Library SitePandemos Repository
 

Προβολή στοιχείων συλλογής

Μέλος του: Διδακτορικές διατριβές  

Μέλος συλλογής: Τμήμα Κοινωνιολογίας  


Βρέθηκαν: 293 αποτελέσματα. (15 Σελίδες)
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >>

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας
1989 "Μικρομεσαίοι" στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία : προέλευση, σύνθεση, κοινωνικός ρόλος των μικροπαραγωγών του δευτερογενούς τομέα (Τ.Δ.Τ.) 1950-1981 Λύτρας, Ανδρέας Ν.
2009 Greek economists and the quest for development: 1944-1967 Κακριδής, Ανδρέας
2012 The intergenerational integration of immigrants in the American Society : a quantitative study of attitudes and behaviors in the Greek American Community of New Jersey Stavrianidis, Panos G.
2021 To πρόβλημα της αναγνώρισης της κακοποίησης παιδιού και προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής Μαλανδρή, Σταματία Κ.
2013 Tαυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία: ανάγνωση της εθνικής ταυτότητας σε πεζογράφους που βίωσαν τη Μικρασιατική Καταστροφή και στους μεταψυχροπολεμικούς ομοτέχνους τους Θανασιά, Τριανταφυλλιά Λ.
2019 «Οι κοινωνικές θεωρίες της γνώσης και η σχετικότητα των εννοιών: φιλοσοφικές παραδοχές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις, υπό το πρίσμα των κονστρουκτιβιστικών αντιλήψεων για τη γνώση» Γκανέτσου, Σοφία-Χαρά Δ.
2000 Αγροτική κρίση και κοινωνική διαμαρτυρία στην Πελοπόννησο, 1893-1905 Χουμεριανός, Μανώλης
1996 Αγροτική οικογένεια και κοινωνικός μετασχηματισμός : μελέτη μεταβολών της αγροτικής οικογένειας σε μια περιοχή της Α. Μακεδονίας Κυριαζούδης, Δημήτρης
2009 Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας και σχολικά εγχειρίδια γυμνασίου, 1964-2004 : αντιλήψεις του χρόνου και ιδεολογία στη σχολική ιστορία Σύρου, Σταυρούλα Δ.
2011 Αναπαραστάσεις της γονιμότητας και διαφήμιση : σύγχρονες τάσεις γονιμότητας και ο ρόλος της διαφήμισης ως νεωτεριστικού προσδιοριστικού παράγοντα της γονιμότητας Τρύφωνας, Σπυρίδων
2005 Ανάπτυξη και μελέτη της αποτελεσματικότητας ενός μοντέλου άμεσης (real time - on line) διδασκαλίας από απόσταση για κατηγορίες κοινωνικώς αποκλεισμένων μαθητών Δεληγιάννης, Φίλιππος Α.
2007 Ανθρώπινη φύση και παιδεία στον Πλάτωνα και η επίδρασή τους στις νεότερες και σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις Τζημούλη, Ελένη
2010 Ανθρωποκτόνοι κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή : serial killers, mass murderers - το ελληνικό παράδειγμα Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Γ., 1971-
2019 Αντιλήψεις περί ελληνικού έθνους στον δημόσιο λόγο : η περίπτωση των αδελφών Σούτσων, 1833-1853 Λάμπρου, Μυρτώ Σ.
2020 Αντιλήψεις, επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, κοινωνικές δεξιότητες και εξουθένωση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, σε φορείς άμεσης συνδιαλλαγής με χρήστες των υπηρεσιών: η περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού Σάρρας, Σάββας Π.
2021 Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου τομέα μέσω εκσυγχρονισμού της διοίκησης και ο ρόλος του ΑΣΕΠ Χρονοπούλου, Γεωργία Κ.
2020 Από τη συνθήκη του Μάαστριχτ στην οικονομική κρίση: η εξέλιξη της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1992–2008 Καραϊσκάκης, Χρήστος Γ.
2015 Αποκαταστατική δικαιοσύνη και έγκλημα στην Ελλάδα: οι στάσεις των Ελλήνων δικαστικών λειτουργών Κονιδάρη, Αναστασία Σπ.
1991 Αραβικές εθνολογικές ομάδες στην Ελλάδα : επι τόπου κοινωνική έρευνα Majid Al-Ani, Muzahim
1997 Αρματολισμός, συγγενικά δίκτυα και εθνικό κράτος : οι ορεινές επαρχίες της Άρτας στο πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα Τζάκης, Διονύσης
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο