Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Συμβολή στην ιστορία της Επανάστασης του 1821: το ανέκδοτο αρχείο Δ. Ρώμα στο Ε.Λ.Ι.Α. και η δράση της επιτροπής Ζακύνθου κατά το 1825
Τίτλος:Contribution to the history of the Revolution of 1821: the unpublished archive of D. Romas to E.L.I.A. and the action of Zante committee
Κύρια Υπευθυνότητα:Βλαχόπουλος, Χαράλαμπος Ν.
Επιβλέπων:Ευθυμίου, Μαρία
Θέματα:
Keywords:Αγώνας της Ανεξαρτησίας, Ιόνια νησιά, Τεκτονισμός, εμφύλιος πόλεμος, Μαυροκορδάτος, Αιγύπτιοι, Πράξη Υποταγής, Μεγάλες Δυνάμεις
Greek War of Independence, Ionian Islands, Masonry, Civil war, Mavrokordatos, Egyptians, Act of Submission, Great Powers
Ημερομηνία Έκδοσης:2010
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο Διονύσιος Ρώμας (1771-1857) είναι ένα γνήσιο κάτοπτρο της ιστορικότητας μιας ολόκληρης εποχής· της εποχής της εθνικής μας συγκρότησης στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Παράλληλα, είναι ένας «αδικημένος» αφανής ηγέτης του Αγώνα της ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821). Ο ζακυνθινός αριστοκράτης αναδείχθηκε τέκνο του Διαφωτισμού, πρωταγωνιστής στην εισαγωγή του τεκτονισμού στον ελληνικό χώρο, χαρακτηριστικό παράδειγμα της ώσμωσης φιλελευθερισμού και εθνικισμού. Υπεράνω όλων ήταν ένας ανήσυχος πολιτικός νους, ένας ενεργός διπλωμάτης, γνώστης των ευρωπαϊκών ισορροπιών της εποχής του. Κορύφωση των προσπαθειών του είναι η αμφιλεγόμενη «Αίτηση Προστασίας» προς τη Μ. Βρετανία (1825), διπλωματική κίνηση που απέδειξε τον ευρωπαϊσμό, τον ρεαλισμό και την προσαρμοστικότητά του στις εξελίξεις, αφού αυτή η κίνηση προετοίμασε ουσιαστικά την τελική ρύθμιση του ελληνικού ζητήματος στο μέτρο του πολιτικώς εφικτού. Ήταν, τέλος, ένας πρώιμος εθνικός ευεργέτης, ένας άνθρωπος του μέτρου, ο ηγέτης ενός κύκλου παθιασμένων υπέρ του ελληνικού Αγώνα Ζακυνθίων (Επιτροπή Ζακύνθου). Η μελέτη του βίου του και η ανίχνευση της προσφοράς του επιχειρείται με στόχο την ανασύνθεση του εθνικού μας αφηγήματος και την προώθηση της ιστορικής μας αυτογνωσίας. Σε αυτήν την εργασία επιχειρούμε – κυρίως μέσα από τη αξιοποίηση ανέκδοτου αρχειακού υλικού – να παρουσιάσουμε την πολιτική, διπλωματική και οικονομική δραστηριοποίησή του στη διάρκεια του κρίσιμου – για τον ελληνικό Αγώνα – 1825, καθώς οι αιγυπτιακές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν εισβάλει στην Πελοπόννησο και ο εμφύλιος πόλεμος δεν έχει ακόμα τελειώσει.
Abstract:Dionysios Romas (1771–1857) is the genuine historic reflection of an entire era; the era of Greek national formation in the context of modernity. Parallel to that time he is an obscure protagonist of the Greek war of independence (1821). This Zante aristocrat was distinguished as the genuine son of Εnlightenment that leads to the introduction of Masonry in the Greek area, a characteristic example of mixing liberalism and nationalism. Above all he was a restless political mind, an active diplomat that was aware of the European balances of his era. The highest of his efforts is the contradicting «Act of Submission» to Great Britain (1825), a diplomatic movement that established his european spirit, realism and flexibility to evolutions since this movement substantially prepared the final feasible political regulation of the Greek issue. Mainly, he was an early benefactor, a moderate man, the leader of an impassioned cycle of Zante people (acknowledged as «The Zante Committee») that were in favor of the Greek war of independence. Studying his life and searching of his contribution has as an objective the reformation of Greek national history and the forwarding of our historical self-consciousness. In this study – through unpublished documents from his archive – we are trying to present his political, diplomatic and economic activation during the critical – for the greek struggle – year 1825, as the egyptian military forces have invaded in Peloponnese and the civil war have not finished yet.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2010
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 241-248
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_VlachopoulosCh_1117M008.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο