Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο κοινωνικός αποκλεισμός στον εθνικό καταμερισμό εργασίας: επαγγελματική κινητικότητα
Τίτλος:Social exclusion in the national division of labor: occupational mobility
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζερικιώτη, Παναγιώτα Α.
Επιβλέπων:Ψημμένος, Ιορδάνης
Θέματα:Περιθωριοποίηση, Κοινωνική
Μετανάστες -- Ελλάδα
Ξένοι εργαζόμενοι -- Ελλάδα
Ελλάδα -- Μετανάστευση
Αγορά εργασίας -- Ελλάδα
Greece -- Emigration and immigration
Marginality, Social
Immigrants -- Greece
Labor market -- Greece
Foreign workers -- Greece
Keywords:κοινωνικός αποκλεισμός, εθνικότητα, κοινωνικός καταμερισμός εργασίας
social exclusion, ethnicity, social division of labor
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ζήτημα που διερευνάται είναι η σχέση του κοινωνικού αποκλεισμού εθνικοτήτων στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν σε μεταβλητές που διαχωρίζουν το μεταναστευτικό πληθυσμό αναλόγως το φύλο, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή αλλά και αν έχουν άδεια παραμονής. Σήμερα δημιουργούνται χώροι αποκλεισμού και ομάδων ανθρώπων , οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανεργία, υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση, φτώχεια, αστική εξαθλίωση και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους μηχανισμούς του κοινωνικού αποκλεισμού από μια διαφορετική οπτική, όπως ο στιγματισμός, τα εθνικά στερεότυπα ώστε να γίνει κατανοητό γιατί αποτελεί πρόβλημα και περιορίζει εθνικότητες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα σε θεωρητικό επίπεδο που δημιουργείται είναι τα «κλειστά επαγγέλματα». Άτομα συγκεκριμένων εθνικών ομάδων «σπρώχνονται» σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό μέσα από το παράδειγμα της Αμερικάνικης στρωμάτωσης. Παρατηρείται ότι οι νέγροι αποκλείονταν στην κατώτερη κάστα, αυτή των νέγρων λόγω χρώματος και με την πάροδο των χρόνων, περιόρισε την κινητικότητά τους, επιτρέποντάς τους έναν πολύ περιορισμένο επαγγελματικό ορίζοντα. Μάλιστα, περιορίζονταν στα «νέγρικα» επαγγέλματα κάνοντας παροδικές εργασίες ενώ απαγορευόταν η εργασία με λευκούς. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και σήμερα στην Ελληνική κοινωνία αφού λόγω στίγματος και αναπαραγωγής αρνητικών στερεοτύπων, άτομα συγκεκριμένης εθνικότητας πλαισιώνονται σε ορισμένες εργασίες. Για παράδειγμα, οι Φιλιππινέζες θεωρούνται ικανές εσωτερικές οικιακές εργάτριες σε σχέση με τις Αλβανίδες, οι οποίες θεωρούνται ικανές ως εξωτερικές μόνο. Αυτό διότι υπάρχει ο φόβος της αναξιοπιστίας και μερικές φορές των παραβατικών ενεργειών των συμπατριωτών τους, εξαιτίας της αναπαραγωγής των αρνητικών στερεοτύπων. Όλα αυτά προκαλούν ανισότητες, διακρίσεις και οδηγούν στην περιθωριοποίηση. Σε εμπειρικό επίπεδο ,η έρευνα εστιάζει σε κάποιες θεματικές και άξονες ώστε να διαπιστωθεί η οικονομική και κοινωνική θέση των ερωτωμένων αλλά και ο βαθμός επιρροής από τις δικές τους αντιλήψεις και εμπειρίες. Πραγματοποιήθηκε εμπειρική διερεύνηση με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε άτομα που ανήκουν στη μεσαία κοινωνική κατηγορία, ηλικίες 24 ως 30 ετών ώστε να γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης στο τρόπο που ο κοινωνικός αποκλεισμός και τα στερεότυπα επηρεάζουν κοινωνικές, εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες. Κλείνοντας, η εργασία θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κίνητρο για άλλες μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τις αλλαγές στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και στα επαγγέλματα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Abstract:The subject investigated is the social exclusion of ethnic groups in the context of the division of labor. The majority of studies concentrate on variables that separate the immigrant population according to gender, religion, ethnicity and legal status (i.e. residence permits, work permits etc.). The current environment has further exaggerated areas of exclusion in particular groups facing unemployment, underemployment, poverty, urban poverty and social exclusion. In this paper we will approach this phenomenon of ostracization from a different perspective. We will seek to analyze the mechanics of social exclusion, such as stigmatization and/or ethnic stereotyping to understand why this is a problem and where the ethnic factor is evidenced to be a deterrent for particular groups in specific areas of occupation. To further inundate, we find the existence of "closed professions” where persons of particular ethnic groups are “herded” into specific types of work or labour environments. Viewed through the experience of American stratification, we observe that Blacks were deviated to a lower ‘caste”, solely on the basis of their colour, which, over the course of time, has curtailed their mobility, thus allowing them a much limited professional horizon. In fact, “Black” professions have been, by definition, temporary and segregated from “Whites”. What we witness today in Greek society runs along parallel lines, where as a result of stigmatization and negative stereotyping, persons of particular ethnic, social or religious groups are trapped in very specific types of employment and labour environments. For example, Filipinos are considered to be better “live-in” domestic help than Albanians, who are, by and large, retained as “outside” help. This is mainly due to misconceptions of unreliability and sometimes violent transgressions of their fellow countrymen due to the reproduction of negative stereotypes. This generates inequalities, discrimination leading to marginalization. On an empirical level, this research focuses on certain thematic priorities to demonstrate the economic and social position of respondents and the degree of influence from their own perceptions and experiences. The intent is to execute an empirical study by implementing semi-structured interviews or sessions with people that belong to the middle social class and aged between 24 to 30 in an attempt to understand how social exclusion and stereotyping affects various social, ethnic or religious groups. It is our hope that this modest work will serve as an incentive for further studies in future that could approach the changes in the social division of labor and occupations in times of economic crisis.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-77
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_ZerikiotiPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο