Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χρηματοοικονομική πληροφόρηση - οικονομικές καταστάσεις : εμπειρική διερεύνηση κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α στην Ελλάδα
Κύρια Υπευθυνότητα:Δρίτσας, Σταμάτιος
Επιβλέπων:Αποστόλου, Απόστολος
Θέματα:Ισολογισμοί -- Πρότυπα
Λογιστική -- Πρότυπα
Financial statements -- Standards
Accounting -- Standards
Keywords:Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η κριτική διερεύνηση των επιπτώσεων από τηνεφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην ιστορικήχρηματοοικονομική πληροφόρηση, που παρέχεται από τις οικονομικές καταστάσεις τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα.Με την εργασία αυτή επιχειρείται να μελετηθούν και να αναλυθούν οι επιπτώσεις τωνδιαφορών μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τωνΕλληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), στην παραγόμενη από τις οικονομικές καταστάσειςχρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2005, οπότε και έλαβεχώρα η πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ από τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος (εταιρείες μεεισηγμένους μετοχικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών) στην Ελλάδα. Ωστόσο, ταοικονομικά στοιχεία που εξετάσθηκαν αφορούν στο έτος 2004. Το έτος αυτό αποτελείορόσημο, εφόσον τότε συντάχθηκαν για τελευταία φορά, από τις εισηγμένες στοΧρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ.Στο παρόν πόνημα η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξετάζεται σε επίπεδοχρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, προκειμένου να δοθεί ειδική βαρύτητα όχι μόνο στηχρηματοοικονομική πληροφόρηση που παράγεται από τις οικονομικές καταστάσεις, αλλάκαι στην σύνθεσή της για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Για τους σκοπούς τηςπαρούσης ο όρος «οικονομικές καταστάσεις» αφορά στις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσεις των ομίλων εταιρειών. Ατομικές οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιήθηκανμόνο στις περιπτώσεις που δεν συντάσσονται ενοποιημένες, λόγω μη ύπαρξης ομίλουεταιρειών.Στα πρώτα τρία μέρη της παρούσης διενεργείται μία θεωρητική προσέγγιση τηςμεθοδολογίας της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικώνκαταστάσεων. Στο τέταρτο μέρος, καταγράφονται οι βασικότερες διαφορές μεταξύ τωνΔιεθνών και Ελληνικών λογιστικών προτύπων και αρχών. Σκοπός του τέταρτου μέρους είναινα διαμορφωθεί το θεωρητικό πλαίσιο – πλατφόρμα της κριτικής διερεύνησης τωναποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης που εκπονείται και περιγράφεται στο πέμπτο καιτελευταίο μέρος.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.76-78
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_DritsasSt application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο