Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τρόποι μέτρησης αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: η περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Τίτλος:Ways of measurement marketing effectiveness in the Internet focusing on the content created from the interaction that social media and especially Facebook offer: Hellenic National Blood Donor Center (Ε.ΚΕ.Α.) Case Study
Κύρια Υπευθυνότητα:Βερνάρδου, Γεωργία Ν.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γιώργος-Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Μετρικά Κοινωνικών Δικτύων, ηλεκτρονική δια στόματος επικοινωνία, Δέσμευση, Facebook, εθελοντική αιμοδοσία
Social Media Metrics, E-word of mouth, engagement, Facebook, volunteering blood donation
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει δραματική αύξηση των νέων τεχνολογιών, κυρίως στο Διαδίκτυο. Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες των νέων τεχνολογιών , είναι ο τρόπος επικοινωνίας των νέων ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου το Ίντερνετ αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι της ζωής τους. Στο μάρκετινγκ αυτό που φέτος αποτελεί τάση, την επόμενη χρονιά θα αποτελεί παράδοση και διανοητικό σκουπίδι την μεθεπόμενη χρονιά. Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αιχμαλωτίσουν τις λέξεις και τις σκέψεις των ανθρώπων που τις μοιράζονται με φίλους ανά τον κόσμο λεπτό προς λεπτό, έχουν αμεσότητα και παρέχουν συνδέσμους στους καταναλωτές εμβυθίζοντας στην καθημερινότητα τους, επιτρέποντας στους ερευνητές να εμβαθύνουν στις καταναλωτικές πρακτικές. Οι περισσότεροι οργανισμοί στις μέρες μας δημιουργούν μια σελίδα στο Ίντερνετ (κατά συνέπεια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) επειδή όλοι έχουν παρουσία σε αυτά τα μέσα. Οι πιο επιτυχημένοι όμως είναι αυτοί που καθοδηγούνται από μια στρατηγική που συνδέεται με τους στόχους του εκάστοτε οργανισμού. Το βασικό σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο στενός σύνδεσμος της εκάστοτε σελίδας με τους γενικούς στόχους ενός οργανισμού. Ο τρόπος που εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες, αλλά και ο βαθμός που ο κόσμος τις αγκαλιάζει, μετατρέπουν το μάρκετινγκ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε απαραίτητα εργαλεία για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Επιτακτική λοιπόν ανάγκη αποτελεί η ικανότητα να μπορεί κάποιος πέρα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, να μετράει την αποτελεσματικότητα τους. Στη σημερινή εποχή όπου τα μηνύματα στα παραδοσιακά τα ψηφιακά και τα κοινωνικά μέσα είναι πολλά και προορίζονται για πολλούς (2005 έως και σήμερα), το βασικό ερώτημα σε ότι αφορά τις μετρήσεις είναι το εξής: Πως θα μπορούσε η δημιουργικότητα και η διαλογική επικοινωνία να μετρηθεί στο εταιρικό Facebook.
Abstract:In the past 10 years new technologies have seen rapid growth, especially in the web. One of the most important consequences of the new technologies is the way of communication of the new people who live in a different world, and internet consists a main part of their lives. In marketing things that are trends this year, may be tradition or intellectual waste the next one. Social Media captivate words and thoughts of people who share with friends from all around the world every minute. They are also direct and offer links to the consumers, allowing researchers to infiltrate in consumer behaviors. Most organizations nowadays create a web page in the internet (consequently in social media) because everybody else has presence there. But, the most successful are those who are driven from a strategy based on the goals and planning of each organization. The way that new technologies are progressing, as well as the grade that people respond, transform marketing and social media into a useful and necessary tool for non- profit organizations. Thus, the ability to be able to measure the effectiveness of new technologies becomes a mandatory requirement. Now that messages in traditional, digital and social media are plenty and target a huge audience (2005 until now), the main question about metrics should be the following: How creativity and interactive communication could be measured in corporate Facebook.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 95-99
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_VernardouGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο