Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις διεθνούς δικαίου στον πόλεμο Ρωσίας κατά Ουκρανίας
Τίτλος:International responsibility for violations of international law in the war of Russia against Ukraine
Κύρια Υπευθυνότητα:Φουρναράκη, Ειρήνη-Μαρία Π.
Επιβλέπων:Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Θέματα:
Keywords:Διεθνής Ευθύνη, Διεθνές Δίκαιο, πόλεμος, Ρωσία, Ουκρανία
International Responsibility, International Law, war, Russia, Ukraine
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τον Φεβρουάριο του 2022 η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με μία πρωτοφανής παραβίαση διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας , η οποία προέβη σε παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας κάνοντας εισβολή. Αυτή η κίνηση η οποία παραβιάζει έναν από τους βασικούς κανόνες διεθνούς δικαίου καταδικάστηκε από την πλειοψηφία των κρατών της διεθνούς κοινότητας. Η παραβίαση αυτή ενδεχομένως να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου καθώς πλέον πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους , γίνεται χρήση μεθόδων που εμπίπτουν στον τομέα της τεχνολογίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μου , θα γίνει αναφορά στα επιχειρήματα τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας οι οποίες χρησιμοποιούν βία παρά την ρητή απαγόρευση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εν προκειμένω , η Ουκρανία κάνει επίκληση του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών , σε αντίθεση με την Ρωσία η οποία κάνει επίκληση του ίδιου δικαιώματος από μια άλλη οπτική. Επιπλέον , θα γίνει αναφορά στην αλλαγή της στάσης της Ρωσίας πριν και μετά την εισβολή που πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 2022 καθώς και στους δρώντες που εμπλέκονται στον εν λόγω πόλεμο. Αντίστοιχα , θα τονιστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν άλλοι εξωτερικοί δρώντες , οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούν δικαστικές υποθέσεις που παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον πόλεμο Ρωσίας εναντίον Ουκρανίας. Επιπρόσθετα , επιλέγω να αναφέρω την χρήση των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών ασφαλείας στον εν λόγω πόλεμο. Τέλος , θεωρώ άκρως σημαντικό να αναφερθεί η προσφυγή της Ουκρανίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης εναντίον της Ρωσίας καθώς για πρώτη φορά οι διαδικασίες κινήθηκαν αρκετά γρήγορα προκειμένου να καταδικαστούν οι βιαιότητες που έχει πράξει η Ρωσία. Εν κατακλείδι , θα παρουσιαστούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγεται την δεδομένη στιγμή.
Abstract:In February 2022, humanity was faced with an unprecedented violation of international law by Russia, which violated the territorial integrity of Ukraine by invading. This move, which violates one of the jus cogens rules, article 2 p.4 of the United Nations Charter, was condemned by the majority of the states of the international community. This breach was possibly going to change the way war is conducted as now beyond traditional methods, methods that fall into the field of technology are being used. These changes in the way , war is conducted confront international law and force it to make changes that must be adapted to today's conditions. In the first chapter of my paper, reference will be made to the arguments of both Ukraine and Russia which use force despite the express prohibition of the United Nations Charter. In this case, Ukraine invokes the right of self-defense as provided for in Article 51 of the United Nations Charter in contrast to Russia which invokes the same right from another perspective. In addition, there will be a reference to the change in Russia's attitude before and after the invasion it carried out in February 2022 as well as to the actors involved in the war. Accordingly, the role played by other external actors, who play a decisive role in the developments, will be emphasized. In the second part, cases that show several similarities with the developments in the war between Russia and Ukraine will be mentioned. These cases before the International Court of Justice in The Hague have undoubtedly played an important role in the development of International Law. Be that as it may, I choose to mention the use of PMSCs in both armed conflicts and in this case the war between Russia and Ukraine. Finally, I consider it extremely important to mention Ukraine's appeal before the International Court of Justice against Russia, as for the first time the proceedings were moved quickly enough to condemn Russia's violence. Suffice it to say , some conclusions will be presented that arise from the general situation that prevails both in Ukraine and in the whole world. In February 2022, humanity was faced with an unprecedented violation of international law by Russia, which violated the territorial integrity of Ukraine by invading. This move, which violates one of the jus cogens rules, article 2 p.4 of the United Nations Charter, was condemned by the majority of the states of the international community. This breach was possibly going to change the way war is conducted as now beyond traditional methods, methods that fall into the field of technology are being used. These changes in the way , war is conducted confront international law and force it to make changes that must be adapted to today's conditions. In the first chapter of my paper, reference will be made to the arguments of both Ukraine and Russia which use force despite the express prohibition of the United Nations Charter. In this case, Ukraine invokes the right of self-defense as provided for in Article 51 of the United Nations Charter in contrast to Russia which invokes the same right from another perspective. In addition, there will be a reference to the change in Russia's attitude before and after the invasion it carried out in February 2022 as well as to the actors involved in the war. Accordingly, the role played by other external actors, who play a decisive role in the developments, will be emphasized. In the second part, cases that show several similarities with the developments in the war between Russia and Ukraine will be mentioned. These cases before the International Court of Justice in The Hague have undoubtedly played an important role in the development of International Law. Be that as it may, I choose to mention the use of PMSCs in both armed conflicts and in this case the war between Russia and Ukraine. Finally, I consider it extremely important to mention Ukraine's appeal before the International Court of Justice against Russia, as for the first time the proceedings were moved quickly enough to condemn Russia's violence. Suffice it to say , some conclusions will be presented that arise from the general situation that prevails both in Ukraine and in the whole world.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 56-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_FournarakiEi_1221M036.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο