Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η διεκδίκηση των Δωδεκανήσων (1940-1948)
Τίτλος:The claim of the Dodecanese (1940-1948)
Κύρια Υπευθυνότητα:Τραϊκόπουλος, Στυλιανός Δ.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Δωδεκάνησα, ιταλική κατοχή, ΚΚΕ, ΕΑΜ, εθνικές διεκδικήσεις
Dodecanese, Italian occupation, KKE, EAM, national claims
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων βρίσκεται στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου με το πιο απομακρυσμένο νησί από αυτά, το Καστελόριζο, ευρισκόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο, να απέχει από τον Πειραιά 328 ν.μ. ενώ από την Ρόδο 72 ν.μ. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σύμπλεγμα συνολικής εκτάσεως 2.705 τ.χλμ. με πολλά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, εκ των οποίων τα δώδεκα μεγαλύτερα δίνουν την ονομασία τους σε αυτό. Τα δεκαοχτώ από αυτά κατοικούνται μόνιμα. Άλλωστε ο νησιωτικός χαρακτήρας των Δωδεκανήσων, το σχεδόν αμιγώς ελληνικό των κατοίκων, η γεωγραφική θέση των νησιών και αδιάσπαστο της διοικητικής περιφέρειας, η χρήσης της ελληνικής γλώσσας στα δικαστήρια ή μεταξύ των μητροπόλεων και των τοπικών αρχών αλληλογραφία, το σύστημα των δημογεροντιών κλπ., προσέλαβε σε αυτό το τμήμα του οθωμανικού κράτους, προνομιακή μεταχείριση (treatment privilege) από την πλευρά της οθωμανικής διοίκησης. Αν και με αμιγή σχεδόν ελληνικό πληθυσμό τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στον ελληνικό κορμό με εξαιρετική δυσκολία, ενώ αποτέλεσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντικείμενο έντονων διπλωματικών διεργασιών και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων. Είναι χαρακτηριστικός ο αριθμός των «παικτών», που ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην διεκδίκηση των Δωδεκανήσων μετά την κατάληψή τους από την ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει Οθωμανούς και στην συνέχεια Τούρκους, Ιταλούς, Γερμανούς, Βρετανούς, Αμερικανούς, Σοβιετικούς και φυσικά τους Έλληνες. Αλλά και μέσα στην Ελλάδα υπήρξε διαφορετική προσέγγιση και από την αριστερά, αλλά και από την εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου. Είναι ενδιαφέρων να διερευνηθεί αν και κατά πόσο η κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων απετέλεσε το «δόλωμα» για την προώθηση γενικότερων γεωπολιτικών επιδιώξεων, μεταξύ των εμπλεκομένων, ή απετέλεσε το «αντικείμενο πόθου» για κάποιους από αυτούς.
Abstract:The complex is located in the Dodecanese in southeastern Aegean region with the most remote island from them, Kastelorizo, located in the Eastern Mediterranean, refrain from Piraeus 328 nautical miles while Rhodes 72 nm It is actually a complex total area of ​​2,705 square kilometers. with many islands, islets and rocks, of which the twelve biggest give their name on it. Eighteen of them permanently inhabited. Besides being an island of the Dodecanese, the almost purely Greek inhabitants, the geographic location of the islands and inseparable administrative region, the use of the Greek language in the courts or among dioceses and local authorities Mail, the Council of Elders system etc., Hired in this part of the Ottoman state, preferential treatment (treatment privilege) on the side of the Ottoman administration. Though with almost pure Greek population Dodecanese incorporated in Greek torso with great difficulty, and were all the previous period, the subject of intense diplomatic processes and military confrontations. It is characteristic the number of "players" involved in one way or another and lets the Dodecanese after their conquest of the Italian troops. This list includes the Ottomans and then Turks, Italians, Germans, British, Americans, Soviets, and of course the Greeks. But within Greece was a different approach from the left, but also from the government in exile in Cairo. It is interesting to investigate whether and how sovereignty over the Dodecanese was the "bait" to promote broader geopolitical objectives, between the parties, or has been the "object of desire" for some of them.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 113-116
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_TraikopoulosSt.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο