Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:ΣΕΚΕ και μικρασιατική εκστρατεία: η "αμήχανη" απόρριψη της Μεγάλης Ιδέας
Τίτλος:The Greek Socialist Labor Party and the Asia Minor Campaign: the «Embarrassing» rejection of the ‘Great Idea’
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαδόπουλος, Ηλίας Γ.
Επιβλέπων:Κουλούρη, Χριστίνα
Θέματα:Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος
Ελλάδα -- Ιστορία -- 1912-1922
Ελλάδα -- Ιστορία -- Μικρασιατική Εκστρατεία, 1919-1922
Keywords:Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, Μεγάλη Ιδέα, εθνικισμός, μικρασιατική εκστρατεία, σοσιαλιστικό κίνημα
Greek Socialist Labour Party, Great Idea, nacionalism, Asia Minor campaign, socialist movement
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την θέση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι στην μικρασιατική εκστρατεία. Το ερώτημα αυτό αναγκαστικά διαπλέκεται με άλλα δύο: η μικρασιατική εκστρατεία ήταν απελευθερωτική εξόρμηση η επεκτατική και ιμπεριαλιστική; Αν ίσχυε το τελευταίο η Ελλάδα λειτουργούσε για δικό της λογαριασμό ή γι αυτόν ξένων μεγάλων δυνάμεων; Το δεύτερο είναι το τι είδους κόμμα ήταν το ΣΕΚΕ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή από το 1919 έως και το 1922, ποιες ήταν οι πολιτικές του θέσεις και πόση συνέπεια είχε ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πράξη; Ως πηγές για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα έχουν χρησιμοποιηθεί η αρθρογραφία του Ριζοσπάστη, του Εργατικού Αγώνα και της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης, υλικό από τις αποφάσεις των συνεδρίων και συνδιασκέψεων του ΣΕΚΕ, κείμενα στελεχών του ΣΕΚΕ, απομνημονεύματα αξιωματικών και στρατιωτών και η ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι το ΣΕΚΕ κράτησε αντιπολεμική στάση χωρίς όμως να τοποθετηθεί με καθαρότητα για τη φύση της μικρασιατικής εκστρατείας, η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, στην πιο ιμπεριαλιστική φάση της. Αυτό θα σήμαινε άμεση σύγκρουση με τον πυρήνα του ελληνικού εθνικισμού κάτι που η ηγετική ομάδα του ΣΕΚΕ, συνειδητά η ασυνείδητα, προσπάθησε να αποφύγει. Αυτές οι οδοί διαφυγής αναλύονται στην παρούσα εργασία. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας προέκυψε ένα τελευταίο ερώτημα: ποιες είναι οι επεξεργασίες του ΚΚΕ για τη στάση του ΣΕΚΕ και τη φύση της Μικρασιατικής Εκστρατείας και αν αυτές έχουν υποστεί τομές στη διαχρονία της ιστορίας του. Οι αλλαγές στην ανάλυση του ΚΚΕ για τη φύση της Μικρασιατικής Εκστρατείας εξετάζονται με βάση και σε σχέση με τα θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης που κυριαρχούσαν στο εσωτερικό του για την Ελλάδα και τη θέση της στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.
Abstract:The present study aims at investigating the stance of the Greek Socialist Labor Party (ΣΕΚΕ) towards the Asia Minor Campaign. The research question is inextricably linked with another two questions: Was the Asia Minor campaign indeed a liberating campaign or an imperialistic invasion? And in the latter case, was Greece promoting its own interests or those of the Principal Allied Powers (Entente Alliance)? The second question concerns the Greek Socialist Labor Party itself: What kind of political party was it during that period, that is, from 1919 to 1922? Which were its main political principles and was there a distinction between political theory and practice? The research conducted was based on articles from Greek left-wing newspapers, namely, ‘Rizospastes’, ‘Ergatikos Agonas’, ‘Kommounstiki Epitheorisi’, on archives from conferences of the Greek Socialist Labor Party, on memoirs of members of the Greek Socialist Labor Party, military officers and soldiers as well as on previous bibliography on the topic. The study mainly concluded that the Greek Socialist Labor Party held an anti-war stance while at the same time avoided to take a clear stand on the nature of the Asia Minor Campaign. This was due to the fact that the campaign was directly connected to the ‘Great Idea’, an irredentist concept that referred to the establishment of a Greek state that would encompass all ethnic Greek-inhabited areas, including those under Ottoman occupation, and which was imperialistic in nature. Therefore, making its position clear would mean an open conflict with the core forces of Greek nationalism, which the leadership of the Greek Socialist Labor Party-consciously or subconsciously- tried to eschew. Its ways of ‘escaping’ to take a clear position are analyzed in the present study. During the writing process one more question came to surface; which is the official position of the contemporary Greek Communist Party towards the stance of the Greek Socialist Labor Party and the nature of the Asia Minor Campaign and whether it features discontinuities through its political history. The discontinuities are examined on the basis of dominant theoretical political models within the communist party as regards Greece and its position towards the international imperialistic system.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 77-82
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PapadopoulosIl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο