Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Εμφυλ(ι)ο: όψεις της ιστορίας των γυναικών τη δεκαετία του 1940 με επίκεντρο τον Εμφύλιο Πόλεμο»
Τίτλος:
Κύρια Υπευθυνότητα:Καραγιαννάκη-Μιχάλογλου, Χαρά Χ.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Γυναίκες, Μαχήτριες, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, Εμφύλιος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έμφυλη βία, θηλυκότητα, έμφυλοι ρόλοι, Κοινωνική Ιστορία, Ιστορία γυναικών, Προφορική ιστορία, γυναικείες οργανώσεις, ΠΔΕΓ, Αντιφασιστικό Μέτωπο Γυναικών (AFZ), γυναικεία έντυπα
Women, Guerilla Women, Greek Democratic Army, Greek Civil War, Greek Communist Party, gender-based violence, femininity, gender roles, social history, history of women, Oral history, women’s organizations, PDUW, Antifascist Women Front (AFZ), women’s publications
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το ζήτημα του έμφυλου παράγοντα, στην ιστορικά συμπυκνωμένη περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου. Με αφετηρία την θέση του Μ. Φουκώ πως “η αφάνεια των γυναικών στην ιστορία αντανακλά τις σχέσεις στην παραγωγή της”, η συμμετοχή των γυναικών στον Δημοκρατικό Στρατό εξετάζεται ως μια πορεία προς την ορατότητα, με τη σχετική αυτοτέλεια της «διπλής οπτικής». Η συλλογικοποίηση τους χαρτογραφείται από την Αντίσταση μέσω των αμιγώς γυναικείων και μεικτών αντιστασιακών εαμικών οργανώσεων έως την Απελευθέρωση. Από τα Δεκεμβριανά και έπειτα, με εφαλτήριο την Λευκή Τρομοκρατία, αναδεικνύεται η συστηματική χρήση της έμφυλης βίας από φορείς του ελληνικού κράτους και θιασώτες της εθνικοφροσύνης, καθώς και η διακριτότητα του φαινομένου, ως μέσο καταστολής και εκφοβισμού ενός κοινωνικού δυναμικού που αντιτίθεται στο status quo. Σε αυτό το σύνθετο συγκείμενο αναζητούνται οι όροι που ωθούν μαζικά τις γυναίκες στο βουνό, την ένοπλη πάλη ή την υποστήριξή της. Η εμπλοκή τους παρουσιάζεται με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, σε πολιτικό, στρατιωτικό, πολιτισμικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο, εντάσσοντας στην εξίσωση στοιχεία όπως η τάξη, η καταγωγή και η εθνικότητα, δεδομένου του πολυεθνικού χαρακτήρα του ΔΣΕ. Το γενικό ιστορικό πλαίσιο συνομιλεί με τις ατομικές ιστορίες, καθώς τα αρχεία συνδυάζονται με γραπτές και προφορικές μαρτυρίες, όπως την συνέντευξη της μαχήτριας Αλεξάνδρας και τα ημερολόγια της Μαρίας Μπέικου, υλικά που αναδεικνύουν και τις διαφορετικές συγκροτήσεις εντός του γυναικείου συλλογικού υποκειμένου. Σε όλη την πορεία της έρευνας, τα παραπάνω εξετάζονται σε σχέση με τη στάση και την πρακτική του κράτους και των μηχανισμών του, των εκφραστών (ανδρών και γυναικών) της εθνικοφροσύνης, αλλά και σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους άνδρες συναγωνιστές.
Abstract:The present study addresses the issue of the gender factor in the historically concentrated period of the Greek Civil War. Starting with M. Foucault's position that 'the obscurity of women in history reflects the relations of its production', women's participation in the Democratic Army is viewed as a path to visibility, with the relative autonomy of 'double vision'. Their collectivisation is mapped by the Resistance through the purely feminine and mixed resistance organizations until Liberation. The systematic use of gender-based violenceby Greek state executives and advocates of the greek extreme right wing, as well as the distinctiveness of the phenomenon, as a means of repressing and intimidating a social force opposed to the status quo, is being highlighted since the beginning of Dekemvriana (December Events) and afterwards, focusing mainly on the White Terror. In this complex context, the terms massively pushing women to the mountain, the armed struggle or its support, are sought. Their involvement is presented in qualitative and quantitative terms, at the political, military, cultural and personal level, including elements such as class, origin and nationality, given the multinational nature of the GDA. The general historical context speaks to individual stories, as the archives are combined with written and oral testimonies, such as the interview of the militant Alexandra and the diaries of Maria Beikou, materials that highlight the different assemblages within the female collective subject. Throughout the research, the above is examined in relation to the attitude and practice of the state and its mechanisms, the mouthpieces (male and female) of the extreme right wing, but also in relation to the Communist Party and their male comrades.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 180-184
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_Karagiannaki-MixaloglouCh_1116M027.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο