Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το fashion branding στη ψηφιακή εποχή
Τίτλος:Fashion branding in digital era
Κύρια Υπευθυνότητα:Λάτσιου, Ελισάβετ Α.
Επιβλέπων:Κλήμης, Γιώργος- Μιχαήλ
Θέματα:
Keywords:Μόδα, branding, marketing, πολυμεσική αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Fashion, branding, digital narrative, digital marketing, transmedia storytelling, social media
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:« O στόχος δεν έχει αλλάξει από την αρχή της δημιουργίας της Nike – θέλουμε να συνδεθούμε με τους αθλητές, να τους εμπνέουμε και να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν . Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων παρέχει νέους δρόμους να το κάνεις αυτό» ανέφερε ο Jesse Stollak, διευθυντής digital brand και καινοτομίας της Nike. Μέσα σε αυτή τη φράση συνοψίζεται η σημασία των ψηφιακών μέσων στο branding της Νike, η οποία δεν βασίζεται μόνο στην καλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της αλλά ενισχύει συνεχώς το brand identity της με το να παίρνει θέση σε κοινωνικά ζητήματα, να εμπνέει και να καινοτομεί τώρα έχει και ένα μεγάλο σύμμαχο που έχει κάνει ακόμα πιο ισχυρό το brand equity της. Αναπόσπαστο συστατικό της marketing στρατηγικής της αποτελεί η αφήγηση ιστοριών, της οποίας ο ρόλος έχει ενισχυθεί αρκετά με τη χρήση της τεχνολογίας καθώς υπάρχουν πολλές δυνατότητες και τρόποι που μπορεί να εξελιχθεί μία ιστορία οnline. Η Νike μέσω της πολυμεσικής αφήγησης μας εντάσσει στο δικό της κόσμο, όπου μέσα από τις καινοτομίες, τις αξίες και την αισθητική της μας εγείρουν συναισθήματα και δημιουργούν εμπειρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια της Νike για την ισότητα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2017. Η καμπάνια αποτελείτai από ένα κύριο βίντεο αλλά και αρκετά που το πλαισιώνουν, ενώ οργανώθηκαν παράλληλες δράσεις σε μορφή workshop, sponsorships, banners, social media activations, δραστηριότητες στο website και call to action και διαμοιρασμός του υλικού στα κοινωνικά δίκτυα με τέτοιο τρόπο που δημιουργείται μία καμπάνια 360, προκαλώντας μας να δράσουμε. Αυτό που ερευνήσουμε σε αυτό το θέμα, αφού πρώτα αποδείξουμε ότι η αφήγηση προκαλεί συναισθήματα στους θεατές του βίντεο της καμπάνιας είναι αν και κατά πόσο η καμπάνια Equality, όχι μόνο ευαισθητοποίησε αλλά και δέσμευσε το κοινό (engagement) και κατά πόσο μία τέτοιου είδους transmedia καμπάνια έχει αποτελέσματα σε ένα fashion brand, όπως η Νike.
Abstract:The goal has not changed since the start of Nike's creation - we want to connect with the athletes, inspire them and do the best they can. The growth of social networks provides new ways to do that, "said Jesse Stollak, Nike's Digital Brand and Innovation Director. This phrase sums up the importance of digital media in Nike's branding, which is not only based on the good quality of its products and services, but it continually enhances its brand identity by taking on social issues, inspiring and is now innovating and has also been a great ally that has made its brand equity even stronger. An integral part of Nike’s marketing strategy is storytelling, whose role has been greatly enhanced by the use of technology, as there are many possibilities and ways to develop an online story. Nike, through multimedia narrative, enters into her own world where, through innovations, values and aesthetics, develops feelings and experiences for the costumers. A typical example is Nike's Equality campaign, which was published in 2017. The campaign is from a mainstream video but also framing it, while parallel actions were organized in the form of workshops, sponsorships, banners, social media activations, website activities and call-to-action and sharing the material on social networks in a way that creates a 360 campaign, causing us to act. What we investigate in this issue, once we prove that narration causes feelings to campaign viewers, is the way Equality campaign not only sensitized, but engaged the users and whether such a transmedia campaign has good results in a fashion brand, like Nike.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-112
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_LatsiouEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο