Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Όψεις της συλλογικής δράσης και διαδικασίες υποκειμενοποίησης: το συμβάν των "αγανακτισμένων" της πλατείας Συντάγματος
Τίτλος:Aspect of collective action and procedures of subjectivization: the event of "aganaktismenoi" of Syntagma square
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρούσσος, Κωνσταντίνος Μ.
Επιβλέπων:Χριστόπουλος, Δημήτρης, 1964-
Θέματα:
Keywords:αγανακτισμένοι,σύνταγμα, πλατεία Συντάγματος, συλλογική δράση, υποκείμενα, υποκειμενοποίηση, κίνημα, λαϊκισμός, συγκρουσιακή πολιτική, μετασχηματιστικό συμβάν
aganaktismenoi, indignants, Syntagma square, subjectivization, transformative event, social movements, contentious politics, collective action
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο ξέσπασμα της κρίσης οι κυρίαρχες ελίτ αναγνώρισαν το χρέος ως μια ευκαιρία συνολικής αναδιάταξης της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Η μεταπολιτική συναίνεση στις υφεσιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές προέβαλε, από φορείς του κυρίαρχου λόγου, ως μονόδρομος, ενώ για τον εκτοπισμό των διαφωνιών επιχειρήθηκε η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας. Παρόλα αυτά, οι χρόνιες παθογένειες του «ελληνικού καπιταλισμού» που είχαν καταστεί ορατές και σε μεγάλο βαθμό μη αποδεκτές από μερίδα της κοινωνίας, ακόμα και πριν την κρίση, σε συνδυασμό με την σφοδρότητα των μέτρων επιθετικής λιτότητας ήρθαν για να δοκιμάσουν τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δομικής αποσταθεροποίησης του ελληνικού μεταπολιτευτικού οικοδομήματος, στις 25 Μάιου του 2011, ένα ετερόκλιτο πλήθος κόσμου καταλαμβάνει την πλατεία Συντάγματος και τους δρόμους περιμετρικά αυτής. Για 65 ημέρες, η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε πεδίο οργάνωσης μιας καινοφανούς μορφής συλλογικής πολιτικής δράσης. Τα ρεπερτόρια δράσης, οι συλλογικές αναπαραστάσεις και οι νοηματικές πλαισιώσεις που διαμορφώθηκαν υπό την επίδραση του συμβάντος των «Αγανακτισμένων», επηρέασαν σημαντικά την καθημερινή παραγωγή κοινωνικών σχέσεων, ενώ αποτέλεσαν το υπόστρωμα για την εμφάνιση διαδικασιών πολιτικής υποκειμενοποίησης των δρώντων. Στον απόηχο του συμβάντος, δύναται να παρατηρηθούν μεταστροφές τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στις διαδρομές που ακολούθησαν οι κοινωνικές αντιστάσεις. Σε αυτό το σημείο, η παρούσα μελέτη έρχεται αντιμέτωπη με ερωτήματα, των οποίων οι απαντήσεις απαιτούν έναν σχολαστικό προσδιορισμό του περιβάλλοντος εμφάνισης των «Αγανακτισμένων», καθώς και της συλλογικής δράσης που αναπτύχθηκε στην πλατεία Συντάγματος, από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 2011.
Abstract:At the rise of the economic crisis, dominant elites mobilized fiscal debt as an opportunity for a massive restructuring of the political, social and economic reality in Greece. In a context where the de-politicization of the public sphere was prevailing, the dominant discourse imposed a post-political consensus concerning the enforcement of severe neoliberal policies as the only viable alternative. Nevertheless, the chronic problems of “Greek capitalism”, which have already been visible and non-acceptable for a part of society, combined with the intensity of the new socio-economic measures challenged the tolerances of the Greek population. Within a generalized destabilization of the political and economic coordinates, on 25 May 2011, a diverse multitude occupied Athens’ Syntagma square. For 65 days, the central and most crowded square of the Greek capital was transformed into a place where new forms of collective political action emerged. The repertoire of action, the collective representations and the normative framings that were shaped under the influence of the “Aganaktismenoi” (Indignants, Indignados) event, inspired the everyday production of social relationships and also constituted the terrain were processes of political subjectivization unfolded. In the aftermath of the event, it is possible to observe changes in the main political scene, but also to the roots of the social struggles. At this point, the paper confronts with many questions, the answers of which call for a scrupulous definition of the environment where “Aganaktismenoi” emerged.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 119-128
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_RoussosKo.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο