Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Νικόλαος Κριεζώτης(1785-1853): ένας ένοπλος της οθωμανικής περιόδου στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης και του Βασιλείου της Ελλάδας
Τίτλος:Nikolaos Kriezotis (1785-1853): a fighter of the Ottoman period at the service of the Greek War of Independence and of the Kingdom of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Τόλιζας, Νίκος Ι.
Επιβλέπων:Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951-
Θέματα:
Keywords:Επανάσταση 1821, Νικόλαος Κριεζώτης, αρματολός, Εύβοια, πόλεμος Ανεξαρτησίας, βιογραφία
Revolution 1821,Nikolaos Kriezotis,chieftain, Evia, War of Independence, biography
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ιστορική βιογραφία του οπλαρχηγού Νικολάου Κριεζώτη, της σημαντικότερης στρατιωτικοπολιτικής φυσιογνωμίας της Εύβοιας κατά την επαναστατική, καποδιστριακή και οθωνική εποχή. Επιχειρείται η απεικόνιση του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού βίου του οπλαρχηγού, αντιμετωπίζοντας τον στην ανθρώπινη διάσταση της και όχι ως ένα υποκείμενο που είναι υπεράνω κριτικής και κάποιες πράξεις του να πρέπει να απομονωθούν, να αποσιωπηθούν ή να περάσουν στα ψιλά προς χάριν της δημιουργίας ή της στήριξης ενός ιδεολογήματος. Στόχος μας είναι η απάντηση σε μια σειρά ερωτημάτων, σχετικών με το υποκείμενο μελέτης μας που θα βοηθήσουν να αποσαφηνίσουμε τον πολυσχιδή και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικό χαρακτήρα του, τα κίνητρα του και τις βάσεις της επιτυχημένης σταδιοδρομίας του. Η εργασία στη δομή της ακολουθεί την εξελικτική πορεία της ζωής του Κριεζώτη, κατά το πέρασμά του από την οθωμανική νομιμότητα στην ελληνική επανάσταση και στο νεοπαγές ελληνικό κράτος. Χωρίζεται σε τρεις κύριες περιόδους-κεφάλαια, με την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο να αποτελούν το πρώτο μέρος. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μία περιληπτική, αλλά χρήσιμη ανασκόπηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στο νησί της Εύβοιας (κύριο τόπο δραστηριοποίησης του Κριεζώτη). Η ανασκόπηση αυτή θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε, εκτός των δυνατοτήτων του, και τη γενικότερη συγκυρία, που επέτρεψε σε ένα χαρισματικό αλλά ταπεινής καταγωγής άνθρωπο να σταδιοδρομήσει επιτυχώς, αποκτώντας αξιοσημείωτη θεσμική αλλά και εξωθεσμική εξουσία. Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας φωτίζει τη δράση του οπλαρχηγού κατά την καποδιστριακή περίοδο (1828-1833). Είναι μια περίοδος κατά την οποία, εκτός των άλλων, θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της προσαρμογής ενός παραδοσιακού ενόπλου στη νεωτερική πρόκληση, που αποτελεί για τον ίδιο η ίδρυση ενός δυτικού τύπου κράτους με ισχυρή κεντρική εξουσία. Το τρίτο και τελευταίο μέρος αφορά τη δραστηριοποίηση του Κριεζώτη κατά την οθωνική εποχή (1833-1847). Αν η πρώτη περίοδος που παρουσιάσαμε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, κάπως αφαιρετικά, ως μία προσπάθεια ανέλιξης και αντιστοίχως η δεύτερη περίοδος ως μια εποχή εδραίωσης για τον οπλαρχηγό, η οθωνική περίοδος θα είναι αυτή κατά την οποία το «φαινόμενο» Κριεζώτης θα φτάσει στο απόγειο της δύναμης του, για να ακολουθήσει η βίαιη παρακμή του, με το δημιούργημα του οπλαρχηγού όμως να παραμένει αρκετά ισχυρό μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Φιλοδοξία μας είναι, μέσα από την ενδελεχή έρευνα και απεικόνιση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου του οπλαρχηγού, να δούμε τους τρόπους που αυτός επέλεγε να ακολουθεί στην προσπάθειά του να επιβιώσει, να ευδοκιμήσει και να σταδιοδρομήσει στην κάθε εποχή, καταφέρνοντας σταδιακά, μέσα από την ένταξή του στο νέο επαναστατικό γίγνεσθαι, να εξελιχθεί από ένας απλός βοσκός στην ισχυρότερη στρατιωτικοπολιτική φυσιογνωμία της Ανατολικής Στερεάς και σε μία από τις ισχυρότερες του ελληνικού κράτους. Επίσης, στόχος μας είναι βασιζόμενοι πάνω στην περίπτωση του Κριεζώτη, να δούμε αν αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας γενικότερος ιδεότυπος για μία συγκεκριμένη κατηγορία ενόπλων. Συγκεκριμένα, η όλη πορεία του θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα τυπικό παράδειγμα επιτυχημένης σταδιοδρομίας μίας κατηγορίας αυτοδημιούργητων ενόπλων, οι οποίοι αναδείχθηκαν χάρις στις επιδεξιότητες τους και την προσαρμοστικότητά τους μέσα από την επανάσταση του εικοσιένα, παρότι δεν προέρχονταν από τις ισχυρές κληρονομικές ελίτ των όπλων(αρματολικές οικογένειες).
Abstract:This dissertation is a historical biography of chieftain Nikolaos Kriezotis, the most important military and political figure of the Greek island of Evia during the Greek War of Independence and the Kapodistrias and King Otto periods. We attempt to shed light on the chieftain’s public and private life, viewing him in his true dimensions and not as a larger-than-life subject that is beyond criticism or someone whose actions should be seen in isolation, silenced or understated in order to put forward or support an ideological construct. In this regard, we look for answers to a number of relevant questions, which will provide insights into his multifaceted and often erratic personality, his motives and the background conditions that nurtured his successful career. The dissertation is structured in three chapters, corresponding to the successive periods of Kriezotis’s life and documenting his evolution from the Ottoman status quo to the new realities of the Greek War of Independence and, subsequently, of the fledging Greek nation. The first chapter encompasses the period before and during the War of Independence. It begins with a brief but informative overview of the situation existing on the island of Evia (principal place of Kriezotis’s activity) in the early years of his life. Apart from the man’s inherent capabilities, this overview will enhance our understanding of the setting in which a man of unquestionable charisma but of humble origins was able to build a successful career and acquire remarkable institutional and extra-institutional power. The second chapter focuses on the chieftain’s activities during the Kapodistrias period (1828-1833). In this period, among other things, we will see how a traditional warlord adjusted to the modernist challenge posed by a Western-type state with a strong central authority. The third and final chapter focuses on Kriezotis’s life and days during the King Otto’s rule (1833-1847). If the first period is broadly marked by Kriezotis’s effort to climb up the ladder of power and the second by the consolidation of his status, the King Otto period will see the Kriezotis “phenomenon” reach its peak, only to be followed by his violent decline, although his legacy would persist into the first decades of the 20th century. By thoroughly investigating and portraying the chieftain’s public and private life, we aspire to highlight the various lines of action he chose to follow in his strife to survive and flourish in each period and to see how, by becoming part of the new landscape emerging during and in the wake of the War of Independence, he succeeded in evolving from a simple shepherd into the most powerful military and political figure of the Eastern Central Greece and one of the most influential men of his time in the modern Greek nation. Furthermore, we explore whether the case of Kriezotis could represent a more general paradigm of a particular type of independence fighters. In this respect, the whole account of his life and days can be seen as typical a certain category of self-made chieftains, who emerged and forged a successful career through their role in the 1821 struggle for independence, building on their capabilities and versatility rather than on their status as members of powerful warlord elites and clans.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 121-131
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_TolizasNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο