Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Συγκριτική ανάλυση προσωπικών αφηγήσεων, και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Τίτλος:Comparative analysis of personal narratives, and the role of social media
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταυριανέα, Αικατερίνη Ι.
Επιβλέπων:Κακαβούλια, Μαρία, 1956-
Θέματα:
Keywords:Αφήγηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέντευξη, ραντεβού
Narrative, social media, interview, appointment
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία, γίνεται στα πλαίσια των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων». Με αφετηρία αυτό τον τίτλο, το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί μια προσπάθεια ερευνητικής προσέγγισης της λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων, κατά τη διάρκεια της αρχικής τους γνωριμίας. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί τρόποι, πολλές συνθήκες, θα λέγαμε, κάτω από τις οποίες μπορούν να γνωριστούν δύο άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου. Συνήθως, ωστόσο, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ένα κοινό σημείο ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, μια αρχική γνωριμία και έναρξη επικοινωνίας, μπορεί να γίνει σ’ ένα θέατρο, ένα γήπεδο, μια συναυλία, γενικότερα σε τόπους ή/και σε ευρέως γνωστές εκδηλώσεις, όπου βασικό γνώρισμα είναι η προσέλευση ατόμων με κοινό τρόπο διασκέδασης, τα ίδια πολιτιστικά ενδιαφέροντα, έναν κοινό κοινωνικό κύκλο και ούτω καθεξής. Στη σημερινή εποχή, όπου κυριαρχεί το διαδίκτυο στη διαπροσωπική επικοινωνία, συχνότατα μια πρώτη γνωριμία συμβαίνει στο χώρο των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, υπάρχει συνήθως, εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων, ένα κοινό σημείο, οι κοινοί φίλοι, μια δραστηριότητα που μπορεί να απολαμβάνει μια ομάδα ατόμων κλπ. Την τελευταία δεκαετία, έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες που εστιάζουν στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως αυτή παρατηρείται, στη διαδικασία της πρώτης προσέγγισης μεταξύ ατόμων. Από την άλλη, εκκινώντας και πάλι από τον τίτλο του Μεταπτυχιακού, δεν θα μπορούσε να μη μας απασχολήσει το ζήτημα της ρητορικής, της τέχνης της πειθούς, και πιο συγκεκριμένα, αυτής που ασκούμε συνειδητά ή ασυναίσθητα, προκειμένου, να νιώσουμε ότι γινόμαστε αποδεκτοί από τους άλλους. Η απόπειρα που γίνεται εδώ, είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αφηγηματοποιείται από τους ίδιους τους ομιλητές η επικοινωνιακή τους εμπειρία, όσον αφορά δύο εντελώς διαφορετικής τάξης επικοινωνιακές περιστάσεις: της πρώτης γνωριμίας και της επαγγελματικής συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: το συμβάν ενός πρώτου ερωτικού ραντεβού, και την πρώτη συνέντευξη προς αναζήτηση εργασίας. Ειδικότερα, αυτό που απασχολεί τη μελέτη αυτή, είναι η προσωπική αφήγηση μιας εμπειρίας από καθεμιά κατηγορία ξεχωριστά, προκειμένου να «αγγίξουμε», κατά το δυνατόν, τα νοήματα που εκπέμπονται και λαμβάνονται, μεταξύ των δύο μερών με την αφορμή αυτών των δύο συμβάντων.
Abstract:The present work is carried out within the framework of the postgraduate program of the Panteion University entitled "Communication and Rhetoric of the Media". Starting with this title, this work is an attempt to research the verbal communication between two people during their initial acquaintance. There are certainly many ways, many conditions, we would say, under which two people, regardless of sex, can meet. Usually, however, for this to happen, a common point of interest is needed between the two. For example, an initial acquaintance and commencement of communication may take place in a theater, a stadium, a concert, generally in places and / or in well-known events where the main feature is the attendance of people with a common entertainment, the same cultural interesting, a common social circle and so on. In today's age, where the internet dominates interpersonal communication, a very early acquaintance happens in the field of digital social media. And in this case, of course, there is usually, besides a few exceptions, a common point, common friends, an activity that can be enjoyed by a group of people, etc. Over the last decade, many surveys have focused on the impact of social media as observed, in the process of first approximation between individuals. On the other hand, starting again with the title of Postgraduate, we could not ignore the question of rhetoric, the art of persuasion, and more specifically that of consciously or unconsciously exercising, in order to feel that we are accepted by others. The attempt here is to explore the way in which the speakers themselves narrate their communication experience regarding two completely different communicative circumstances: the first acquaintance and the professional interview. More specifically, this work revolves around two main axes: the first erotic appointment event, and the first job search interview. In particular, what is concerned throughout this study is the personal narrative of experience from each category individually in order to "reach", as far as possible, the meanings emitted and received between the two parties on the occasion of these two events.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 143-144
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_StaurianeaAi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο