Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ελληνικό τηλεγραφικό δίκτυο: η πρώτη εικοσαετία (1858-1878)
Τίτλος:The first twenty years of the Greek telegraph system, 1858-1878
Κύρια Υπευθυνότητα:Ποντικοπούλου-Βενιέρη, Ελευθερία Κ.
Επιβλέπων:Λυμπεράτος, Ανδρέας
Θέματα:
Keywords:Τηλέγραφος, Ελληνικό Τηλεγραφικό Δίκτυο, Τηλεγραφική Νομοθεσία, Τηλεγραφικές Συνθήκες, Εταιρείες Υποβρυχίων Καλωδίων
Telegraph, Greek Telegraph Network, Telegraph Legislation, Telegraphic Conventions, Submarine Cable Companies
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η έρευνα και μελέτη της πρώτης περιόδου ανάπτυξης του ελληνικού τηλεγραφικού δικτύου. Εκκινώντας από την πρώτη σύμβαση του ελληνικού κράτους με την εταιρεία υποβρυχίων καλωδίων Newall and Co το 1858 για την πόντιση και αγορά του υποβρυχίου τηλεγραφικού καλωδίου Πειραιά – Σύρου, το χρονικό εύρος της μελέτης εκτείνεται έως το 1878, έτος σύναψης της πρώτης σύμβασης με την Eastern Telegraph Company, την εταιρεία – κολοσσό, αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων των εταιρειών υποβρυχίων καλωδίων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο τις δεκαετίες του 1860 και 1870, η οποία θα κυριαρχούσε έκτοτε, έως τα μέσα του 20ου αιώνα, στην τηλεγραφική επικοινωνία του ελληνικού κράτους με το εξωτερικό. Βασιζόμενη στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με την εφεύρεση του τηλεγράφου, την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τηλεγραφικού δικτύου και του οθωμανικού τηλεγραφικού δικτύου αλλά και στην αρχειακή έρευνα των νόμων και βασιλικών διαταγμάτων του ελληνικού κράτους σχετικά με τον τηλέγραφο, των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, της Εφημερίδας των Συζητήσεων της Βουλής, καθώς και στην άντληση υλικού από τον τύπο της περιόδου, η μελέτη στοχεύει παράλληλα στην ένταξη της ελληνικής περίπτωσης στο διεθνές πλαίσιο ανάπτυξης της τεχνολογίας του τηλεγράφου την ίδια περίοδο, δεδομένου του διεθνικού και διεθνούς συγχρόνως χαρακτήρα της τηλεγραφίας, αλλά και στην καταγραφή των βασικών σταθμών ανάπτυξης του εγχώριου δικτύου. Πρόκειται για μια κατά κύριο λόγο θεσμική ιστορία του ελληνικού τηλεγραφικού δικτύου που, εκκινώντας από την αποτύπωση των προσλήψεων της ελληνικής πολιτικής ελίτ σχετικά με τον τηλέγραφο ως μέσο και σύμβολο απόδειξης της υλικής προόδου του ελληνικού κράτους κατά την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα την περίοδο των απαρχών του αντιδυναστικού αγώνα, παρακολουθεί την ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας και των εσωτερικών και εξωτερικών τηλεγραφικών διασυνδέσεων του ελληνικού κράτους τις επόμενες δύο δεκαετίες. Εν προκειμένω παρουσιάζεται η οργάνωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του τηλεγράφου μέσα από την ανάλυση των νομοθετημάτων ίδρυσης και στελέχωσης της τηλεγραφικής υπηρεσίας και των τηλεγραφείων, φύλαξης και συντήρησης των χερσαίων τηλεγραφικών γραμμών, λειτουργίας της τηλεγραφικής ανταπόκρισης και καθιέρωσης του κρατικού μονοπωλίου. Παράλληλα αναλύονται οι προσπάθειες επίτευξης της τηλεγραφικής σύνδεσης της Ελλάδας με το εξωτερικό, μέσω των τηλεγραφικών συμβάσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της συμμετοχής του ελληνικού κράτους στην ίδρυση της Διεθνούς Τηλεγραφικής Ένωσης και, κυρίως, μέσω των συμβάσεων με τις ξένες εταιρείες υποβρυχίων καλωδίων για τη σύνδεση αρχικά του Πειραιά με τη Σύρο και της Σύρου με τη Χίο και, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, της Πελοποννήσου με τα νησιά του Ιονίου και μέσω αυτών με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Η παρούσα μελέτη της πρώτης, κατά κύριο λόγο επιτυχημένης, τελικά, μεγάλης επένδυσης του ελληνικού κράτους στα δίκτυα υποδομών ευελπιστεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη συνέχιση της έρευνας ως προς τις εξελίξεις στην τηλεγραφική υπηρεσία και τη διεθνή τηλεγραφική επικοινωνία τα επόμενα χρόνια αλλά και ως προς τη λειτουργία και σημασία του τηλεγράφου τόσο για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των επιμέρους επαρχιών του ελληνικού κράτους που σταδιακά εντάσσονταν στο δίκτυο όσο και για την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα που εξοικειωνόταν, επίσης σταδιακά, με την ταχύτερη επικοινωνία και ενημέρωση που προσέφερε ο τηλέγραφος.
Abstract:This master dissertation focuses on the study of the first period of the development of the Greek telegraph network. Considering the first contract between the Greek state and the submarine cable company Newall and Co in 1858 for the laying and purchase of the submarine cable from Piraeus to Syros as the starting point, this study extends chronologically up to 1878, the year of the conclusion of the first contract between the Greek state and Eastern Telegraph Company, the colossal company that resulted from the merger process of the several submarine cable companies doing business in the Eastern Mediterranean in the 1860s and 1870s and that would dominate until the 1950s the international telegraphic communication of the Greek state. Based on foreign-language bibliography about the invention of the telegraph, the development of the European and of the Ottoman telegraph network, as well as on the archival research of the Greek telegraph legislation, of the Parliament and the Senate Proceedings, of the Gazette of the Parliamentary Debates and, finally, of material found in the period’s Press, this study aims to present the Greek case as embedded in the international context of the telegraph’s technological development of the time, taking into consideration both the transnational and international character of telegraphy, while also recording the key milestones of the process of the development of the state’s domestic telegraph system. It can be considered as an institutional history of the Greek telegraph system, focusing firstly on the perceptions of the Greek political elite about the telegraph and, subsequently, on the development of the new telegraph service and the multiplication of the domestic and foreign telegraphic connections of the Greek state during the first two decades. In this regard, the organization of the institutional frame for the operation of the telegraph is presented, through the analysis of the legislation dealing with the establishment and staffing of the telegraph service and the telegraph offices, the surveillance and maintenance of the telegraphic land lines, the operation of the telegraphic communication and the establishment of the state monopoly. The efforts of the Greek state for the completion of its telegraphic connection to the European countries are also presented, based on the telegraph conventions with the Ottoman Empire, the participation of the Greek state in the establishment of the International Telegraph Union and, last but not least, the contracts concluded between Greece and the foreign submarine cable companies for the attainment of the direct submarine connection to the Central and Western Europe. This study, focusing on the first, mainly successful, great infrastructure investment of the Greek state, wishes to constitute the starting point for the research to follow, concerning not only the developments in the telegraph service the subsequent years, but also regarding the telegraph’s operation and importance both for the economic and commercial development of the several Greek provinces progressively connected to the network and for the Greek society of the 19th century that was becoming progressively familiar with the accelerated communication and information offered by the telegraph.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 262-270
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_Pontikopoulou-VenieriEl_1119M020.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο