Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός και χρηματοπιστωτικοί δείκτες
Τίτλος:European legal culture and financial indicators
Κύρια Υπευθυνότητα:Μερενίδης, Ιωάννης Κ.
Επιβλέπων:Κουτνατζής, Στυλιανός
Θέματα:

Keywords:χρηματοπιστωτικοί δείκτες, δίκαιο της ανάγκης, αρχής του κράτους δικαίου, δημοσιονομική κρίση, δικαστική και πολιτική εξουσία
financial indicators, law of necessity, rule of law, fiscal crisis, judicial and political power
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία ίσως στο παρελθόν να παρουσίαζε το απλό περιορισμένο ενδιαφέρον (επιστημονικό και ακαδημαϊκό) μιας τυπικής διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο και θα εξαντλούνταν πολύ πιθανόν μετά την παρουσίαση της, για τις ανάγκες αξιολόγησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η εργασία επιφυλάσσει κατά την γνώμη μου, μια έκπληξη, την οποία της την προσδίδει καταρχάς το αντικείμενο του θέματος που πραγματεύεται, αλλά και η σημερινή κρίση ή η σημερινή παρακμή σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθιστώντας την έτσι επίκαιρη. Είναι πλέον σαφές ότι κάτι στην πορεία μας δεν επιλέχθηκε σωστά. Ήταν το πολιτικό σύστημα οργάνωσης, ή το οικονομικό σύστημα διαχείρισης του πλούτου κάτι μας οδηγεί τώρα πλέον σε βίαιες και απρόσμενες διορθώσεις. Ήταν η ανθρώπινη φαυλότητα, απληστία και μοχθηρία ή ήταν η νομοτέλεια της διακύμανσης του ανθρώπινου πολιτισμού μεταξύ ακμής και παρακμής. Η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα ευθέως πλην όμως θα επιδιώξει να αναδείξει του παράγοντες αυτούς που θα μπορούσαν είτε να αλλάξουν συθέμελα τα δεδομένα της σημερινής επικείμενης οπισθοδρόμησης ή και καταστροφής, αλλά και να κινητροδοτήσει λύσεις που προϋποθέτουν συνολική αλλαγή στάσης της οργάνωσης της κοινωνικής ζωής στην βάση του δικαίου. Τις τελευταίες του ελπίδες ο συνωστιζόμενος Ευρωπαίος τις έχει εναποθέσει στην δικαιοσύνη (φυσική και θετική) λόγω πλέον της ανεπάρκειας της πολιτικής. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει τα σκήπτρα των πρωτοβουλιών και να δείξει το δέον της εξόδου από το τέλμα και την παρακμή, μέσω του ανθρωπισμού του ορθού λόγου του μέτρου και της αναλογίας. Και αυτή η έξοδος δεν βρίσκεται στους θεσπιζομένους νόμους εκτάκτου ανάγκης. Η πολιτική δείχνει είτε αδυναμία είτε ατολμία είτε άλογη αγκίστρωση σε ποταπά συμφέροντα. Το κλειδί της επιτυχίας που πρόκειται να προταθεί βρίσκεται στην κατεύθυνση της ζωής των ανθρώπων μέσω της αγνής πολιτικής και του δικαίου. Ο νομικός πολιτισμός θα ανακατευθύνει τον άνθρωπο, στις επιδιώξεις του, την στάση ζωής του συνολικά, μακριά από την άγρια απληστία και την ακατάπαυστη φαυλότητα στην επιδίωξη των χρηματοοικονομικών δεικτών. Η δημοκρατική αρχή πρέπει να πάψει να μετατοπίζεται από την πολιτική ελευθερία, ταυτιζόμενη με την ελεύθερη υλική απόλαυση. Με επίκεντρο την Ελληνική δημοκρατία βρισκόμαστε σε μια ιστορική ευρωπαϊκή καμπή αλλαγής των νομικών ειωθότων, ενός νεοσυνταγματισμού ξερίζωσης του νομικού κεκτημένου και αναθεώρησης του νομικού πολιτισμού. Το δίκαιο ξεκινά να χρησιμοποιείται ως όργανο επίτευξης λογιστικών στόχων. Οι χρηματοπιστωτικοί δείκτες στο νεοφιλελεύθερο ρεύμα, στο βωμό της οικονομικής ευημερίας αναδεικνύονται σε εθνικό διακύβευμα. Το κράτος τείνει να υποβαθμίζεται με την εφαρμογή του χρηματοπιστωτικού δικαίου ως απλός ιδιώτης με αγοραίους προσανατολισμούς. Το δημόσιο συμφέρον ταυτίζεται με το δημοσιονομικό συμφέρον και ακολούθως με το ταμειακό συμφέρον. Οι ανώτατες πολιτειακές ρυθμίσεις τείνουν να ερμηνεύονται με ένα αίσθημα μεταδημοκρατικής αντίληψης χρηματοπιστωτικού αντιπροσωπευτισμού στα πρόθυρα μιας κρίσης νομιμοποίησης, ευρύτερης της οικονομικής κρίσης. Η καθημερινότητα προσαρμόζεται στην έκτακτη ανάγκη για απεριόριστο χρόνο. Η έκτακτη ανάγκη αντικαθιστά τη λαϊκή κυριαρχία και τον θεμελιώδη νόμο, το Σύνταγμα. Ο περιορισμός του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους δείχνει να συμπαρασύρει και το κράτος δικαίου. Η πολιτική μετατρέπεται σε μηχανικό εκμαγείο της λογικής της οικονομικής ανάπτυξης. Η μετατροπή του ανθρώπου από σκοπό σε μέσο, φαίνεται όμως να ευνοεί τις αγορές. Επιτέλους ο νομικός πολιτισμός και το πόνημα του, το νομικό κεκτημένο, ως το τελευταίο ανάχωμα του ορμητικού χειμάρρου της παρακμής, θα πρέπει να ορθωθεί με τα επιστήθια τείχη της δικαστικής εξουσίας και της αληθινής νομικής επιστήμης ώστε να υπηρετηθεί ο άνθρωπος και όχι τα υλικά δημιουργήματα του. Ο νομικός πολιτισμός εγγύτερα στην πνευματική οξυδέρκεια και στον προνοητικό ρεαλισμό πρέπει να επιβάλει ότι ο φόβος, η ανάγκη, και το έκτακτο, της πολιτικής βαρβαρότητας, αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Θα πρέπει να ανατροφοδοτηθεί λογικά το πολιτικό νόημα σύστασης της κοινωνίας, της εντελέχειας του ανθρώπου …
Abstract:It is now clearer than ever, that something in our path was not chosen correctly. Whether was the political system of organization or the economic system of wealth management; nowadays we are made to take violent and unexpected measures. Were the human wickedness, greed and malice or was the determinism variability of human culture ranging between prospers and decays. The swarming European Citizen has placed his last hopes on justice due to the inadequacy of the politics. The key to success which is to be proposed lies in steering of people's lives via pure politics and justice. The legal culture will redirect human aspirations and his whole pace of life integrally, away from the wild greed and depravity distinct from the incessant pursuit of financial assets. The democratic principle of freedom should not be equivalent with the free material enjoyment. Having as an epicenter the Hellenic Republic, we are at a historic turning point of European legal change of formality called neo-constitutionalism, and which uproots the legal acquis and revises the legal culture. The law begins to be used as an instrument to achieve accounting objectives. The financial indicators in the neoliberal stream, on the altar of the economic prosperity are considered as a national risk. The state tends to debase, after the implementation of the financial law as a simple citizen with merchant orientation. The public interest coincides with the financial profit and moreover with the cash profit. The supreme state regulations tend to be interpreted with a perception of post-democracy on a verge of a legitimacy crisis, broader than the current economic crisis. The routine adjusts to emergency circumstances for unlimited time. The emergency instance replaces the popular sovereignty and the fundamental law. Limiting the social character of the state seems to grip and the rule of law. Politics is converted into a mechanical mold in the logic of uninterruptable economic development. The transformation of the human being from an aim to a mean seems to favor markets. At last the legal culture and its product, the legal acquis, as the final bulwark of the raging torrent of decline, should be erected with the pectorals walls of the judiciary authority, and the true legal science in order to serve human and not his material creations. The legal culture closer to spiritual insight and thoughtful realism should impose that fear, the fact of emergency, and the temporary of political barbarism, are the exceptions and not the rule in our decisions. We should logically reinvent the political meaning of the society creation, the entelechy of human being...
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νομικός Πολιτισμός, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 156-174
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_MerenidisIo application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο