Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διαστάσεις και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στους ιδιωτικούς στρατούς - ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας
Τίτλος:Dimensions and application of International Law for private military and security companies
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναγόπουλος, Δημήτριος Γ.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε.
Θέματα:
Keywords:Ιδιωτικοί στρατοί, ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, μισθοφόροι, διεθνές δίκαιο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, διεθνής ευθύνη κρατών, ατομική ποινική ευθύνη, νομικό κενό, πειρατεία.
Private military/security companies, international law, international humanitarian law, international organizations, mercenaries, international states responsibility, individual criminal responsibility, legal gap - vacuum, piracy.
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ανά χείρας διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις διαστάσεις και το πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, για έναν αναδυόμενο και αμφιλεγόμενο «μη κρατικό δρώντα» στην διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στις ένοπλες συρράξεις, όπως είναι οι Ιδιωτικοί Στρατοί και οι Ιδιωτικές Εταιρείες Ασφαλείας. Οι παραπάνω εταιρείες χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια από πολλά Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και ΜΚΟ, σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα με σκοπό την ενίσχυση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των συμβατικών Ενόπλων Δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας, σε διάφορους ρόλους και σε όλες πλέον τις μορφές συρράξεων, πολέμων και επεμβάσεων.\r\nΤο νομικό καθεστώς που διέπει τους Ιδιωτικούς Στρατούς και τις Ιδιωτικές Εταιρείες Ασφαλείας στο διεθνές δίκαιο, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες που έχουν συντελεστεί από την επιστημονική κοινότητα και τους Διεθνείς Οργανισμούς, δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι παραπάνω εταιρείες να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς νομικού κενού (legal gap - vacuum). Η ιδιότητα που κατέχουν τα μέλη των Ιδιωτικών Στρατών /Ιδιωτικών Εταιρειών Ασφαλείας, η ευθύνη των Κρατών και των Διεθνών Οργανισμών που χρησιμοποιούν τις παραπάνω Εταιρείες σε περιπτώσεις παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου (ιδιαίτερα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου) καθώς και η Ατομική Ποινική Ευθύνη των μελών των παραπάνω Εταιρειών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, είναι μερικά μόνο ζητήματα που η Διεθνής Κοινότητα προσπαθεί να διευθετήσει και να οριοθετήσει. Η παραπάνω προσπάθεια αποτυπώνεται με την διεθνή τάση για θέσπιση συμβάσεων, κανόνων και νόμων για την λειτουργία, χρησιμοποίηση και ευθύνη των Ιδιωτικών Στρατών /Ιδιωτικών εταιρειών Ασφαλείας στο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο. Τέτοιες προσπάθειες είναι: το κείμενο του Montreux /ICRC, για την δημιουργία κανόνων «καλών πρακτικών» χρησιμοποίησης των παραπάνω Εταιρειών από τα Κράτη, η σύνταξη Προσχεδίου Διεθνούς Συμβάσεως από τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του θέματος, καθώς και οι διεθνείς πρωτοβουλίες των ιδίων των εταιρειών, για θέσπιση διεθνούς πλαισίου λειτουργίας και θεσμών αυτοελέγχου. Επίσης, η προσπάθεια της ΕΕ για την ρύθμιση λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών, η χρησιμοποίηση τους από Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ σε διαφορετικούς ρόλους και αποστολές και η επιτυχημένη χρησιμοποίηση τους για την αντιμετώπιση της πειρατείας, αποτυπώνουν τις σύγχρονες διαστάσεις του ζητήματος. Αναμφισβήτητα η μεγάλη πρόκληση που η Διεθνής Κοινότητα και τα Κράτη καλούνται σήμερα να διαχειριστούν, είναι οι παραπάνω πρωτοβουλίες καθώς και νέες σύγχρονες νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την ρύθμιση και έλεγχο των παραπάνω εταιρειών, να τύχουν οικουμενικής αποδοχής και αποτελεσματικής εφαρμογής στο διεθνές δικαιοδοτικό σύστημα.
Abstract:This dissertation, examines the dimensions and the application of International Law for an emerging and controversial "non-state actor" in the international community, such as the Private Military/Security Companies (PMSCs). Today the PMSCs constitute an important player of the security sector globally. Many States, International Organizations and NGOs, in order to enhance, complement or replace conventional armed and security forces use them, more and more often. They are involved in all forms of conflicts, wars and interventions, carrying out a range of tasks, spanning the spectrum from military operations, to humanitarian relief, peace support operations, post-conflict reconstruction to security sector assistance and lately in anti-piracy operations. The legal regime governing private PMSCs under International Law, despite the numerous efforts made by the International community, is not fully determined and agreed. The PMSCs operate and provide their services within an ambiguous legal status (a legal vacuum - a grey area of law) raising contentious issues such as: -What is the legal status, held by members of PMSCs (are they considered mercenaries, combatants, civilians accompanying the armed forces or civilians?) -Is there responsibility of the States and the International Organizations (using PMSCs) in case of violations of International Law and -Is there individual criminal responsibility of members of the PMSCs under International Criminal Law? The international community in order to establish an international regulatory system with universally accepted rules, laws and good practices, has made several efforts. Such efforts are the Montreux document (ICRC), the Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies (UN) and various international initiatives from PMSCs industry, in order to establish a framework for self-regulation and self-control. Undoubtedly, the greatest challenge that the international community and States are facing, is how to manage and govern the above efforts in order to receive universal acceptance and effective implementation within the international community and the international judicial system.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2014 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-84
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PanagopoulosDi.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο