Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Από την κοινωνική δικτύωση στη δικτύωση των αγαθών στην οικονομία: Μελέτες περίπτωσης Airbnb και Uber
Τίτλος:From Social networking to Sharing economy: case studies of Airbnb and Uber
Κύρια Υπευθυνότητα:Καπνιά, Καλλιόπη Σ.
Επιβλέπων:Τσακαρέστου, Μπέττυ
Θέματα:
Keywords:Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικονομία διαμοιρασμού, συνεργατική κατανάλωση
Social media, sharing Economy, collaborative consumption
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς η κοινωνική δικτύωση έχει μετεξελιχθεί σε δικτύωση των αγαθών και κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην κοινωνία όσο και την οικονομία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα οικονομικά μοντέλα. Με την εξέλιξη του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργήθηκαν νέα επιχειρησιακά μοντέλα ως είναι η Οικονομία του Διαμοιρασμού (Sharing Economy). Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι κοινότητες που δημιουργούνται και αλληλοεπιδρούν στο Διαδίκτυο, οι κοινότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίδραση τους στην κοινωνία και η ανάγκη, κατασκευασμένη ή μη, δημοσίευσης περιεχομένου και εμπειριών. Κοινωνική δικτύωση, αλληλεπίδραση, διαμοιρασμός περιεχομένου, δημόσια σφαίρα είναι μερικές από τις έννοιες κλειδιά που αναλύονται σε αυτήν την πρώτη ενότητα. Στο επίκεντρο της μελέτης εντοπίζονται οι κινητές συσκευές, καθώς στην εποχή που οι εταιρείες υιοθετούν μια «Mobile First» προσέγγιση αναφορικά με το marketing, το ζήτημα της διείσδυσης του κινητού τηλεφώνου στην καθημερινότητά μας κρίνεται ως μείζον. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η έννοια της οικονoμίας του διαμοιρασμού. Προς κατανόηση τούτου δε, εξετάζονται δύο από τις πλέον επιτυχημένες σε παγκόσμιο επίπεδο πλατφόρμες: η Airbnb και η Uber. Με συστατικά στοιχεία την εμπιστοσύνη στην κοινότητα και τον διαχωρισμό της χρήσης ενός αντικειμένου από την κατοχή του, παθητικοί καταναλωτές μετατρέπονται σε ενεργούς «ομότιμους» πολίτες που συν-δημιουργούν. H συνεργατική οικονομία δεν αποτελεί μια νέα ιδέα, ωστόσο η ψηφιακή επανάσταση την έφερε σε ένα νέο επίπεδο, με τη διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίες συνδυάζουν τη ζήτηση με την προσφορά, επιτρέποντας συναλλαγές σε μια κλίμακα που προηγουμένως ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν.
Abstract:This dissertation aims to approach the interaction between social media and consumer behavior in the digital age. In particular, the research question is how social networking has evolved into networking of goods and how new technologies have altered both the society and the economy, creating new economic models. With the evolution of the Internet and social media, new business models such as the Sharing Economy have been created. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνIn the First Chapter, I attempt to examine the creation and interaction of communities on the Internet. In this context, social media, as well as their impact on society and the need of users for publishing and sharing content and experiences are analyzed. Social networking, interaction, content sharing, public sphere, are some of the key concepts discussed in this first section. The importance of mobile devices is at the core of the study, as nowadays companies in fact adopt a "Mobile First" approach concerning marketing and the use of smartphones in our everyday life. In the Second Chapter, the notion of sharing economy is discussed. In order to further examine the notion, I attempt to shed some light upon the creation and function of two of the most successful platforms: Airbnb and Uber. As trust plays a pivotal role in establishing the community and the issue of propriety is redefined, passive consumers turn into active "peer" citizens who co-create. The model of sharing economy is not a new idea, but the digital revolution has brought it to a new level by facilitating transactions through online platforms that combine demand with supply, which could not be previously achieved to such an extent.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 68-73
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KapniaKa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο