Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα μέσα κoιvωvικής δικτύωσης σε Δύση και Κίvα: περίπτωση μελέτης: Wechat και facebook, πλατφόρμες επικoιvωvίας ή ψηφιακά mall;
Τίτλος:Social media in the West and in China: Wechat and facebook, social media platforms or digital malls?”
Κύρια Υπευθυνότητα:Γέραλη, Ανδρονίκη Π.
Επιβλέπων:Λέανδρος, Νικόλαος
Θέματα:
Keywords:Facebook, Wechat, monetization, addiction, SNSs as regulators
Facebook, Wechat, monetization, addiction, SNSs as regulators
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σήμερα τα social media αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων και τα κέρδη των ιδιοκτητών σχετίζονται άμεσα με την αξία των οικοσυστημάτων τους. Βασικό αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των μεθόδων και των τεχνικών που επιστρατεύουν οι διαχειριστές τους για να διατηρούν ζωντανά τα οικοσυστήματα τους, κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων (Monetization). Ανάμεσα στα ερωτήματα που επιχειρούμε να απαντήσουμε, είναι ποια εργαλεία δανείζονται οι δύο πλατφόρμες από τις επιστήμες της πληροφορικής, της ψυχολογίας και του μάρκετινγκ για να το πετύχουν αυτό, καθώς και με ποιους τρόπους συνδέει η κάθεμιά τις επιχειρήσεις με τους ιδιώτες. Καθώς το Wechat είναι μία πλατφόρμα που χρησιμοποιείται κυρίως από τον πληθυσμό της Κίνας, δε θα μπορούσαμε να μην εξετάσουμε το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το σύμπλεγμα στοιχείων (πολιτικών, νομικών, πολιτισμικών) τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και διαμορφώνουν ένα ιδιόμορφο τοπίο. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας κάναμε επισκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το Wechat, και το Facebook όμως δεν είναι στατικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε μία διαρκή προσπάθεια προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών τους αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς προσθέτοντας ή τροποποιώντας τις λειτουργίες, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες τους, συμβαδίζοντας πάντα με τον ανταγωνισμό αλλά και με τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς προκειμένου να παρακολουθούμε την επικαιρότητα ανατρέχαμε παράλληλα και στη διεθνή αρθρογραφία. Μερικά από τα ευρήματά μας φανέρωσαν ότι ο αυξημένος χρόνος παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αυτά είναι δομημένα. Ανακαλύψαμε όρους όπως το «like economy» και τον ρόλο των ειδοποιήσεων «notifications» στην επιθυμία των χρηστών για συνεχή ενασχόληση με αυτά. Επίσης, νέες υπηρεσίες που προέκυψαν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το live streaming, ενίσχυσαν την παραγωγή περιεχομένου αλλά και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες. Αυτές, είναι μόνο ορισμένες από τις πολλές τακτικές που ακολουθούνται προκειμένου το οικοσύστημα να παραμένει συνεχώς δραστήριο, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει τις δυνατότητες δημιουργίας εσόδων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Παρατηρήσαμε ακόμη ότι το Wechat προσφέρει στους χρήστες του περισσότερες υπηρεσίες και λύσεις σε σύγκριση με το Facebook. Οι υπηρεσίες και οι λύσεις αυτές σχετίζονται με τις καθημερινές τους ανάγκες και ενισχύουν τις οικονομικές συναλλαγές μέσα σε αυτά. Επίσης αναδείχθηκε ο ρόλος του QR code που είναι ενσωματωμένο στην κινέζικη πλατφόρμα στη σύνδεση του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου στις οικονομικές συναλλαγές. Τέλος διαπιστώνουμε τον ρόλο του Wechat στη μεγάλη διάδοση του mobile payment στην κινεζικη αγορά.
Abstract:Social media are nowadays an integrated part of every aspect of the lives of billions of people. As a result, their owners\' profits are directly related to the value of their ecosystems. They have employed a range of tools and techniques that they expect will encourage users to continue to engage with social media. Aiming to maximize profits, they strategically intertwine consumers with services and vice versa. The main topic of this thesis, ‘Social Media in the West and in China: We Chat and Facebook, social media platforms or digital Malls?” focuses on pinpointing the methods and techniques that are implemented in social platforms to secure economic sustainability, growth and monetization. Our research focuses on the ways each platform utilizes tools from psychology, marketing, and computer science to stay attuned to their customers’ desires and needs. WeChat is a social media platform used mainly by Chinese people so studying the socioeconomic context in which it functions is crucial for understanding the way it functions and grows. WeChat as well as Facebook, are constantly adapting striving to keep up with competition and taking care to implement the latest technological advances. Some of our findings highlight the successful structuring of these social media platforms, i.e the “like economy” and the notifications feature are extremely effective in engaging the users. Live streaming as a service has managed to boost content production and user interaction. We have also noticed that WeChat offers its users more everyday services and solutions than Facebook, embedded to its customers’ daily routines, facilitating their economic transactions. Having QR codes on the Chinese platform serves as a useful connection among the digital and the physical world that promotes Wechat's role in mobile payment in the Chinese market.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 109-123
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_GeraliAf.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο