Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το κίνημα του Απριλίου 1944 στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις Μέσης Ανατολής και η καταστολή του
Τίτλος:The April 1944 mutiny in the Greek Middle East Armed Forces and its suppression
Κύρια Υπευθυνότητα:Λεοντοπούλου, Ζωή Ε.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, στρατόπεδα, στρατοδικεία, σύρματα
II World War, camps, courts martial, wires
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η έρευνα επικεντρώνεται στα γεγονότα που εκδηλώθηκαν το μήνα Απρίλιο του 1944 στα ελληνικά ένοπλα σώματα της Μέσης Ανατολής. Για την κατανόηση των γεγονότων εκτίθενται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκροτήθηκε ο Βασιλικός Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής (ΒΕΣΜΑ) και οι συνισταμένες δυνάμεις που τον αποτέλεσαν. Επίσης εκτίθενται τα πολιτικά πράγματα υπό την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Ε. Τσουδερού και του μονάρχη Γεωργίου Β’. Έτσι επιχειρείται να κατανοηθεί το κίνημα για την συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας τον Απρίλιο του 1944, το οποίο έλαβε μεγάλη έκταση στα τμήματα του πεζικού και επεκτάθηκε στα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τυχόν υποκίνησή του και η δυναμική του. Παράλληλα, μελετώνται οι συνέπειες που είχαν τα γεγονότα σε συνάρτηση με τις πολιτικές εξελίξεις. Μέσα από τις διαθέσιμες πρωτογενείς πηγές, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, και τη σχετική βιβλιογραφία, επιχειρείται να αναδειχθούν η ένοπλη καταστολή που επεφύλαξαν για το κίνημα ελληνική κυβέρνηση και σύμμαχοι Βρετανοί, ο εγκλεισμός χιλιάδων στα «σύρματα», και τα έκτακτα στρατοδικεία για τους πρωτεργάτες. Δίνεται έμφαση στις συνθήκες κράτησης και το βίωμα των διάσπαρτων στρατοπέδων συγκέντρωσης από την Κυρηναϊκή ως την Ερυθραία. Στόχος είναι να αναδειχθούν γεγονότα των οποίων η μελέτη μέχρι στιγμής κρίνεται περιορισμένη, διαδραματίστηκαν μακριά από την Ελλάδα, ωστόσο σχετίζονται άμεσα με τα τεκταινόμενα στην χώρα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της Κατοχής.
Abstract:The research focuses on the events that occurred in April 1944 in the Greek armed forces in the Middle East. For the better understanding of the events, the conditions under which the Greek Royal Middle Eastern Army (VESMA) was formed and the constituent forces that formed it are presented. The political affairs under the exiled Greek government of E. Tsouderos and the monarch George II are also exposed. In this way, we attempt to understand the movement for the formation of a government of national unity in April 1944 that widely occurred to the infantry divisions and extended to the ships of the Greek Navy, its impulse and its dynamics. At the same time, the consequences of events are being studied in connection with political developments. Through the available primary sources, public and private archives and through the related literature, we attempt to highlight the armed repression of the mutiny by the Greek government and British allies, the incarceration of thousands in the "wires", and the extraordinary military courts for the leaders. Emphasis is placed on the conditions of detention and the experience of disseminated concentration camps from Cyrenaica to Eritrea. Τhe aim is to highlight events whose study is considered limited so far, and although having taken place away from Greece, are directly related to what has happened in the country during and right after the end of Occupation.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 99-103
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_LeontopoulouZo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο