Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

View record information

Department of Public Administration  

Postgraduate Theses  

 
Τίτλος:«Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση και μελέτη του τρόπου Διοίκησης (Management) και λήψης αποφάσεων σε βάθος πενταετίας, δύο εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη χρήση αριθμοδεικτών και μετρητών ποιότητας (Balanced Scorecard).» Περίπτωση μελέτης: ΟΤΕ – Forthnet
Κύρια Υπευθυνότητα:Κοκολάκη, Γεωργία Ι.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος στην παρούσα εργασία είναι η διενέργεια µιας συγκριτικήςανάλυσης του τρόπου ∆ιοίκησης (Management) και λήψης αποφάσεων σεχρηµατοοικονοµικό επίπεδο, µέσω της χρήσης αριθµοδεικτών και σεποιοτικό επίπεδο, µέσω µετρητών ποιότητας (Balanced Scorecard), σεβάθος πενταετίας, δύο εταιρειών του κλάδου Τηλεπικοινωνίας.Οι εταιρείες που θα µελετηθούν είναι ο Οργανισµός ΤηλεπικοινωνιώνΕλλάδος (ΟΤΕ) και η Forthnet Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών καιΤηλεµατικών Εφαρµογών. Τα κριτήρια επιλογής τους παρουσιάστηκανπαραπάνω στον πρόλογο.Η µεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται τόσο σε πρωτογενή στοιχεία,που στηρίχθηκαν σε υπολογισµούς χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όσο καιστη συλλογή δευτερογενών δεδοµένων, τα οποία συλλέχθηκαν µέσα απόβιβλία, άρθρα σε περιοδικά και διαδικτυακούς τόπους.Το πρώτο κεφάλαιο κάνει αναφορές σε θεωρίες management καιδιοικητικών αρχών που είναι εφαρµόσιµες στις επιχειρήσεις που θαµελετηθούν, στη βασική θεωρία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (total qualitymanagement) καθώς και στο Balanced Scorecard ως µία πρώτη προσέγγιση.Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών καιπαρουσιάζει συνοπτικά τις υπό µελέτη εταιρείες. Παρουσιάζονται στοιχείααναφορικά µε τη σύσταση των εταιρειών αυτών, τη µετοχική τους σύνθεση, τοσκοπό και τη µέχρι τώρα πορεία τους.Το τρίτο κεφάλαιο µελετά τα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα και τοBalanced Scorecard σε θεωρητικό επίπεδο. Πραγµατοποιείται δηλαδή µιαπαρουσίαση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν στη µελέτη, ως προς τοντύπο υπολογισµού τους και τη γενικότερη έννοιά τους. Τι βασικάχαρακτηριστικά έχει ο κάθε ένας και τι δείχνει στον αναλυτή που τονχρησιµοποιεί. Κατόπιν, παρουσιάζονται βασικές αρχές που διέπουν τηµέθοδο της ποιοτικής αξιολόγησης, του Balanced Scorecard. Οι αρχές αυτέςπρακτικά θα εφαρµοστούν σε επόµενο κεφάλαιο στις εταιρείες που έχουνεπιλεγεί για µελέτη. 9Το τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο µελετά τα χρηµατοοικονοµικά µοντέλαστην εταιρεία Forthnet και στον ΟΤΕ αντίστοιχα, ενώ το έκτο κεφάλαιο µελετάτη ρευστότητα του ΟΤΕ και συγκρίνει την αποδοτικότητα και την κερδοφορίατης Forthnet και του ΟΤΕ µε τον ευρύτερο κλάδο των τηλεπικοινωνιών.Τέλος, στο έβδοµο και όγδοο κεφάλαιο εφαρµόζονται οι αρχές τουBalanced Scorecard στην εταιρεία Forthnet και στον ΟΤΕ αντίστοιχα.Συγκεκριµένα, αναλύεται η κάθε εταιρεία βάσει αριθµοδεικτών,παρακολουθείται και παρουσιάζεται η πορεία της κάθε µίας στο εξεταζόµενοδιάστηµα της πενταετίας 2006 – 2010, διενεργείται ανάλυση τηςαποδοτικότητας και κερδοφορίας τους, αναλύεται η ρευστότητά τους,αιτιολογείται η λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων και η χάραξη συγκεκριµένηςστρατηγικής και έπειτα εφαρµόζεται ενδεικτικά το Balanced Scorecard σεσυγκεκριµένες λειτουργίες των επιχειρήσεων αυτών.Στο τέλος της εργασίας συνοψίζονται τα τελικά συµπεράσµατα.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 86-88
 
 
Archives to this Item
Archive Type
7PMS_KokolakiGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University