσης Κατωμέρης, Στυλιανός Γ.
2016 Η σχέση οικονομίας και πολιτικής στη μαρξιστική θεωρία: αστικό κράτος και καπιταλιστική κρίση Τζαρέλλας, Διονύσιος, Β.
2020 Η σύγκλιση των εργασιακών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: η περίπτωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο δημόσιο τομέα Νάσιος, Γεώργιος Α.
2018 Η σημασία του επιπέδου μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων κατά τη διερεύνηση της δομής και την αποτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων πολυδιάστατων εννοιών Χαραλάμπη, Αναστασία Ν.
2015 Η πολιτιστική πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης Παπάζογλου, Γραμματική Σ.
2008-09 Η οργάνωση, η φύση και η λειτουργία του συνδικαλιστικού φαινομένου στα σώματα ασφαλείας Τήκος, Ευστάθιος Π.
2021 Η νοσηλευτική πράξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας: λήψη κλινικών αποφάσεων και σχέσεις εξουσίας Παρισσόπουλος, Στυλιανός Α.
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο