Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αναπαραστάσεις σε ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους κατά τη διάρκεια του προσφυγικού στην Ευρώπη: ανθρωπισμός, αποπολιτικοποίηση και εσωτερικοί εχθροί
Τίτλος:Representations in Greek news websites during the refugee crisis in Europe: humanitarianism, de-politicization and internal enemies
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρέντζου, Ναυσικά-Άννα Π.
Επιβλέπων:Ψύλλα, Μαριάννα,
Θέματα:
Keywords:Κριτική ανάλυση λόγου, αναπαράσταση, προσφυγικό, αποπολιτικοποίηση, ανθρωπισμός, έθνος
Critical discourse analysis, representation, refugee crisis, de-politicization, humanitarianism, nation
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία δυο χρόνια, η προσφυγική κρίση αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην ελληνική επικαιρότητα, γύρω από το οποίο αρθρώνονται πολλαπλοί δημόσιοι λόγοι. Σημείο εστίασης της παρούσας διπλωματικής είναι οι συνεχείς μεταλλάξεις των αναπαραστάσεων των εκτοπισμένων πληθυσμών στον ελληνικό δημόσιο λόγο. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στον ανθρωπισμό και την αποπολιτικοποίηση, ταυτόχρονα με την ενίσχυση των εθνικών ή εθνικιστικών λόγων. Αντιμετωπίζοντας τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2016, ως ένα κομβικό πολιτικό γεγονός που είχε ως στόχο την ανακούφιση της κρίσιμης συνθήκης και τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ως συλλογικού ζητήματος, οι λόγοι που αναλύονται αντλούνται συγκριτικά από την περίοδο που προηγήθηκε της συμφωνίας, αλλά και από αυτήν που ακολούθησε. Στεκόμενες κριτικά απέναντι στην αποσιώπηση της πολιτικής διάστασης με το πρόσημο της ανθρωπιστικής κρίσης, επιλέγουμε να αντλήσουμε μεθοδολογικά εργαλεία από την Κριτική Ανάλυση Λόγου. Το δείγμα της έρευνας αντλείται από τους ιστότοπους τριών εφημερίδων: της Καθημερινής, του Πρώτου Θέματος και της Εφημερίδας των Συντακτών, αλλά και από δημόσιους λόγους που κατέλαβαν χώρο στην καθημερινή επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση λόγου επικεντρώνεται σε δυο συμβάντα που απασχόλησαν την ελληνική επικαιρότητα πριν και μετά την Ευρωτουρκική Συμφωνία: τη δημοσίευση της φωτογραφίας του νεκρού Αϊλάν Κούρντι και την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία αντίστοιχα. Συμπερασματικά, εκκινώντας από τους ανθρωπιστικούς λόγους που αρθρώθηκαν πριν από την εν λόγω συμφωνία παρατηρήθηκε πως στο όνομα της αλληλεγγύης με τους ευάλωτους, εκτοπισμένους πληθυσμούς, οι ίδιοι οι πληθυσμοί αναπαρίστανται ως κατώτεροι, ως άξιοι οίκτου, ως απρόσωποι «άλλοι». Οι ανθρωπιστικοί αυτοί λόγοι, ωστόσο, εκφράζονται ωσότου εμφανιστεί η πιθανότητα μόνιμης παραμονής των προσφύγων στο ελληνικό έδαφος. Οι προσπάθειες ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία, φαίνεται πως επιδρούν στο δημόσιο λόγο. Οι άλλοτε απρόσωπες μάζες προσφύγων μετατρέπονται σταδιακά σε εσωτερικούς εχθρούς που απειλούν να «λερώσουν» την ελληνική, εθνική ομοιογένεια με τη διαφορετικότητά τους. Οι πρόσφυγες γίνονται δέκτες ενός δεύτερου εκτοπισμού· τίθενται εκτός του κοινωνικού σώματος, στερούμενες/στερούμενοι των στοιχειωδών δικαιωμάτων τους, απορρίπτονται ως μιαρά και επικίνδυνα σώματα.
Abstract:The refugee crisis has been a central issue in the daily news for the last two years, leading to the articulation of various public discourses. The present thesis focuses on the constant mutations of the displaced populations’ representations in the Greek public discourse. The purpose of this project is to research the relation between humanitarianism and de-politicization, as well as the concurrent reinforcement of the national or nationalistic discourses. Understanding the agreement between European Union and Turkey (held in March 2016) as a nodal political event which aimed at the relief of a crucial situation and at the management of the refugee crisis as a matter of importance for all sides, we comparatively analyse discourses before and after the agreement. Adopting a critical stance on the silencing of the political dimension under the guise of the humanitarian crisis, our methodological tools are taken from Critical Discourse Analysis. The sampling under research is taken from the websites of three newspapers: Kathmerini, Efimerida ton Sintakton and Proto Thema, and from public discourses that were of concern in the daily news. In particular, the analysis focuses on two incidents during the period before and after the European Union – Turkey Statement: the publication of dead Ailan Kurdi’s photo and the integration of the refugee children in the Greek educational system. In conclusion, in the discourses taken from the period before the agreement, it is noticed that, in the name of solidarity with the vulnerable and displaced populations, the refugees are represented as inferior and helpless, as faceless “others”. These humanitarian discourses are articulated, until the possibility of the permanent stay of refugees in Greece appears. The efforts for integration of refugees in the Greek society seems to affect the public discourses. Those depicted as faceless masses are now internal enemies, threatening to corrupt the Greek, national homogeneity with their divergence. The refugees undergo a second displacement; they eliminated from the social body and deprived of their fundamental rights. They are rejected as filthy and dangerous bodies.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΠΜΣ Φύλο, Koινωνία, Πολιτική, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-92
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
53PMS_FYL_KOI_POL_RentzouNa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο