Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τέχνη, λογοκρισία και τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης: η περίπτωση της «Ρούσαλκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Τίτλος:Art, censorship and the limits of artistic expression: the case of Rusalka at Greek National Opera
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρπούζη, Ευαγγελία Γ.
Επιβλέπων:Γκαζή, Ανδρομάχη
Θέματα:Τέχνη -- Λογοκρισία
Art -- Censorship
Keywords:Λογοκρισία, τέχνη, κριτική, Ρούσαλκα, πολιτιστικοί φορείς
Censorship, art, criticism, Rusalka, cultural institutions
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διεξαγωγή των παραστάσεων της όπερας «Ρούσαλκα», η οποία παρουσιάστηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο θέατρο «Ολύμπια» κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2008-2009. Παρόλο που η σύγχρονη πραγματικότητα έχει να επιδείξει πλείστα παραδείγματα θεαμάτων, τα οποία προκάλεσαν από κοινότυπες αντιδράσεις έως ακραία επεισόδια, εντούτοις επιλέχθηκε το παραπάνω περιστατικό, καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση εμφάνισης του φαινομένου της λογοκρισίας εξαιτίας δύο κυρίως παραμέτρων. Καταρχάς διαδραματίστηκε μέσα σε έναν επίσημο πολιτιστικό φορέα, στους κόλπους του οποίου επέφερε συγκρούσεις, όπως θα φανεί στη συνέχεια, απασχολώντας τον Τύπο εκείνης της περιόδου και κατ΄επέκταση την κοινή γνώμη. Κατά δεύτερον, αποτέλεσε μοναδική περίπτωση κατά την οποία καλλιτέχνες στρέφονται εναντίον καλλιτεχνών αξιώνοντας επιβολή λογοκρισίας. Παράλληλα, αποτέλεσε αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό των εργαζόμενων και ιδιαίτερα του καλλιτεχνικού προσωπικού, και της γράφουσας συγκεκριμένα, αναφορικά με τα όρια της τέχνης και τη διαχείρισή τους. Τι είναι τέχνη και πώς ορίζεται; Θα πρέπει να υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική δημιουργία και, αν ναι, από ποιους τίθενται τα όρια αυτά; Πώς μπορεί ένας πολιτιστικός φορέας να διαχειριστεί την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, διατηρώντας τις απαιτούμενες ισορροπίες, αλλά και υπηρετώντας, παράλληλα, την τέχνη ουσιαστικά και με τη βαθύτερη έννοια και σημασία της; Οι προβληματισμοί αυτοί, αναφορικά με τα όρια της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης, εγείρουν παράλληλα προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης ανάλογων περιστατικών και για την πολιτική, διοικητική και καλλιτεχνική, που θα πρέπει να ακολουθούν πολιτιστικοί φορείς ανάλογου βεληνεκούς με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Abstract:The purpose of this dissertation is to discuss the events that took place during the staging of the operatic performances of “Rusalka”, which were presented by the Greek National Opera at the Olympia Theatre in the artistic season of 2008-2009. Despite that in recent years there have been plenty of examples of controversial artistic performances, causing a variety of reactions ranging from mild disapproval to extreme incidents, this particular event has been chosen because it is considered a particularly interesting case as far as censorship is concerned, mainly due to two factors. Firstly, it occurred within an official cultural institution, bringing about conflict amongst those involved, and as it will be demonstrated below, occupying the Press at the time and by extension public opinion, as well. Secondly, it constitutes the only case in which artists turned against their peers, calling for the enforcement of censorship. At the same time, it gave rise to further concern on part of the employees, specifically the artistic personnel, including the author of this dissertation, in reference to the limits of art and how they are managed. What is art and how can it be defined? Should there be restrictions to artistic creation and, if so, who should be the individuals who set these restrictions? How can a cultural institution administer artistic expression, maintaining the necessary balance, while simultaneously serving art in its most profound meaning and importance? These concerns, in reference to the limits of art and artistic expression, stimulate additional consternation about the manner in which such incidents are managed on political, administrational and artistic levels, which must be adhered to by cultural institutions of the same caliber as the Greek National Opera.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KarpouziEu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο