Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τουριστική ανάπτυξη και γεωργικά πρότυπα
Τίτλος:Tourism growth and agricultural patterns
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρβουνιάρη, Δήμητρα Ι.
Επιβλέπων:Σιουρούνης, Γρηγόριος Δ.
Θέματα:
Keywords:Τουρισμός, αγροτουρισμός, γεωργικά πρότυπα, αύξηση \r\nεισοδήματος, πρωτοβουλία Leader, προστασία του περιβάλλοντος
Tourism, agritourism, agricultural patterns, income increase, rural development programme LEADER, environmental protection
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο τουρισμός αποτελεί το βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και είναι ο μοναδικός κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας που κατάφερε να αντεπεξέλθει στην πρωτοφανή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε μέχρι το 2016 με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το 2020 ο τουρισμός δοκιμάζεται ξανά και έρχεται αντιμέτωπος με την παγκόσμια κρίση λόγω της πανδημίας του Covid-19. Ο τουρισμός και ειδικότερα ο μαζικός τουρισμός, βοήθησε σημαντικά την Ελλάδα να ανακάμψει. Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη ως προς τον εναλλακτικό τουρισμό σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, εντούτοις όμως κάνει σοβαρές προσπάθειες να αναπτυχθεί. Ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός περιπέτειας, ο ιαματικός τουρισμός, ο χιονοδρομικός τουρισμός είναι μερικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες με την ύπαρξη ενός προγράμματος που θα τις αναδεικνύει θα οδηγήσει σε τουριστική άνθιση όλο το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος θα αναφερθούμε γενικά στον τουρισμό, τις κατηγορίες του αλλά και στις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια. Επίσης, θα γίνει λόγος για τα γεωργικά πρότυπα, τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον τουρισμό και το γεωργικό τομέα εστιάζοντας στον αγροτουρισμό και θα εξετάσουμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης του αγροτικού τουρισμού. Στο πρακτικό μέρος θα εξετάσουμε τα οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως εισερχόμενος τουρισμός (αφίξεις και έσοδα), εγχώριος τουρισμός (αφίξεις, δαπάνες), ΑΕΠ, απασχόληση, ισοζύγιο πληρωμών, τουριστική ανάπτυξη ανά περιφέρεια και πως εξελίχθηκαν αυτά με την πάροδο του χρόνιου. Η εμπειρική προσέγγιση ολοκληρώνεται με την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του τουρισμού όσο και του αγροτουρισμού.
Abstract:Tourism is the main pillar of economic growth and is the only sector of economic activity that managed to cope with the unprecedented economic crisis which began in 2008 and continued until 2016 with significant economic and social consequences. In 2020, the COVID-19 outbreak had a devastating impact on the global economy and employment. Tourism and in particular mass tourism, has helped economy to bounce back. A recent research conducted by the World Tourism Organization shows that even though Greece is low in the ranking on alternative tourism, it makes serious efforts to develop new forms of sustainable tourism such as agritourism, ecotourism, adventure tourism, spa tourism, ski tourism. If this happens, alternative tourism will lead to a tourism boom not only during the summer months but throughout the year. The present study consists of two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part focuses on tourism in general, its categories but also to the effects of tourism development in the region. We will also talk about agricultural patterns, the link between tourism and agricultural sector focusing on agritourism, not to mention financial programs to support rural tourism. This part ends with agritourism in Europe and internationally. In the empirical part we will look at economic figures related to tourism such as inbound tourism (arrivals and revenues), domestic tourism (arrivals and expenditures), Gross Domestic Product (GDP), employment, balance of payments, tourism development by region and how these evolved over time. The empirical approach is completed by drawing valuable conclusions and formulating proposals for further development of tourism as well as agritourism.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 126-132
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_KarvouniariDi_0819M007.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο