Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Δημοκρατία, Κρίση και θεσμοί υπό αμφισβήτηση: η εξέλιξη των πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων των κοινωνιών του ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Τίτλος:Democracy, Crisis and questioning of institutions: the evolution of political attitudes and perceptions of South European communities (Greece, Spain, Portugal) during economic crisis.
Κύρια Υπευθυνότητα:Κοτζαμάνη, Ζαφειρένια Γ.
Επιβλέπων:Βούλγαρης, Γιάννης, 1951-
Θέματα:
Keywords:οικονομική κρίση, κρίση εμπιστοσύνης, δημοκρατικό έλλειμμα, ευρωπαϊκός Νότος
economic crisis, crisis of trust, democratic defficit, european South
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Κατά το χρονικό διάστημα 2008-2012, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου. Η κρίση αυτή φαίνεται πως επηρέασε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό χωρών είτε ήταν πλούσιες είτε φτωχές, είτε είχαν ανοιχτές οικονομίες είτε σχετικά πιο κλειστές, είτε ακολούθησαν κατά το παρελθόν επεκτατική πολιτική είτε συντηρητική. Οι επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης αυτής, αποτυπώθηκαν τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο κάθε χώρας που ήρθε αντιμέτωπη μαζί της. Έτσι, πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες που βγήκαν στην επιφάνεια, μια σειρά από νέες τάσεις σε επίπεδο κοινωνίας έκαναν αισθητή την εμφάνισή τους. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας για παράδειγμα, άγγιξε σε αρκετές περιπτώσεις χωρών το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα νέο ερώτημα προς διερεύνηση. Ήταν τελικά η κρίση υπεύθυνη για την απομείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς ή το γεγονός αυτό υπήρξε απλά η αφορμή της ανάδειξης του φαινομένου; Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να προσδιορίσει και να αναλύσει αρχικά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η κρίση στις χώρες του ευρώ και πως εξελίσσεται σε συνάρτηση με αυτήν η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Εν συνεχεία, επιχειρείται ο προσδιορισμός της φύσης της κρίσης εμπιστοσύνης σε κάθε μία από τις περιπτώσεις του ευρωπαϊκού Νότου, προκειμένου να μελετηθεί αν μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ φαινομενικά ίδιων περιπτώσεων χωρών.
Abstract:During 2008-2012 global economy is being met with the worst decession of postwar period. This crisis seems to have affected a conciderably high percentage of countries either they were reach or poor, either they had open or closed economies, either they had followed in the past expandity or conservative policies. The impact of this crisis, were evident not only in the financial but also the social life of each country that had to deal with it. Thus, apart from the financial issues that came up, a number of fresh social attitudes have come to add. For example, the trust that crowds show to the benchmark democracy, in many cases has reached record low levels, a development that generated fresh questions ; should we eventually blame crisis for the serious decline of trust from people to constitutions, or was it merely an incident that went a long way towards realising the existence of this phenomenon? The goal of this assignment is to pinpoint and analyse the way in which crisis makes it presence clear in euro-countries and how it develops in connection with nations\' trust in constitutons. Moreover, it is being attempted to define the reasons and results of this trust problem in each and every case of European South , so as to discuss if there is any differential between each country.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 76-78
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_KotzamaniZa.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο