Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος
Τίτλος:The contribution of corporate social responsibility to business activity through environmental protection
Κύρια Υπευθυνότητα:Κατσικέα, Γεωργία Α.
Επιβλέπων:Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη
Θέματα:
Keywords:ΕΚΕ, Περιβάλλον, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εταιρική Ηθική, Επιχειρήσεις, Πράσινη Ανάπτυξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη
CSR, Environment, Corporate Social Responsibility, Business, sustainable development
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν ιδρύονταν και λειτουργούσαν µε σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους από την εκμετάλλευση των διαφόρων πόρων µέσω των επιχειρησιακών διαδικασιών. Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων, αυτή η αυστηρά τεχνοκρατική τοποθέτηση εγκυμονεί τον κίνδυνο, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι η βραχυπρόθεσμη µμεγιστοποίηση του κέρδους, να οδηγηθεί η επιχείρηση σε καταχρήσεις των πόρων και στην παράβλεψη του αντίκτυπου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της πάνω στους άλλους κοινωνικούς εταίρους και στο περιβάλλον. Η σύγχρονη επιχείρηση ιδρύεται και εξελίσσεται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που είναι συνεχώς εξελισσόμενο και η πληροφορία ρέει ασταμάτητα λόγω της παράλληλης εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Ως συνακόλουθο αυτού, όλο και νέα ζητήματα και τάσεις επηρεάζουν την ανθρωπότητα και συνεπακόλουθα αυτού και τον επιχειρηματικό κόσμο. Θέματα όπως η περιβαλλοντική καταστροφή, τα σκάνδαλα πολυεθνικών οργανισμών και κυρίως το ζητούμενο για μια βιώσιμη ανάπτυξη απασχολούν ολοένα και περισσότερους πολίτες που είναι δυνητικά πελάτες εταιρειών ιδιωτικών και δημόσιων, παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών. Το καπιταλιστικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια έκανε ορατές και τις δυσμενείς συνέπειές του στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον εγείροντας συζητήσεις για νέες κατευθύνσεις της ανάπτυξης. Συχνά οι επιχειρήσεις θεωρούνται από τους πολίτες συνυπεύθυνες σε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και οι οικονομικές κρίσεις. Οι πολυεθνικές κατά κύριο λόγο αλλά και μικρομεσαίες πια επιχειρήσεις δεν είναι αποκομμένες από τον έξω κόσμο. Εξελίσσονται διαδραστικά με το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον που τις περικλείει, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εικόνα που έχει ο κόσμος για αυτές. Θα μπορούσαμε με απλά λόγια να πούμε ότι η σημαντικότερη επένδυση που θα μπορούσαν να κάνουν είναι η βελτίωση της φήμης τους, της εικόνας που φέρουν στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται, μιας και η ίδια τους η ύπαρξη εν τέλει εξαρτάται από την αξιολόγηση που αποδίδει σε έκαστη εξ αυτών η κοινωνία, δηλαδή οι πολίτες είτε ως ομάδες είτε μεμονωμένα που την συναπαρτίζουν. Κάπως έτσι, και έχοντας ξεκινήσει μια συζήτηση περί Βιώσιμης Ανάπτυξης, αυτή τα τελευταία χρόνια και κατά κύριο λόγο από τη δεκαετία του ’90 κι έπειτα έλαβε τον ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο οποίος μπορεί από χώρα σε χώρα ή από φορέα σε φορέα που καλείται να της αποδώσει έναν ορισμό να διαφέρει, αλλά έχει παγκοσμίως ή σε κάθε περίπτωση στο δυτικό κόσμο μια κοινώς αποδεκτή βάση, έναν κοινό εννοιολογικό πυρήνα. Παρά τους πολλαπλούς ορισμούς που έχουν δοθεί στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η ίδια αφορά γενικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης μιας επιχείρησης με την κοινωνία, περιβαλλοντικά, ηθικά και κοινωνικοοικονομικά και στην προσπάθεια όχι μόνο μείωσης της αρνητικής επίδρασης που η επιχείρηση έχει σε αυτούς τους τομείς αλλά και επαύξησης της θετικής της επίδρασης σε αυτά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνιστά την εθελοντική δέσμευση που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν στρατηγικές που ευνοούν τρείς κατά κύριο λόγο τομείς: το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία εν γένει (παιδεία, υγεία, ποιότητα ζωής) και το περιβάλλον, σε αλληλεπίδραση εκ των πραγμάτων αλλά μη εξαρτώμενη από τις κρατικές, θεσπισμένες δράσεις. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναφορικά με τον τομέα του περιβάλλοντος και πώς αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να συντείνει εν τέλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και συγκεκριμένα ποια τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ποια τα μειονεκτήματα ή σωστότερα οι προβληματισμοί και οι αντιρρήσεις που γεννώνται επ’ αυτού, ποιες οι συγκεκριμένες τακτικές που υιοθετούνται ήδη σε κάποιες χώρες ή που δεν υιοθετούνται αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως στο μέλλον να υιοθετηθούν, ποιο το νομικό πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης, επειδή η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλώς μια θεωρία αποτυπούμενη σε διεθνείς διακηρύξεις ή σε βιβλία/μελέτες/άρθρα θεωρητικών αλλά μια τάση που αποκτά ολοένα και περισσότερους οπαδούς, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει σχετικές στρατηγικές αλλά και στην άποψη που έχει γι’ αυτές το ενδιαφερόμενο περιβάλλον μέσα και έξω από αυτές, ήτοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις αλλά και η υπόλοιπη κοινωνία ως εξωτερικοί παρατηρητές και αποδέκτες των δράσεων εφαρμογής της. Προκειμένου η μετάβαση στα παραπάνω να είναι ομαλή αλλά και ευχερέστερη για κάποιον που τυχόν θα διαβάσει την παρούσα εργασία, και ο οποίος είτε έχει απλώς μια γενική εικόνα του τι εστί εταιρική κοινωνική ευθύνη ή απλώς ακούει τον όρο αυτό για πρώτη φορά, δεν παραλείπεται στα πρώτα κεφάλαια της παρούσης εργασίας μια αναφορά τόσο στην ιστορική εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ξεκίνησε ως μια γενική αντίληψη περί εταιρική ηθικής ήδη από τον 18ο αιώνα, όσο και στους διάφορους ορισμούς που της έχουν δοθεί ανά τον κόσμο. Άλλωστε, μια γενική έστω εικόνα των ανωτέρω, κρίνεται σημαντική, μιας και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι κάτι άψυχο που επιβλήθηκε εκ των άνω (ενν. θεσμικά) αλλά γεννήθηκε και διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες μέσα από τους κοινωνούς, από το περιβάλλον που αλληλεπιδρούσε με τις επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις είτε για τους αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών αυτών. Εξαιρετικό μάλιστα ενδιαφέρον, και σε συνέχεια των ανωτέρω, έχει το γεγονός ότι από κοινωνία σε κοινωνία δίνονται ακόμη και μέχρι σήμερα διαφορετικοί ορισμοί της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πέρα από συγκεκριμένους, αποτυπωμένους σε επίσημα κείμενα ορισμούς που έχουν δοθεί από θεσμικά όργανα.
Abstract:Companies have always been set up and operated to maximize profit from exploiting the various resources through business processes. Unfortunately, as this has been proven over the years, this strictly technocratic attitude is a risk, especially when the aim is to maximize profit in a short term, lead the company to misuse of resources and ignore the impact of its business activities on the other social partners and the environment. A modern company is established and evolves into a globalized environment that is constantly evolving and the information is constantly flowing due to the parallel evolution of telecommunications, media and social networking. As a result of this, new issues and trends affect mankind and consequently the business world. Issues such as environmental disaster, multinational organisation scandals, and, above all, the demand for sustainable development are increasingly affecting citizens who are potential clients of private and public companies, products or services. The capitalist model of economic development has in recent years made visible and its adverse effects on local and wider society, culture and the environment raising debates about new directions of development. Often, businesses are considered by citizens to be responsible for many problems that afflict humanity, such as climate change and economic crises. The multinationals, as well as small and medium-sized enterprises, are not cut off from the outside world. They evolve interactively with the narrower and wider environment surrounding them, taking seriously the image of the world for them. We could simply say that the most important investment they could make is to improve their reputation, the image they bring to the environment in which they operate, since their very existence ultimately depends on the evaluation they assign to each of them society, that is to say, the citizens, either as groups or as individuals that constitute it. In this way, and having started a debate on Sustainable Development, in the last few years and mainly since the 1990s, it has been given the definition of corporate social responsibility, which can be from country to country or from institution to organization called to give it a definition to differ, but it has a commonly accepted basis, a common conceptual core, globally or in any case in the Western world. Despite the multiple definitions that have been given to it, corporate social responsibility can generally be said to relate to how companies interact with society, environmental, moral and socio-economic, and not only to reduce the negative impact the business has in these sectors but also to increase its positive effect on them. Corporate Social Responsibility recommends that companies voluntarily commit themselves to designing and implementing strategies that favor three main areas: human capital, society in general (education, health, quality of life) and the environment, in de facto interaction but not dependent on state, institutionalized actions. This paper addresses the implementation of corporate social responsibility actions in the field of the environment and how this initiative can ultimately contribute to the development of business activity and, in particular, what the advantages of adopting corporate social responsibility actions, what the disadvantages or more correctly concerns and the objections raised on this, what specific tactics are already adopted in some countries or which are not adopted but could potentially in the future adopt, which is the legal framework of corporate social responsibility at European and national level as well as because corporate social responsibility is not just a theory written in international declarations or books / studies / theoretical articles but a trend that is increasingly gaining more and more fans, there is in this paper a specific reference to companies that have adopted relevant strategies but also to the viewpoint of the environment concerned within and outside of them, for example the employees of an enterprise but also the rest of society as external observers and recipients of implementing actions. In order for the transition to the above to be smooth but also easier for someone who will read this paper and who either has only a general picture of what is corporate social responsibility or just listens to this term for the first time is not omitted, in the first chapters of this paper refer to both the historical development of corporate social responsibility, which began as a general perception of corporate ethics in the 18th century, as well as to the various definitions given to it throughout the world. Besides, a general picture of the above is considered important, since corporate social responsibility is not something inanimate imposed from above (though institutionally) but was born and formed through the centuries through the community, from the environment that interfered with business, whether we are talking about business employees or recipients of these products and services. Interestingly, and in the wake of the above, the fact is that from society to society even so far are given different definitions of corporate social responsibility, in addition to specific, defined in official texts definitions given by the institutions.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-74
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KatsikeaGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο