Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η δημόσια πολιτική και λόγος την εποχή των μνημονίων: το παράδειγμα της δίωξης των οροθετικών γυναικών
Τίτλος:Public policy and discourse in the age of memorandums: the case of the seropositive women persecution
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλιπράντη, Αγγελική Ε.
Επιβλέπων:Ψύλλα, Μαριάννα
Θέματα:
Keywords:Εξουσία, διακυβέρνηση, μνημόνια, έκτακτη ανάγκη, δημόσια ασφάλεια, αυταρχισμός, κρίση δημοκρατικότητας, ανθρώπινα δικαιώματα, σεξουαλικότητα, φύλο, έθνος, τάξη, δημόσιες πολιτικές, δημόσια προβλήματα, κοινωνική κατασκευή πραγματικότητας, λόγος, δημοκρατία
Power, governing, memorandums, state of emergency, public security, authoritarianism, crisis of democracy, human rights, sexuality, gender, nation, class, public policies, public problems, social constructions, discourse, democracy
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον χαρακτήρα της διακυβέρνησης και της εξουσίας στην Ελλάδα την περίοδο των δύο πρώτων μνημονίων. Δανειζόμενοι τη θεωρία της κατάστασης εξαίρεσης του G. Agamben, παρατηρείται πως, εκκινώντας από το πεδίο της οικονομίας, αυτήν την περίοδο λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις ολοένα και περισσότερα μέτρα που αντίκεινται στο Δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών, τα οποία επιχειρείται να δικαιολογηθούν και να γίνουν αποδεκτά βάσει του επιχειρήματος της έκτακτης ανάγκης, της δημόσιας ασφάλειας και του γενικού (εθνικού) συμφέροντος. Επιχείρημα που αναπαράγεται και από μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ, ευρωπαίων αξιωματούχων και μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου. Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η λογική της «έκτακτης ανάγκης» με αναστολή του Δικαίου διαχέεται ευρύτερα στην πολιτική ζωή της χώρας, πέραν του οικονομικού πεδίου, καθιστώντας την ως τεχνική διακυβέρνησης, αναλύεται από την εργασία το παράδειγμα της δίωξης των οροθετικών γυναικών τον Μάιο του 2012, από τη δημόσια πολιτική του υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό των λοιμωδών νοσημάτων, που υπό το επιχείρημα της δημόσιας ασφάλειας καταπατήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκατοντάδων γυναικών, συλλήφθηκαν και διαπομπεύθηκαν δεκάδες. Στοιχεία όπως η αναστολή του Δικαίου κατά περιεχόμενο των μέτρων, αλλά και κατά τη νομοθετική παραγωγή, η κατασκευή της ταυτότητας της εξουσίας σαν αυθεντία και αυτής των πολιτών με περιορισμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και η αυξημένη χρήση κατασταλτικών μέτρων, οδηγούν την υπόθεση εργασίας να είναι πως την περίοδο των μνημονίων η εξουσία φέρει στοιχεία αυταρχισμού και το σύστημα τίθεται υπό κρίση δημοκρατικότητας. Γεγονός, όμως, που δεν έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία. Δανειζόμενοι τη βιοπολιτική προσέγγιση του M. Foucault, και εξετάζοντας τον καθορισμό και την υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής του υπουργείου Υγείας, τον πολιτικό λόγο του υπουργού, όπως και των ΜΜΕ, μέσω της Καθημερινής και του Βήματος, βλέπουμε ότι πρόκειται για ένταση και πύκνωση προγενέστερων πολιτικών, τεχνικών διακυβέρνησης, ανταγωνιστικών και ιεραρχικών προτύπων-στερεοτύπων, θεσμικών ελλείψεων και ανισοτήτων που κυριαρχούσαν και κυριαρχούν στην Ελλάδα.
Abstract:This dissertation undertakes the task of examining the nature of governing and power in Greece, during the country’s first two memorandums. Borrowing from G. Agamben’s “state of exception” it attempts to show how, during this period and stemming from the economic field, an increasing number of governmental measures that were directly in conflict with the rule of Law, human rights and citizen interests, were enacted by recourse to the rhetoric of “emergency”, public security and national interest. That is, arguments, which were similarly reproduced by a large portion of the media, various european officials and the private, corporate capital. With the aim of examining the extent to which this “state of emergency” with its concomitant suspension of Law was, aside from the economic field, also diffused throughout the country’s political life and subsequently transformed into a technique of governing, this dissertation analyses the persecution of seropositive women during the period of May 2012. This is done through the examination of the ministry of Health’s public policy on the control of infectious diseases which, under the pretext of public security, led to the violation of hundreds of women’s human rights, and to dozens more being arrested and publicly humiliated. To be noted, this evolution did not come out of the blue. Rather, borrowing from M. Foucault’s biopolitical approach and by examining the development and implementation of the ministry’s public policy, the minister’s political discourse, as well as that of media such as the Kathimerini and Vima newspapers, it can be seen as the intensification and condensation of previous policies, techniques of governing, competitive and hierarchical standards-stereotypes, institutional deficiencies and inequalities that were - and continue to be - the rule in Greece.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 89-95
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_AliprantiAg.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο