Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι λέσχες και οι μαζικές εκδηλώσεις της προσφυγικής κοινότητας Τασκένδης 1960-63: γέφυρα με την Ελλάδα, μέτρο προόδου
Τίτλος:Clubs and mass festivals of the refugee community of Tashkent 1960-1963: bridge to Greece, measure of progress
Κύρια Υπευθυνότητα:Καμπάκη, Ευγενία Κ.
Επιβλέπων:Σελέκου, Ολυμπία
Θέματα:Πρόσφυγες, Πολιτικοί -- Έλληνες -- Ουζμπεκιστάν -- Τασκένδη
Keywords:Νέος Δρόμος, Φεστιβάλ, ΕΣΣΔ, Σοβιετική Ένωση, καλεντάρι υπερορίας
Neos Dromos, Festival, USSR, Soviet Union, calendar of exile
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της εργασίας είναι η εξέταση της κοινωνικής ζωής των εξ Ελλάδος πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη την περίοδο 1960-1963, μέσα από την καταγραφή και μελέτη της δραστηριότητας των λεσχών και των μαζικών εκδηλώσεων όπως αποτυπώθηκαν στην εφημερίδα της κοινότητας, Νέος Δρόμος. Λέσχες και ‘κόκκινες γωνιές’ με σκοπό την διαπαιδαγώγηση όσο και την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των προσφύγων αναπτύχθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την άφιξη τους στην Τασκένδη και, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, είχαν πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση τους είτε ως χώρος διεξαγωγής τοπικών εκδηλώσεων και καλλιέργειας πολιτιστικών δραστηριοτήτων είτε ως χώρος συνάθροισης και συνεύρεσης με τους υπόλοιπους συντρόφους για μερικές ευχάριστες ώρες μετά τη δουλειά. Παράλληλα, η κοινωνική ζωή των προσφύγων οριοθετήθηκε από μια σειρά μαζικών εκδηλώσεων και γιορτών που συνέθεσαν ένα ιδιότυπο «καλεντάρι της υπερορίας», μέσω του οποίου επιχειρήθηκε να ενισχυθεί η συνοχή της εκπατρισμένης κοινότητας ως διακριτής οντότητας, καθορίζοντας την ταυτότητά της και προωθώντας τη θέασή της προς τα έξω, με κεντρικούς άξονες την σύνδεση με την Ελλάδα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονταν με την καλλιέργεια του εθνικού πολιτισμού, τη διατήρηση της νοητής επαφής με την πατρίδα και τη διαχείριση της νοσταλγίας των προσφύγων. Το 1962, όλη η προηγούμενη πολιτιστική δραστηριότητα εντός της κοινότητας, όλα τα μέσα στη διάθεσή της σε συνδυασμό με την τεράστια κινητοποίηση των προσφύγων, συνέκλιναν στην διοργάνωση του Α’ Φεστιβάλ των πολιτικών προσφύγων της Τασκένδης, μια προσπάθεια που διήρκησε πάνω από ένα χρόνο και έβαλε τις βάσεις για την μετατροπή της εξόριστης πολιτικής κοινότητας σε παροικία, κατά τα επόμενα χρόνια.
Abstract:The aim of this dissertation is to examine the social life of political refugees from Greece in Tashkent in the period 1960-1963, by recording and studying their club activities and mass festivals as depicted in the community’s newspaper Neos Dromos (New Path). By the early '60s, clubs and ‘red corners’ were established in the minds of community members either as a venue for local events and cultural activities or as meeting places, where they could get together with their comrades for a few hours after work. In addition, almost from the outset, the social life of refugees was framed by a series of mass events and festivals that constituted a peculiar “calendar of exile”, aimed at strengthening the cohesion of the expatriate community as a distinct entity, thus shaping its identity and promoting its visibility upon sustaining the ties to Greece and developing activities related to the cultivation of national culture, the preservation of an imaginary association with the homeland and the management of the refugees’ nostalgia. In 1962, all previous cultural undertakings within the community, all the means at its disposal coupled with the huge mobilization of refugees, came together in the organization of the first Festival of political refugees in Tashkent, an effort that lasted for over a year and laid the foundations for transforming the exiled political community into a diaspora (paroikia) community in the coming years.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 284-288
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_KabakiEu1.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο