Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας: η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου δωσιλόγων
Τίτλος:Military collaboration and ''Security Battalions: the case of Messinia according to the records and the proceedings of the Special Court for the collaborators
Κύρια Υπευθυνότητα:Παρτσακλός, Απόστολος Ν.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Ένοπλος δωσιλογισμός, Τάγματα Ασφαλείας, Μαζικά αντίποινα, Μεσσηνία, Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων
Military collaboration, Security Battalions, Massive retaliations, Messinia - Special court for the collaborators
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η Πελοπόννησος υπήρξε από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδέθηκε περισσότερο με το φαινόμενο του ένοπλου δωσιλογισμού κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Το ενδιαφέρον των Γερμανών να καλύψουν εκεί το κενό από την αποχώρηση των Ιταλών εν όψει και της πιθανότητας μιας συμμαχικής απόβασης αλλά και η αγωνία των πολιτικών κύκλων της ακροδεξιάς στην Αθήνα και των τοπικών ελίτ να οπλίσουν από νωρίς μια δύναμη ικανή να αναχαιτίσει την εαμική δράση, που ευθέως αμφισβητούσε και τις σχέσεις κοινωνικής εξουσίας που είχαν διαμορφωθεί εκεί ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, εκφράστηκαν με τη σύσταση των κατεξοχήν ένοπλων αντικομμουνιστικών ομάδων, των Ταγμάτων Ασφαλείας, από την δωσίλογη κυβέρνηση Ράλλη. Τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίoυ Δωσιλόγων Καλαμών που συστήθηκε μετά την απελευθέρωση για να δικάσει τα εγκλήματα του δωσιλογισμού στη Μεσσηνία, παρέχουν ένα αξιόπιστο πρωτογενές υλικό, για να καταδειχθεί η δράση των ένοπλων συνεργατών στην περιοχή αλλά και η επιλεκτική αντιμετώπιση που έτυχαν από το Δικαστήριο οι κατηγορούμενοι για την ένταξη και τη δράση τους ως μέλη των Τ.Α. Η συμμετοχή τους στα μαζικά αντίποινα κατά του άμαχου πληθυσμού, που διενεργούσαν οι Γερμανοί υποθάλποντας την ενδοελληνική σύγκρουση, οι καταδόσεις , οι συλλήψεις ομήρων ακόμα και οι εκτελέσεις με δική τους πρωτοβουλία, οι λεηλασίες και οι πυρπολήσεις οικιών μελών του ΕΑΜ ή συγγενών τους, αποσβέστηκαν γρήγορα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας υπό το καθεστώς της ‘λευκής τρομοκρατίας’ και του Εμφυλίου που ακολούθησε, που είχαν ήδη, αρχίσει να μαίνονται στην Πελοπόννησο, όταν εκδίδονταν τα πρώτα βουλεύματα και εκδικάζονταν οι πρώτες υποθέσεις για δωσιλογισμό στο Ειδικό Δικαστήριο. Η ευνοϊκή μεταχείριση των δωσιλόγων και η επιείκεια την οποία τα Δικαστήρια επιδείκνυαν στις αποφάσεις τους, που έφτανε σε σημείο να επιβραβεύει τη συμμετοχή στα Τάγματα Ασφαλείας, συνέβαλαν στην ατιμωρησία των συντελεστών του ένοπλου δωσιλογισμού και στον εξαγνισμό των δωσιλόγων. Προϊόντος του χρόνου η στάση του μεταπολεμικού πολιτικού κόσμου απέναντι στην τιμωρία των δωσιλόγων είχε μεταβληθεί σταδιακά. Ιδιαίτερα στην ένοπλη εκδοχή του δωσιλογισμού ήταν που συντελέστηκε η πλήρης ανατροπή, καθώς οι μέχρι πρότινος ‘’συνεργάτες,’’ ως χρήσιμοι πλέον στο μεταβαρκιζιανό καθεστώς για να επανδρώσουν το αντικομμουνιστικό μπλόκ, μετατράπηκαν από θύτες σε θύματα.
Abstract:Peloponnese was one of the areas that was mostly associated with the phenomenon of the military collaboration, during the period of German occupation in Greece. The German’s interest to fill the void created after the Italian surrender along with the possibility of an Allies landing in the area, led to the creation of the ‘’Security Battalions’’. These Greek armed forces were also reinforced by the extreme right wing political scene in Athens and the local economic elite which feared the possible establishment of a new political system by EAM. Τhe records and proceedings of the Special Court set up after liberation of Greece to investigate the crimes of the military collaboration in Messinia provide a reliable raw material which demonstrates the action of the armed collaborators in the region, as well as the selective treatment of the accused by the Court for their membership in the Security Battalions. Their participation in the mass retaliation against the civilian population carried out by the Germans, the renditions, the hostage arrests and even the executions at their own initiative, the looting and burning of the homes of EAM members or of their own relatives, were quickly deleted due to the particular circumstances prevailing after the Varkiza agreement under the regime of "white terrorism" and the civil war which followed in Greece. The favorable treatment of the collaborators and the lenienc y which the Courts had shown in their decisions, which rewarded the participation in the Security Battalions, have contributed to the impunity of the members of the military collaboration and the purification of the ‘’cooperators’’. In the course of time the attitude of the post-war political world towards the punishment of the collaborators gradually changed. A complete reversal occurred at the armed version of the collaboration, as the former "associates", being more useful after the Varkiza agreement situation to man the anti-communist block, were transformed from offenders to victims.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 359-366
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PartsaklosAp.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο