Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Communication, Media and Culture  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Τα βαμπίρ στον κινηματογράφο και η ένταξή τους στην ποπ κουλτούρα: από το Nosferatu του Friedrich Wilhelm Murnau στο Twillight της Catherine Hardwicke
Τίτλος:Vampires in Cinema and its Incorporation in Pop Culture: from Nosferatu by F.F. Murnau to Twilight by C. Hardwicke
Κύρια Υπευθυνότητα:Εξερτζόγλου, Κατερίνα Α.
Επιβλέπων:Παραδείση, Μαρία
Θέματα:Λαϊκή κουλτούρα
Pop culture
Vampire films--History and criticism
Keywords:Κινηματογραφος, βαμπιρ, ποπ κουλτούρα, γενεολογια του κακού, θεωρίες φύλου, γερμανικός εξπρεσσιονισμός
Cinema, vampire, pop culture, german expressionism, genealogy of evil, gender studies
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:H παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την αναπαράσταση του Δράκουλα/βαμπίρ στον κινηματογράφο και το πώς αυτή εντάχθηκε στην ποπ κουλτούρα. Θεωρώντας ότι ο κινηματογράφος εκτός από ένα μέσο τέχνης είναι και ένα μέσο που αντανακλά αλλά και διαμορφώνει πολιτιστικές εκφάνσεις ειδικά όταν καταπιάνεται με θέματα που άπτονται φιγούρων που ανήκουν στη μυθολογία. Μια τέτοια φιγούρα είναι και ο Δράκουλας/ βαμπίρ. Οι ταινίες που θα συγκριθούν είναι το Nosferatu του F. W. Murnau, το Bram Stoker’s Dracula του F. F. Coppola και το Twilight της C. Hardwicke. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι λόγοι επιλογής των ταινιών και ο τρόπος που μια σύγκριση σε ταινίες που απέχουν αρκετά χρόνια μεταξύ τους είναι εφικτή. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η μεθοδολογία και η λογική πίσω από την σύγκριση των ταινιών, καθώς και γιατί επιλέχθηκε να συνδεθεί σε κάθε ταινία η αναπαράσταση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που την δομούν. Η διαφοροποίηση αυτών των χαρακτηριστικών από την μια ταινία στην άλλη οδηγεί και στο να απογυμνωθεί η εξέλιξη της αναπαράστασης του χαρακτήρα αυτού προς αυτού. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται και μια αναδρομική παρουσίαση της εικόνας τους κακού και πως αυτή εκλαμβανόταν από τους ανθρώπους μέσα στους αιώνες. Τέλος θα αναφερθεί στα θέματα σεξουαλικότητας και φύλου που συνοδεύουν το βαμπίρ/Δράκουλα ήδη από την βικτωριανή εποχή. Στη συνέχεια ακολουθούν οι αναλύσεις των ταινιών, τόσο όσο προς τις τεχνικές κινηματογράφησης, όσο και ως προς την ένταξη τους τόσο στην εποχή που γυρίστηκαν όσο και στο σύστημα παραγωγής που ανήκουν. Η παρούσα εργασία θα προβληματιστεί και θα προσπαθήσει να απαντήσει το ερώτημα κατά πόσο τα τέρατα κάθε εποχής εντάσσονται στο πλαίσιο που επιτάσσει η εκάστοτε εποχή. Και μια και σε αυτή την ανάλυση μας απασχολεί ο χαρακτήρας του τέρατος βαμπίρ, ισχύει αυτό που η Nina Auerbach είπε ότι « Κάθε εποχή αγκαλιάζει το βαμπίρ που χρειάζεται» (1994);
Abstract:This paper will research the representation of the Vampire character in the vampire genre movies and the way this representation incorporates in pop culture. Considering that cinema except of one art medium is also a medium that reflects and shapes cultural aspects of society especially when dealing with issues related figures belonging to mythology, it presents a great opportunity to the research to extract conclusions on how culture and society see the monsters and/or evil in different periods of time. The films that are being compared in this paper are: the Nosferatu of Fiedrich Wilhelm Murnau, the Bram Stoker's Dracula of Francis Ford Coppola and the Twilight of Catherine Hardwicke. The first chapter of the paper will develop the reasons for which these films were selected. Thereafter the methodology of the research and the logic behind it will be analyzed. In the analysis of each film the character of the vampire is connected to specific characteristics that attribute to the construct of the representation of the character. The differentiation of these features from the one movie to other leads to the evolution of the character being stripped to its different part that has constructed it, giving the opportunity to see the differences and the common ground between the three representations of the vampire/Dracula. The theoretic part of this paper presents initially a retrospective image of evil, how evil have been perceived by people through the centuries. After refers to sexuality and gender issues that accompany the vampire Dracula character since the Victorian era. In the end comes an analysis about the German expressionistic cinema. Then the paper analyzes each movie individually both as to the filming techniques, as well as to their integration in both the time and the production system that these films belong. This paper will reflect and try to answer the question whether the monsters of each time fall within the framework prescribed in each season. Nina Auerbach said “Every time embraces the vampire it needs” (1994). Is her saying true?
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 101-105
 
 
Archives to this Item
Archive Type
41PMS_POL_DIA_ExertzoglouKa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University