Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Αφιερώματα και τιμητικοί τόμοι  

 
Τίτλος: Αντιχάρισμα στη μνήμη του καθηγητού Ιωάννου Κ. Παπαζαχαρίου
Θέμα: Ελληνικά δοκίμια
Περιεχόμενα:   Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου Τόμος Α (Περιεχόμενα)
Νεώτερα κοινωνικά Δικαιώματα
Η πείνα στον Τρίτο Κόσμο
Η ορθοδοξία και οι μειονότητες στην Βαλκανική
Έγκλημα και τύπος: Πανόραμα
Η Χριστιανική τέχνη στα Ελληνικά Γραμματόσημα
Το κριτήριο της Δημοκρατίας
Η εναρμόνιση της φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων στην Ελλάδα ενόψει της δημιουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Πόση (Απ)αισιοδοξία δικαιολογείται
Περί επιστημονικότητας της κοινωνικής θεωρίας και Αξιολογίας. Κοινωνική επιστήμη ή κοινωνικές επιστήμες
Πτυχή των σχέσεων Εκκλησίας-Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών
Σημεία επαφής Χριστιανισμού και Δικαίου
Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στη διεθνή κοινωνία
Νέοι «παροργίσαντες» και «κακοδαιμονισταί» στην αρχαία Αθήνα
Η διακίνηση κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις υποανάπτυκτες χώρες. Η τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος επικρατούσες απόψεις στην διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ
Επίδραση της βιομηχανικής επανάστασης στην κοινωνική ζωή
Περί ερμηνείας των πηγών του Διοικητικού Δικαίου
Ό Ιωάννης Καποδίστριας και το Ελβετικό φιλελληνικό κίνημα κατά την Ελληνική Επανάσταση
Το Λακωνίζειν εστί Φιλοσοφείν
Οι ιστορικές διαστάσεις της Παντείον Σχολής:Το κοινωνικό-πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και εξέλιξής της
Τρία σφάλματα εκμηδενίζουν τας Αθήνας
Ή δικαστική εξουσία προστάτης του Συντάγματος
Ο ορθολογισμός του ανθρώπου: αντιτιθέμενες ψυχολογικές απόψεις
Η προσβολή της οικογενειακής τάξεως κατά τον ποινικό μας κώδικα και η προσβολή της πατρότητας κατά τον αστικόν τοιοϋτον
Η νομική Επιστήμη μπροστά στη πρόκληση της Ενωμένης Ευρώπης
Νεανίες ποινικώς αποκλίνοντες». Η εμβέλεια της Γνωστικο-εξελικτικής ερμηνείας
Η κοινωνική Μάθηση και η Ερμηνεία
Το υψηλόν ήθος των αρχαίων Ελλήνων εν Θερμοπύλαις και Πλαταιαις κατ’ αντίθεσιν προς το ανόσιον και ειδεχθές πάθος των εξ Ανατολής κατά της χώρας ημων επιδραμόντων βαρβάρων πολεμίων
Ξένη παρέμβαση στην Ελληνική Δικαιοσύνη το 19ο αιώνα
Σχετικά με τη Διαχείριση των Ωκεανών
Η επίδρασις των μέσων ευρείας ενημερώσεως επί της ελευθερίας της βουλήσεως και της ενέργειας του ανθρώπου κατ' ορθόδοξον ηθικήν θεολογικήν θεώρησιν
Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής μας ποίησης σε σχέση με τη δημοτική ποίηση άλλων βαλκανικών λαών.
Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου Τόμος Β (Περιεχόμενα)
A ' Γαμήλια σύμβολα και έθιμα.
Το Ελληνικό Σύστημα Νομοθετικής Κύρωσης των Διεθνών Συνθηκών
Εμφάνιση και εξέλιξη του θεσμού της Τ.Α.
Η έννοια της αμοιβαίας παροχής «Échange» εργαλείο προσέγγισης αντεγκληματικών πολιτικών καί πρακτικών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
Ο Ιων Δραγούμης ως δάσκαλος του γένους
Η αυστηρότητα του Συντάγματος και ο έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων
Στοχασμοί για την ιστορική πορεία των λαών της ενωμένης Ευρώπης στα μακρινά μελλοντικά χρόνια
La promotion de la culture et le rôle social de l’Université
Σκέψεις πάνω στο δικαίωμα του δημοσίου να συμβάλλεται ως Fiscus
Ο Αισθητικός Bergson
Τα Μυκηναϊκά κείμενα διαφωτίζουν τη λ. Συκοφάντης;
Η φοροδιαφυγή
Επίδραση της συστηματικής κολύμβησης στο ρυθμό αύξησης του αναστήματος αρρένων ατόμων προηβικής και εφηβικής ηλικίας
Οικονομία, Ιστορία και Οικονομική ιστορία· μία περιδιάβαση γιά την προσεχή ανασύνδεση
Μάνατζμεντ επενδύσεων και χρηματοπιστωτικές καινοτομίες
Άτομο και κοινωνία στην ελληνική άρχαιότητα
Η νήσος Πάτμος καί ο ελληνικός χαρακτήρ του Αιγαίου
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και οι μακροχρόνιες τάσεις του παγκόσμιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος
Ο κ. αναπληρωτής. Σχέση βουλευτικού και έκτελεστικου κατά τον άγώνα
Δίκαιο ανηλίκων και ο Ιωάννης Παπαζαχαρίου. Η ιστορική διαδρομή ενός ειδικού κλάδου
Οινοποσία και ανθρωποκτονία στο Βυζάντιο
Controverses autour de Vidée de nature des choses et de droit naturel
Στατιστική μέτρηση της συγκέντρωσης. Επέκταση των συντελεστών Gini-Hirschman
Ποινική δικαιοσύνη - συμπτώματα παρακμής. Μεταρρυθμιστικές προτάσεις γιά το δίκαιο των άνηλίκων
Η πρωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Νομικής Τάξεως
La question criminelle à Athènes à l’époque classique. Idées et réactions
Βιβλική ενότητα στη ζωγραφική των κατακομβών της Ρώμης
About the Independence of the Turning Point Indicator Functions
Considérations, réflexions et suggestions du professeur Marc Ancel dans le domaine de la délinquance juvénile sous l’angle de la défense sociale nouvelle
Μνήμη καθηγητοΰ Ίωάννου Κ. Παπαζαχαρίου
Περιβάλλον και επιχειρηματικότητα
Το ανώνυμο έργο: «Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας» και οι προϋποθέσεις εθνικής αποκατάστασης των Ελλήνων στα πλαίσια τον νεοελληνικού διαφωτισμού
Ελληνοτουρκικαί σχέσεις και διάφορα
Ο έλεγχος της αντικοινωνικής συμπεριφοράς
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας. Τα τεκμήρια βιωσιμότητας και η προχειρότητα των φορολογικών μας νόμων
Κοινωνιολογική προσέγγιση της έννοιας«εξάρτηση»
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο