Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:EEAS (European External Action Services). Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρόλος του «Ευρωστρατού». Θεσμικές Διαστάσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Η Περίπτωση του Μάλι
Τίτλος:EEAS (European External Action Services). EU External Action Service. The "European Αrmy". Institutional Dimensions and Practical Applications. The Case of Mali
Κύρια Υπευθυνότητα:Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Ι.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε., 1948-
Θέματα:
Keywords:ΕΕΑΣ, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της ΕΕ, πρόγραμμα χρηματοδότησης ΑΤΗΕΝΑ, Επιχειρήσεις ΚΕΠΑΑ στην Αφρική, Ευρωστρατός, Ο Ευρωπαϊκός Στρατός και το Διεθνές Δίκαιο, Υλοποίηση των διατάξεων Συνθήκης Λισαβόνας, Κέρας της Αφρικής, Υποσαχάρια Αφρική, , Επιχείρηση SERVAL, Μάλι, Σομαλία, Υβριδικές Απειλές, ολιστική προσέγγιση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕΑΣ
EEAS (European External Action Services), ATHENA Funding mechanism, CSDP missions in Africa, European Army, European Army and International Law, Implementation of Lisbon Treaty, HoA, SAHEL, Operation SERVAL, Mali, Somalia, ATALANTA, Hybrid Threats , Comprehensive approach of external services of EEAS
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ιδέα της δημιουργίας του θεσμού της EEAS (European External Action Service), ξεκίνησε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και πήρε σάρκα και οστά με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία σηματοδότησε την ίδρυσή της. Η δομή της αποτελεί προϊόν συνεχούς αναθεώρησης και προσαρμογής των λειτουργιών της, σύμφωνα με την εξέλιξη των περιφερειακών και παγκόσμιων τάσεων. Στο εσωτερικό της, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο μηχανισμός χρηματοδότησης των πολιτικό-στρατιωτικών αποστολών που υποστηρίζει, αποτελούν ένα λαβύρινθο που χρήζει αποκρυπτογράφησης. Σκοπός των αποστολών της είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων (capacity building), των κρατών της περιοχής ενδιαφέροντος και η εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας των χωρών υποδοχής, για την εξασφάλιση της ειρήνης και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, υπήρχε πάντοτε ο στόχος της οργάνωσης κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Οι κίνδυνοι όμως στη γειτονιά της Ευρώπης αποτελούν μια καλή δικαιολογία, ώστε να περάσει η ΕΕ από την πολιτική κοινής άμυνας και ασφάλειας στη δημιουργία μόνιμης και ανεξάρτητης στρατιωτικής δομής, η οποία πρέπει βέβαια να ακολουθεί τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να καθοριστεί η νομική υπόσταση μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης, δεδομένης της αναγκαστικής μετάβασης από την εθνική κυριαρχία σε μερικώς κοινή διακυβέρνηση. Οι αποστολές της ΕΕΑΣ στο Κέρας της Αφρικής και στην Υποσαχάρια Αφρική, είναι ο καθρέφτης των δυνατοτήτων και των επιδιώξεων της ΕΕ στη μαύρη ήπειρο, όπου απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για την εδραίωση της δημοκρατίας, τη σωστή και ισχυρή διακυβέρνησης των χωρών της και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναλύεται η επιχείρηση SERVAL, των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Μάλι το 2013, από το αρχικό mandate μέχρι σήμερα, όπου η κατάσταση στη χώρα δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.
Abstract:The idea of establishing EEAS (European External Action Service),had been launched since Maastricht Treaty was signed, but implemented after the Lisbon Treaty. The structure of EEAS is a product of a continuous review and adjustment of its functions, in order to keep up with regional and global trends. The decision-making process and the funding mechanism of civil-military CSDP missions, is a labyrinth. The end state of these missions is to develop the efficiency and the rehabilitated states’ capacity (capacity building), to undertake the responsibility of its own country. The aim of missions is to facilitate the collapsed countries in building their capacity in order to be sustainable and efficient to establish robust governance, democracy and protect its citizen’s human rights. Their goal is to train police and armed forces and provide them with all means needed to sustain stability and peace in the region, as well as to deter any kind of hybrid threat. Common Security and Defense policy was always undisputable concern of European member states. Unexpected threats in European neighborhood, urged MS to be orientated in a more common way of reaction, which would drive to a permanent and independent military entity. Of course this kind of action would be implemented, in the light of international law. The aforementioned military entity should be subject of international law. As a precondition to that, MS would accept to lack the right of decision making procedure, what it concerns this particular military structure activity. CSDP missions in HoA and SAHEL is a very good example of EEAS way of working in Africa. This continent is a very demanding environment, where it is imperative more measures to be taken, in order human rights to be protected, as well as, democracy and robust governance to be established The last part of this paper is devoted to SERVAL operation, which had been executed by French army in Mali, at the beginning of 2013. It covers roughly al the way from the initial UNSC Res, up to the current situation in the state. The situation doesn’t permit analysts to be optimistic enough being more and more deteriorated
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-91
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_AntonopoulosAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο