Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Πολιτική και συναίσθημα : η περίπτωση των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία
Τίτλος:Politics and emotions : the case of rallies for Macedonia
Κύρια Υπευθυνότητα:Νικολαΐδης, Νικόλαος Σ.
Επιβλέπων:Ζέρη, Περσεφόνη
Θέματα:
Keywords:Μακεδονικό ζήτημα, συλλαλητήρια, συναισθήματα, πολιτική, ΜΜΕ, ΕΕ
Macedonian issue, rallies, emotions, politics, Mass Media, EU
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:To Μακεδονικό, ένα ζήτημα που κατά την πρώτη του περίοδο (1949 – 1991) απασχόλησε μόνο έναν ελάχιστον αριθμό διπλωματών και ιστορικών, με το πέρασμά του στη νεώτερη φάση του (1991 - 2019), μετατράπηκε σε ζήτημα που πάθιασε εκατομμύρια Έλληνες. Aπό το 1991, παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα πολιτικής και διπλωματίας, οργανώθηκαν λαϊκές μαζικές κινητοποιήσεις, τα συλλαλητήρια, που αποσκοπούσαν στην ενδυνάμωση του μηνύματος ότι «η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να εξετάσουμε πώς ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, σε ποιο βαθμό επηρέασαν τις εξελίξεις, πώς διαδραμάτισαν το ρόλο τους τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί, και πώς λειτούργησαν οι σχέσεις πολιτών και εκτελεστικής εξουσίας, διαμεσολαβούμενες από την ενημέρωση των ΜΜΕ. Θυμόμαστε τα συλλαλητήρια της περιόδου 1991 – 1994 και της διετίας 2018-2019, ενόψει της Συμφωνίας των Πρεσπών και εξετάζουμε τη διεξαγωγή τους, σε δύο διαφορετικά πλαίσια – δύο διαφορετικά διεθνή, περιφερειακά, αλλά και εσωτερικά περιβάλλοντα. Διαπιστώνουμε ότι το απόθεμα ευαισθησίας που επέδειξαν οι Έλληνες πολίτες στο Μακεδονικό, στα πρώτα του στάδια ενισχύθηκε, αντί να αμβλυνθεί, από τα ΜΜΕ και την πολιτική, μέσα σε ένα πλαίσιο πόλωσης και απουσίας, ενίοτε φίμωσης, κάθε αντεπιχειρήματος που αλλοίωνε το επιχείρημα περί «μοναδικής Μακεδονίας». Πρόσφατα, τη διετία 2018-2019 το προηγούμενο της περιόδου 1991-1994, εγγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη, ανακλήθηκε και ενισχύθηκε από τη γενικότερη συντηρητική στροφή των δυτικών κοινωνιών, συνδυάστηκε με τις οικονομικές και κοινωνικές απώλειες που καταγράφηκαν ειδικά στην ελληνική περίπτωση λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Στα συμπεράσματά μας καταλήξαμε μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση σε συνδυασμό με δέκα ποιοτικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που ξεσήκωσαν την κοινή γνώμη, τα συναισθήματα που δημιούργησαν στους πολίτες και τις αποχρώσεις τους.
Abstract:Macedonian Question that during its first period (1949-1991) employed only a minimal number of diplomats and historians, once entered to its contemporary stage (1991-2019), it became an issue that lured impassioned crowds of millions of Greeks. In addition to the traditional political and diplomacy instruments, from 1991 onwards, popular mass mobilizations, the rallies, have been used to strengthen and spread the message that “Macedonia is one and only Greek”. In the present study, we are attempting to look at questions such as how the rallies began, how they influenced the developments related to the Macedonian Question and to which extent they were influenced by them, the role of Mass Media and politicians, the contact between citizens and executive power mediated by the media. We approach the rallies of 1991-1994 and 2018-2019 in comparative terms and we identify the different ways they were organized in the framework of two different eras at international, regional and internal level. We appreciate that there have been witnessed a shark spike of nationalist emotions among Greek people, which, however, in the first phase have fuelled rather than controlled by the media and politics. Recently, during the period 2018-2019, this “emotional stock” has been revived, due to the strong precedent of the years 1991-1994, and the general conservative turn of Western societies, as well as the economic and social losses specifically recorded in the greek case due to the recent economic crisis. Our conclusions came as the result of an interdisciplinary approach and ten qualitative interviews conducted to identify the reasons that enthused public opinion, its emotions and their nuances.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 94-105
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_NikolaidisNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο