Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αξιολόγηση (πλεονεκτήματα–μειονεκτήματα–προϋποθέσεις διαβούλευσης) της πρότασης μεταφοράς του ποδοσφαιρικού γηπέδου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε νέες θέσεις
Τίτλος:Evaluation (advantages-disadvantages-conditions of consultation) of the transport proposal of the football stadium from Leoforos Alexandras in new locations
Κύρια Υπευθυνότητα:Κατσαγάνη, Νίκη Γ.
Επιβλέπων:Λουκάκης, Παύλος
Θέματα:
Keywords:Αξίες γης, αστική ανάπτυξη, εξυγίανση, περιβαλλοντική προστασία, Μητροπολιτικό πάρκο
Land values, urban development, consolidation, environmental protection, Metropolitan park
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η νέα γενιά γηπέδων μπορεί να επιδράσει άμεσα στην οικονομία και το αστικό περιβάλλον. Το marketing των πόλεων αποτελεί μια συνοδευτική παράμετρο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητάς τους και της οικονομικής τους ανάπτυξης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της προσέγγισης που ακολουθείται για τη μετεγκατάσταση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού σε νέες θέσεις, η αποτίμηση τους με κύριο στόχο την απάντηση στην αναγκαιότητα της ανάπλασης της περιοχής των Αμπελοκήπων, μιας από τις πιο πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, με μεγάλες ελλείψεις σε πράσινους και κοινόχρηστους χώρους. Μέσα και από την πρόταση για την αναβάθμιση μιας ακόμη ιστορικής αλλά υποβαθμισμένης εντέλει περιοχής στοχεύεται η αναγέννηση της αποκτώντας παράλληλα ένα νέο πρόσωπο όσο και νέες μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης πιο ολοκληρωμένα ενταγμένης μέσα στον αστικό ιστό της μητροπολιτικής Αττικής. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται και η αναζήτηση των νέων θέσεων με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της εκάστοτε περιοχής αναφοράς αλλά και την επίδραση τόσο σε κατοίκους όσο και σε επισκέπτες της. Πρέπει να σταθεί κανείς στο θέμα της εξέτασης των θέσεων που έχουν προταθεί ως περιοχές υποδοχής των εγκαταστάσεων του ΠΑΟ στο Βοτανικό και στο Γουδί ως προς το περιεχόμενο και την αξιολόγηση της επέμβασης αυτής στον όμορο και ευρύτερο αστικό χώρο των περιοχών αυτών. Με τη βοήθεια της ανάλυσης εκτιμήθηκε ότι και στις δύο θέσεις υπό προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση του γηπέδου με συγκριτικά διακριτά πλεονεκτήματα στην περιοχή του Βοτανικού. Μελετώντας προσεκτικά όλες παραπάνω τις παραμέτρους, πρόκειται να υποστηριχθεί πως η πιο δόκιμη επιλογή είναι πρωτίστως η δρομολόγηση της δίδυμης ανάπλασης στους Αμπελόκηπους και στο Βοτανικό καθώς θα αποτελέσει μια νέα σελίδα για την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας ευρύτερα.
Abstract:The new generation of stadiums could directly affect the economy and the urban environment. Place (city) marketing is an accompanying parameter for raising their competitiveness, attractiveness and economic growth. The purpose of this master’s thesis is to explore the relocation of the football stadium of Panathinaikos to new positions, their assessment mainly targeting at redeveloping the area of Ampelokipoi one of the most densely populated areas of the center with significant deficiencies in green and public spaces. Throughout a parallel proposal for the upgrading of a derelict historical area that would be renewed regaining thus a new face alongside with its potential for development while at the same time being more integrated within the entire urban fabric of Attica metropolitan area. More specifically, exploring new potential places to host the football stadium is a process which is based on the pillars of environmental protection, the rehabilitation of the surrounding area as well, particularly focusing potential impact in the locals (the residents) and its visitors as well. At this point it is important to note that in the assessment process various proposed hosting places for the football stadium in question and related facilities are included namely those in Votanikos and Goudi putting lighter both to the content and various assessments of each proposed intervention in the adjacent and wider urban areas of the respective afore mentioned places. With the help of this analysis it has been finally estimated that in both places the relocation could be possible under the fulfilment of specific conditions by concluding with the potential of a relocation in the area of Votanikos demonstrating comparatively more distinct advantages. By carefully examining all the above parameters, it could be argued that the most probable choice could be first and foremost the launching of the ‘twin’ regeneration in Ambelokipi and Votanikos as it will become the new page for the entire metropolitan area of Athens in broad terms.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 138-140
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_KatsaganiNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο