Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Psychology  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:Υπογονιμότητα: το βίωμα και ο λόγος των ατόμων
Τίτλος:Infertility: the experience and the discourse of people
Κύρια Υπευθυνότητα:Φαλτσέτα, Μαρία- Αγγελίνα Ι.
Επιβλέπων:Κορδούτης, Παναγιώτης Σ.
Θέματα:
Keywords:Υπογονιμότητα, βίωμα, ποιοτική, ψυχική δυσφορία, άγχος, συντροφική σχέση, ιατρικό σκέλος, κοινωνική στήριξη
Infertility, qualitative, experience, distress, stress, marital relationship, medical aspect, social support
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η κατανόηση και διερεύνηση της εμπειρίας της υπογονιμότητας, ώστε να αναδυθούν πτυχές του βιώματος που έχουν νόημα και σημασία για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γονιμότητας. Πραγματοποίηθηκαν ημι-δομημένες συνεντέυξεις σε 4 άτομα -γυναίκες και άνδρες. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε βάσει των αρχών της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης. Τα ευρήματα ανέδειξαν ως βασικές πτυχές τη συντροφική σχέση, το ιατρικό σκέλος, τις πηγές δύναμης και στήριξης, τα συναισθήματα και τη νοηματοδότηση της εμπειρίας. Πιο αναλυτικά, η ποιότητα της σχέσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του ζευγαριού. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει γερή βάση και αγάπη, η δυσκολία μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για περαιτέρω σύνδεση του ζευγαριού. Ο σύντροφος αποτελεί την κυριότερη πηγή δύναμης. Επιπρόσθετα, βοηθάει η ανοιχτή επικοινωνία και το μοίρασμα με τους φίλους. Η εστίαση στη λύση, η απουσία μεμψιμοιρίας, η αποφασιστικότητα και η θετική στάση, η πίστη αναδύθηκαν ως ωφέλιμες στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι γιατροί αποτελούν σημαντικά πρόσωπα αναφοράς για τους συμμετέχοντες. Η ανθρώπινη διάσταση στη σχέση με τους γιατρούς έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους. Ωστόσο, υπήρξαν και αφηγήματα εκμετάλλευσης του πόνου και της σφοδρής επιθυμίας των ατόμων για απόκτηση παιδιού. Το υψηλό κόστος των θεραπειών, η αναδιοργάνωση του καθημερινού προγράμματος λόγω συνέπειας και τακτικότητας που απαιτούν οι ιατρικές οδηγίες και εξετάσεις, και τέλος η σωματική και συναισθηματική καταπόνηση ως απόρροια της διάρκειας και των επαναλαμβανόμενων προσπαθειών είναι ορισμένες δυσκολίες που αναφέρθηκαν. Η υπογονιμότητα συνιστά μια έντονα αγχογόνα και ψυχοπιεστική εμπειρία. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει και πρόκληση που συμβάλει στην ωρίμανση και συνειδητοποίηση δυνάμεων. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε σημαντικές πτυχές που συμβάλουν σε μια θετική διαχείριση και νοηματοδότηση της υπογονιμότητας. Η ενίσχυση των συγκεκριμένων διαστάσεων σε ζευγάρια και άτομα που αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα, καθώς επίσης και η γνώση επιβαρυντικών παραγόντων με σκοπό να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά για τη ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου και της σχέσης. Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας απαιτεί ολιστική και πολυεπίπεδη παρέμβαση.
Abstract:The present qualitative study aimed to deeply understand and investigate people’s experience of infertility. The sample consists of 4 people, both men and women who have experienced fertility difficulties. Semi-structured iterviews were taken. The narratives were analyzed according to Interpretive Phenomenological Analysis’s guidelines. The hermeneutic thematic analysis highlighted important aspects such as marital relationship, medical aspect, sources of srength and support, feelings and given meaning. The quality of the relationship plays a very important role to the couple resilience. Given that there is powerful connection and love, infertility could be an opportunity for the couple to come closer. Moreover, the partner is the most important source of support. Of course, open communication and sharing with others is very helpful too. Focusing on the problem and its management, not complaining, determination and positive attitude, religiosity are effective coping strategies. Doctors are main refferal persons at people’s narratives. Humanistic aspects of the interaction with them are of great importance. At the same time, there were narratives of abuse of people’s pain and strong desire to bring a child to life. The high cost of treatment, the adjustment of daily life due to examinations, doctor appointments and guides, the psysical and emotional burden are some troubles. Infertility is a very stressful situation. However, it could be viewed as a challenge that helps people to grow and realize their strengths. The present study pointed out effective coping strategies and the importance of the given meaning. So, empowering these specific aspects and minimizing the troublesome factors could lead to prevention of stress and promotion of resilience in personal and dyadic level. An holistic and multi-level face to infertility is needed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-89
 
 
Archives to this Item
Archive Type
6PMS_FaltsetaMa_0620M036.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University